Επικοινωνία

Θα επανέλθουμε εντός μιας ώρας!

Μητροπόλεως 14, 54624 Θεσσαλονίκη
τηλ. επικοινωνίας 2312 201 003-2315 311282 Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00