Υπηρεσίες Υγείας: Ικανοποιητικές για την πλειοψηφία, δυσβάσταχτες για μια μερίδα πληθυσμού

Η χρήση και η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας για το 2017, καταγράφονται στην έρευνα της Palmos Analysis για το Tvxs.gr .

Από την έρευνα προκύπτουν δύο σημαντικά συμπεράσματα: αφενός μεν η γενικά ικανοποιητική αξιολόγηση από τους Έλληνες πολίτες των υπηρεσιών υγείας που χρησιμοποίησαν εντός του 2017, αφετέρου δε η σημαντική οικονομική επιβάρυνση για μια καθόλου αμελητέα μερίδα του πληθυσμού για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας για το 2017

Η γενική αξιολόγηση της ανταπόκρισης των υπηρεσιών υγείας στις ανάγκες των ερωτώμενων κατά το 2017 είναι θετική, καθώς μόλις το 7% δηλώνουν χαμηλή ικανοποίηση (2% Πολύ κακή και 5% Κακή ανταπόκριση). Αντιθέτως, η πλειοψηφία χαρακτηρίζει την ανταπόκριση των υπηρεσιών υγείας στις ανάγκες της “Καλή” (47%), ενώ σημαντικό ποσοστό (30%) την χαρακτηρίζουν “Πολύ Καλή” (30%) και το 16% την χαρακτηρίζουν “Μέτρια”.

252547g-antapokrisi_stis_anages

Ειδικότερα, σε σχέση με την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας κατά το 2017, προκύπτει ότι σε όλους τους επιμέρους τομείς οι βαθμολογίες των πολιτών βρίσκονται σαφώς πάνω από τη βάση. Πιο συγκεκριμένα, σε μια κλίμακα από το 1 – Καθόλου ικανοποιημένος μέχρι και το 5 – Απόλυτα ικανοποιημένος, οι ερωτώμενοι βαθμολογούν κατά μέσο όρο με 3,7 στα 5 την προσοχή που έλαβαν από τις υπηρεσίες υγείας που χρησιμοποίησαν, με 3,8 στα 5 την αξιοπρεπή τους αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες υγείας, με 3,8 στα 5 την επικοινωνία των υγειονομικών μαζί τους και με 3,7 στα 5 τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για τη φροντίδα ή τη θεραπεία τους σε σχέση με όσο θα επιθυμούσαν. Ιδιαίτερα, υψηλή βαθμολογία (4,2 στα 5) δίνουν οι ερωτώμενοι στον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες κράτησαν τις πληροφορίες για την υπόθεσή τους εμπιστευτικές.

252547g-fjdsfsd

Περαιτέρω, 7 στους 10 ερωτώμενους (71%) δηλώνουν ότι, όταν χρειάστηκε να νοσηλευτούν, έλαβαν την νοσοκομειακή φροντίδα όσο γρήγορα επιθυμούσαν, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό (περίπου 3 στους 10 ή 27%) θεωρούν ότι η νοσοκομειακή φροντίδα δεν υπήρξε όσο γρήγορη θα ήθελαν. Όμως, μόνο το 16% όσων νοσηλεύτηκαν σε κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο ή κλινική δηλώνουν χαμηλό βαθμό ικανοποίησης από την προσοχή των γιατρών και των νοσηλευτών/τριών, ενώ στον αντίποδα το 84% δηλώνουν “Αρκετά” (23%), “Πολύ” (34%) ή “Απόλυτα” (27%) ικανοποιημένοι.

252547g-taxythta

252547g-prosoxh_giatrwn_noshleutriwn

Ειδικά για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που έλαβαν κατά τη νοσηλεία τους το 2017 σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική, οι ερωτώμενοι βαθμολογούν με 3,6 στα 5 την έγκαιρη/ άμεση προσοχή από το νοσοκομείο, με 3,7 στα 5 την αντιμετώπισή τους με αξιοπρέπεια από το νοσοκομείο, με 3,7 στα 5 την επικοινωνία των γιατρών και των νοσηλευτών με τους ίδιους και τους οικείους τους και με 3,5 στα 5 την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που τους παρασχέθηκαν.

