ΤτΕ: Αυξήθηκε η αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιριών το δεύτερο τρίμηνο του 2019

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 18.401 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2019, έναντι 17.717 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1.287 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2019, παραμένοντας αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν μείωση κατά 13 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 13 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 7,0% το β΄ τρίμηνο του 2019, έναντι 7,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 11.237 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2019, έναντι 10.669 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των τιμών των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και της ευρωζώνης, αλλά και στις καθαρές αγορές ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 61,1%, έναντι 60,2% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 2.989 εκατ. ευρώ, έναντι 2.890 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 16,2%, έναντι 16,3% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές διαμορφώθηκε σε 599 εκατ. ευρώ έναντι 536 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,3%, έναντι 3,0% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται τόσο στην άνοδο των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και σε καθαρές αγορές μετοχών εσωτερικού.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 196 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.028 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2019. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 486 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 13.614 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 498 εκατ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ έναντι του προηγουμένου τριμήνου. Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 71,4% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων, έναντι 70,2% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Δείτε τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ΕΔΩ

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]