Το Solvency II αναθεωρείται εντός του 2020

Η Οδηγία  Φερεγγυότητα ΙΙ απετέλεσε ορόσημο για την ιδιωτική ασφάλιση, εντός της ΕΕ αλλά και παγκοσμίως. Αν ανατρέξουμε πίσω στο 2016, το έτος υιοθέτησης της οδηγίας από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (στη χώρα μας στην ψήφιση του Ν.4364/2016) θα θυμηθούμε τους διάχυτους προβληματισμούς των ασφαλιστικών εταιριών για το μέλλον του κλάδου υπό το νέο και αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων.

Τέσσερα χρόνια μετά, το γνωστό σε όλους Solvency II, άλλαξε χρόνο με το χρόνο τον ασφαλιστικό χάρτη και αποδεδειγμένα προσέθεσε ιδιαίτερη πολυπλοκότητα στις διαδικασίες καθώς και στις επιχειρησιακές δομές των ασφαλιστικών εταιριών, αυξάνοντας παράλληλα και τις εποπτικές απαιτήσεις. Επιπλέον, οδήγησε όπως αναμενόταν σε αλλαγές στα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του κλάδου, ενώ άνοιξε μια «ομπρέλα προστασίας» στον Ευρωπαίο καταναλωτή ιδιωτικής ασφάλισης. Συνεπώς, και εξετάζοντας αναδρομικά τους προβληματισμούς της τότε εποχής, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι τα στελέχη και οι ειδικοί του κλάδου προέβλεψαν σωστά τις επιπτώσεις του εποπτικού πλαισίου στις ασφαλιστικές εργασίες και δικαίως είχαν εναλλακτικές προτάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις ενστάσεις επί των προδιαγραφών του.

Λόγω των τότε προβληματισμών, κυρίως επί συγκεκριμένων προβλέψεων στα μέτρα δευτέρου επιπέδου αλλά και της κοινής πρακτικής που εμφανίζεται κατ’ επανάληψη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η Κομισιόν εξουσιοδοτήθηκε όπως προσχωρήσει σε αναθεώρηση της Οδηγίας Solvency II εντός του 2020.

Η αναθεώρηση θα είναι αποτέλεσμα τεχνικής επανεξέτασης των μέτρων του δευτέρου επιπέδου της οδηγίας στους τομείς:

  • Των μέτρων για τις Μακροπρόθεσμες εγγυήσεις (LTG) καθώς και του Κινδύνου Καθαρής Θέσης (equity risk)
  • Της εισαγωγής νέων εποπτικών εργαλείων για θέματα μάκρο – εποπτείας, ανάκαμψης και εκκαθάρισης και εγγυημένων προγραμμάτων ασφάλισης
  • Της βελτιστοποίησης του υφιστάμενου πλαισίου βάσει της πρόσφατης εποπτικής εμπειρίας κατά τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής του, κυρίως προς την κατεύθυνση της χρήσης της αρχής της αναλογικότητας.

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) με ένα εύστοχο λογοπαίγνιο «οι αλλαγές αυτές δεν έρχονται για να φέρουν επανάσταση (revolution) αλλά εξέλιξη (evolution)!»

Στην πρόσφατη διαβούλευση των προτεινόμενων μέτρων της EIOPA με τον ασφαλιστικό κλάδο, που ολοκληρώθηκε την 15η Ιανουαρίου 2020, η Insurance Europe εξέφρασε ανοιχτά την απογοήτευση της για την τροπή που πήραν οι εισηγήσεις της EIOPA. Η Insurance Europe προβληματίζεται ότι τα μέτρα θα αυξήσουν περεταίρω τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και θα επιφέρουν πρόσθετο λειτουργικό φόρτο στις ασφαλιστικές εταιρίες.

Η Insurance Europe, αντέκρουσε επίσης, το λογοπαίγνιο της EIOPA αναφέροντας στο κείμενο σχολιασμού των προτεινόμενων μέτρων ότι η EIOPA τελικά ότι θα επιτύχει το αντίθετο από αυτό που διατείνεται και προχωρά σε σωρεία προτάσεων και σχολίων στους τομείς των Μακροπρόθεσμων εγγυήσεων (LTG) , της ποιότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (tiering), της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR), του Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR), της χρήσης της αρχής της αναλογικότητας ανά πυλώνα απαιτήσεων, των εποπτικών αναφορών κλπ.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο από την EIOPA χρονοδιάγραμμα, μετά από σχετική Αξιολόγηση Επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων (Impact Assessment) που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο, η EIOPA θα καταλήξει στη γνωμοδότηση της για την αναθεώρηση του πλαισίου τον Ιούνιο του 2020.

Στην παρούσα φάση, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις όσον αφορά στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και ενίσχυσης της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της. Ο ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί αναμφισβήτητα κινητήριο δύναμη επενδύσεων και συμβάλλει ουσιαστικά στις οικονομίες των χωρών της ΕΕ. Συνεπώς, θα πρέπει να ενισχυθεί από την αναθεώρηση του νέου πλαισίου προς αυτή την κατεύθυνση.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]