Βελτίωσε την επιχειρηματική σου δραστηριότητα με ασφάλιση πιστώσεων από την Coface

Η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ένα πεδίο δράσης που απαιτεί οξυδέρκεια, επιμονή, υπομονή και.. γερό στομάχι. Στην εποχή που διανύουμε, τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την επιβίωση και μακροημέρευση των επιχειρήσεων μεταβάλλονται διαρκώς, και οι απαιτήσεις είναι πολυποίκιλες.

Ένας κίνδυνος που παραμένει υψηλός και από τους πλέον καθοριστικούς στα πλαίσια του επιχειρείν είναι η έγκαιρη και πλήρης εξόφληση των συμφωνημένων πιστώσεων. Η ρευστότητα ως γνωστόν αποτελεί την “αιμοδοσία” της επιχείρησης, και ενδεχόμενη διακοπή της ομαλής ροής της θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη της εταιρείας.

Ευτυχώς υπάρχει λύση προστασίας από τον κίνδυνο αυτό, και είναι και απλή, λέγεται ασφάλιση πιστώσεων.

Η ασφάλιση πιστώσεων της Coface είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης των οικονομικών κινδύνων, που προστατεύει τον προμηθευτή από τον κίνδυνο της μη πληρωμής μίας εμπορικής απαίτησης. Στόχος είναι η ενημέρωση του ασφαλισμένου πελάτη και η ανάπτυξή του, ώστε μέσω του προϊόντος να αυξήσει τα μερίδια στην αγορά που δραστηριοποιείται, να παραμείνει ανταγωνιστικός και να αυξήσει το περιθώριο κέρδους του. Και φυσικά, όταν χρειαστεί και όλες οι άλλες μέθοδοι είσπραξης αποτύχουν, γίνεται η αποζημίωσή του, αν και στην Coface δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στη διατήρηση του πελατολογίου, μέσω εμπορικών και ευέλικτων προσεγγίσεων είσπραξης, παρά στη στείρα διεκδίκηση μιας απαίτησης.

Έχοντας εμπιστοσύνη στην ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου, στο πλαίσιο κάλυψης που προσφέρουμε και γνωρίζοντας ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώσουμε, να προφυλάξουμε και να εισπράξουμε, οι ασφαλισμένοι πελάτες μας επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας μέσω των υφιστάμενων ή νέων αγοραστών.

Επίσης, δρούμε προς εύρεση χρηματοδότησης που θα τους διασφαλίσει τη ρευστότητα για διατήρηση κεφαλαίου κίνησης, αλλά και για ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις.

Οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε ασφάλιση πιστώσεων απολαμβάνουν επίσης εγγυήσεις και καλύτερης αντιμετώπισης στις συνεργασίες τους με το εξωτερικό, καθώς προβάλλουν ένα υπεύθυνο και συνεπές επιχειρηματικό προφίλ, φροντίζοντας για το μέλλον τους και την οικονομική τους δύναμη.

Συνεργαζόμενη, μια επιχείρηση, με μια παγκόσμια δύναμη όπως η Coface, αποκτά πρόσβαση σε εργαλεία επιχειρηματικής πληροφόρησης, στοιχεία για νέες αγορές, ουσιαστικά εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης της επέκτασής της. Διαθέτοντας πρόσβαση και τοπική τεχνογνωσία σε αγορές σε όλο τον κόσμο, η Coface ενεργεί ως ένας σύμβουλος που θα οδηγήσει με ασφάλεια την συνεργάτιδα επιχείρηση σε δρόμους ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η Coface Ελλάδος, με μία ενισχυμένη και εμπλουτισμένη με εξειδικευμένα στελέχη ενδοεταιρική δομή, αξιοποιεί την πολυετή παγκόσμια εμπειρία της, αλλά και τα εργαλεία που διατίθενται σε παγκόσμιο επίπεδο για να προσφέρει υποστήριξη στην εγχώρια επιχειρηματικότητα με γνώμονα την πεποίθηση ότι η κάθε επιχείρηση, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι αντιμετωπίζει ζητήματα που χρήζουν εξατομικευμένης επίλυσης.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]