252547g-klimaka_antapokrisis

Πρέπει να τονιστεί ότι, παρόλο που το σχετικά περιορισμένο δείγμα όσων νοσηλεύτηκαν σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία ή κλινικές δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, φαίνεται ότι δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές στην αξιολόγηση των ερωτώμενων για δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα στους παραπάνω τομείς. Αντιθέτως, τα δημόσια νοσοκομεία φαίνεται να βαθμολογούνται αισθητά χαμηλότερα από τα ιδιωτικά νοσοκομεία ή κλινικές στον τομέα των υποδομών και του εξοπλισμού, παρασύροντας τον μέσο όρο στο 3,2 στα 5, οριακά δηλαδή πάνω από τη βάση.

Οικονομική επιβάρυνση οι υπηρεσίες υγείας για μεγάλο μέρος των πολιτών

Σημαντική, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι η επιβάρυνση σημαντική μερίδας των πολιτών για τη χρήση των υπηρεσιών υγείας. Έτσι, το 14% όσων χρησιμοποίησαν κάποιες υπηρεσίες υγείας εντός του 2017 δηλώνουν ότι πλήρωσαν εξ ολοκλήρου από την τσέπη τους τις σχετικές δαπάνες χωρίς να αποζημιωθούν από οποιαδήποτε πηγή, ενώ η πλειοψηφία (51%) δηλώνουν ότι οι δαπάνες καλύφθηκαν συνδυαστικά από το ασφαλιστικό τους ταμείο και από την δική τους συμμετοχή. Πλήρως από το ασφαλιστικό του ταμείο καλύφθηκε το 17% των ερωτώμενων, ενώ πολύ σε μικρότερα ποσοστά δηλώνουν ότι χρησιμοποίησαν κάποια ιδιωτική ασφάλιση είτε για να καλύψουν πλήρως τις δαπάνες, είτε συνδυαστικά με δική τους συμμετοχή ή με το ασφαλιστικό τους ταμείο.

252547g-pollapliepilogh

Σε σχέση με την νοσηλεία σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, η εικόνα είναι διαφοροποιημένη, καθώς περίπου οι μισοί (49%) από όσους νοσηλεύτηκαν το 2017, δηλώνουν ότι οι δαπάνες νοσηλείας καλύφθηκαν πλήρως από το ασφαλιστικό τους ταμείο και το 27% ότι συμμετείχαν με κάποιο ποσό μαζί με το ασφαλιστικό τους ταμείο. Και σε αυτήν την περίπτωση όμως, ένα σημαντικό ποσοστό (13%) δηλώνουν ότι κατέβαλαν εξ ολοκλήρου τις νοσοκομειακές δαπάνες από την τσέπη τους, χωρίς να αποζημιωθούν από κάποια πηγή.

252547g-exoda_nosokomeio

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το ότι το 33% (δηλαδή 1 στους 3) όσων δηλώνουν ότι κατά το 2017 υπήρχε φορά που δεν χρησιμοποίησαν κάποια υπηρεσία υγείας αν και είχαν πρόβλημα υγείας, αναφέρουν ως λόγο την αδυναμία πληρωμής. Η δήλωση αυτή αφορά προσεγγιστικά ποσοστό 10% του συνόλου του υπό διερεύνηση πληθυσμού (ήτοι του μόνιμου πληθυσμού 18 ετών και άνω), με δεδομένο ότι το 31% των ερωτώμενων δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποίησαν κάποια υπηρεσία υγείας αν και είχαν πρόβλημα υγείας κατά το 2017.

252547g-imgi

252547g-imgii

Πρέπει να σημειωθεί, ότι το φαινόμενο αυτό είναι πολύ εντονότερο σε όσους δηλώνουν μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 500€ (47%) και πολύ ηπιότερο σε όσους δηλώνουν μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα πάνω από 1.500€ (16%). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η κυριότερη χρήση υπηρεσιών υγείας που αναφέρεται από τους ερωτώμενους για το 2017, είναι οι εργαστηριακές εξετάσεις (54%), οι προληπτικές εξετάσεις υγείας (46%) και η αναγραφή συνταγών φαρμάκων (38%), ενώ μόνο το 16% του συνόλου των ερωτώμενων δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποίησαν καμιά υπηρεσία υγείας κατά το 2017.

Η Ταυτότητα της Έρευνας

252547g-tautotita

Δείτε εδώ ολόκληρη την έρευνα.

του Πασχάλη Τεμεκενίδη, Διευθυντής Ερευνών Palmos Analysis

Πηγή: tvxs.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]