Υψηλές αποδόσεις από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της INTERLIFE

Σε υψηλές αποδόσεις κινείται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της INTERLIFE Ασφαλιστικής INTERLIFE ΜΙΚΤΟ, παρά το γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Το ΑΚ διαχειρίζεται από το 2009 η ALPHA TRUST.

Η σωρευτική απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ήταν για την περίοδο 29/02/2016 – 28/02/2017 (ένα έτος) 18,84%, και για την πενταετία 29/02/2012 – 28/02/2017 έφτασε το 49,01% ενώ σύμφωνα με την αποτίμησή του στις 09/01/2017 το Ενεργητικό του ήταν 9.941.215,28, με την ποσοστιαία μεταβολή από 01/01/2017 να φθάνει το 1,62%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόδοση της πενταετίας τοποθετεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο INTERLIFE ΜΙΚΤΟ στη 10η θέση σε ποσοστιαία απόδοση επί συνόλου 29 ΑΚ – στοιχεία 31/12/2016.

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου INTERLIFE ΜΙΚΤΟ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για τον μεριδιούχο από υπεραξία και εισόδημα, σε συνδυασμό με την ανάληψη μέτριου επενδυτικού κινδύνου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του ΑΚ επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες και αξιολογημένες εισηγμένες μετοχές, επιλεγμένες ομολογίες καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]