Χαμπάκη Μυρτώ

Απόψεις

Το Solvency II αναθεωρείται εντός του 2020

Η Οδηγία  Φερεγγυότητα ΙΙ απετέλεσε ορόσημο για την ιδιωτική ασφάλιση, εντός της ΕΕ αλλά και παγκοσμίως. Αν ανατρέξουμε πίσω στο 2016, το έτος υιοθέτησης της

Read More »

Οδηγία IDD: Ο επόμενος σταθμός προσαρμογής της ασφαλιστικής βιομηχανίας

Στις 14 Φεβρουαρίου 2018 η Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε, μετά και από την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την αναβολή

Read More »

Που πήγαν οι «μέντορες»;

Μέσα στο πλαίσιο του 24ου Συνεδρίου του Insurance Forum , το οποίο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη την 21η Φεβρουαρίου, είχα την χαρά να συντονίσω τη συζήτηση

Read More »

Οδηγία IDD για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων : Ο Κίνδυνος Επαφής με τον Πελάτη στο πλαίσιο της Διαχείρισης Κινδύνων

Τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη δημοσιευτεί αρκετές χιλιάδες σελίδες για την Οδηγία IDD και τις απαιτήσεις που επιφέρει στις ασφαλιστικές εταιρίες και στους επαγγελματίες διαμεσολαβητές

Read More »