Υγεία: Μόνο με μεταρρύθμιση του συστήματος θα αντιμετωπιστεί η ανασφάλιστη ιδιωτική δαπάνη

Μόνο με μεταρρύθμιση του συστήματος θα αντιμετωπιστεί η ανασφάλιστη ιδιωτική δαπάνη στην υγεία, υποστήριξαν οι κ.κ. Γιάννης Καντώρος και Γιώργος Βελιώτης (Interamerican) στο «Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας».

Το ιδιαίτερα σημαντικό σε περιεχόμενο «Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας», που οργανώθηκε διαδικτυακά από τις 7 έως τις 12 Δεκεμβρίου, έδωσε και φέτος «βήμα» στην Ιδιωτική Ασφάλιση, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του ρόλου της στις εξελίξεις του τομέα της υγείας.

Δεδομένου ότι η πανδημία της COVID-19 έχει επιπτώσεις χωρίς προηγούμενο, στο Συνέδριο αναλύθηκαν οι εμπειρίες και τα μαθήματα από την επιδημιολογία και τη δημόσια υγεία, την υγειονομική ασφάλεια, τις συνέπειες στην υγεία και την ψυχική υγεία, τις ανάγκες για κοινωνική υποστήριξη των μειονοτήτων και των ειδικών πληθυσμών. Τα ερωτήματα που τέθηκαν, ήταν πολλά, όπως: Επηρεάζεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας; Υπάρχουν επιπτώσεις για τους χρόνιους ασθενείς; Μεγεθύνεται το ποσοστό του πληθυσμού με ανεκπλήρωτες ανάγκες; Τίθεται εν αμφιβόλω η βιωσιμότητα του υγειονομικού τομέα στη χώρα; Ποιές είναι οι πολιτικές διαχείρισης της αβεβαιότητας; Ποιές οι επιπτώσεις στις εθνικές πολιτικές για το φάρμακο ή και τις υπηρεσίες υγείας;

Η Interamerican, με την υγεία «κορμό» των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της -και μάλιστα με τη μοναδικότητα για τον ασφαλιστικό κλάδο να έχει ιδιόκτητες υποδομές υπηρεσιών, με πολυϊατρεία και κλινική- εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο από τους κ.κ. Γιάννη Καντώρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Γιώργο Βελιώτη, Γενικό Διευθυντή Ζωής και Υγείας. Και οι δύο, διαθέτουν μια ευρύτερη εμπειρία στον τομέα, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλίσεων Υγείας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ο κ. Καντώρος και ως Πρόεδρος του EURAPCO Health Group ο κ. Βελιώτης. Στελέχη της Interamerican συμμετείχαν και στα διαδικτυακά Προσυνεδριακά Φροντιστήρια που προηγήθηκαν (1-4 Δεκεμβρίου).

Συμμετέχοντας σε πάνελ συνομιλητών με θέμα την «Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας υπό την επίδραση της πανδημίας», το οποίο συντόνισε ο καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος, ο κ. Καντώρος μίλησε για το θέμα της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας στην Ελλάδα και αναφέρθηκε, πέρα από το δημογραφικό που επιβαρύνει την ασφάλιση, στις νέες θεραπείες που συντρέχουν με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής κοστίζοντας, ωστόσο, πολύ περισσότερο. «Έχουμε τριπλό πρόβλημα: αναποτελεσματικό σχεδιασμό του συστήματος, που σημαίνει επιπλέον κόστος για τους πολίτες, μια κοινωνία που γηράσκει στις ανάγκες της οποίας το σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί ασφαλιστικά και ακόμη, καλύτερες μεν αλλά ακριβότερες θεραπείες» παρατήρησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican, χαρακτηρίζοντας αυτή τη σύνθεση «εκρηκτική». «Συνεπώς, οφείλουμε να ανασχεδιάσουμε το σύστημα, στο οποίο σήμερα η κρατική και η ιδιωτική ασφάλιση πορεύονται παράλληλα, ενώ θα έπρεπε να δημιουργούνται συνέργειες» επεσήμανε.

Ο επικεφαλής της εταιρείας υπογράμμισε, επίσης, ότι στην αλυσίδα των υπηρεσιών γίνεται αντιληπτό το σοβαρό πρόβλημα στη σχέση ασφαλιστικών εταιρειών και παρόχων υγείας, που σήμερα διέπονται από τη λογική του «fee for service», η οποία οδηγεί σε σπατάλη πόρων και αύξηση του κόστους. «Πρέπει να επανακαθορίσουμε τη σχέση ασφαλιστικών εταιρειών και νοσοκομείων» τόνισε, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή των ελληνικών Diagnosis Related Groupings (DRG)στη σχέση ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών νοσοκομείων αλλά και της κρατικής ασφάλισης με τα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα θα βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία του συστήματος όσον αφορά στο κόστος της θεραπείας, προσδίδοντας και την απαραίτητη διαφάνεια. Ακόμη, αναφέρθηκε στον λανθασμένο σχεδιασμό του συστήματος συγκεντρωτικά γύρω από το νοσοκομείο. «Κοστίζει πολύ να συρρέουν όλοι στα νοσηλευτήρια, όταν μπορούμε σήμερα να κάνουμε πολλά έξω από αυτά» είπε, τονίζοντας ότι καταλυτικό ρόλο σε μια τέτοια εξέλιξη θα διαδραματίσει η ψηφιακή τεχνολογία.

Εξάλλου ο Γιώργος Βελιώτης, ως ομιλητής με θέμα την «Επισκόπηση των επιπτώσεων της πανδημίας στην παροχή υπηρεσιών υγείας – στοιχεία από τη διεθνή ασφαλιστική αγορά», εστίασε στις αδυναμίες που αναδείχθηκαν διεθνώς για τα συστήματα υγείας τις σχετικές με την επάρκεια εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να νοσήσουν από τον ιό οι άνθρωποι της «πρώτης γραμμής» – γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ισπανία, όπου το 1/3 των κρουσμάτων εντοπίστηκε σε αυτή την ιδιαίτερα εκτεθειμένη ομάδα. Όπως είπε, από την task force που οργανώθηκε στο Insurance Europe και τη EURAPCO για την παρακολούθηση και αξιολόγηση στοιχείων κατά την εξέλιξη της πανδημίας, αναδείχθηκε επίσης ο υψηλός κίνδυνος για την τρίτη ηλικία και τα γηροκομεία και ακόμη, η διαπίστωση πως κατά το πρώτο «κύμα» κάθε χώρα είχε διαφορετικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, το στέλεχος της Interamerican τόνισε την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κατά την πρώτη περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Ο κ. Βελιώτης κατέληξε ότι στις περισσότερες χώρες τα συστήματα υγείας «είναι σχεδιασμένα για άλλες εποχές» και έχουν στο επίκεντρο τα νοσοκομεία (όπως είπε και ο κ. Καντώρος), λειτουργούν σε σιλό «και δεν υπάρχει καλή σύνδεση μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης», ενώ ο κατακερματισμός και η υστέρηση σε χρήση τεχνολογίας συμπληρώνουν την εικόνα. Ωστόσο, σημείωσε πως η COVID-19 έχει και μια θετική ανάγνωση, αφού επιταχύνονται οι εξελίξεις για βελτίωση των συστημάτων υγείας μέσα από την ανάδειξη των αδύναμων σημείων.

Το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει αξιοσημείωτη επίδραση στις πολιτικές υγείας της χώρας μας και έχει συμβάλει στη συζήτηση και την ανάλυση των δεδομένων στην οικονομία, την κοινωνία και την υγεία. Το Συνέδριο συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ), το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon), με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακο-Οικονομίας.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]