To Crowdhackathon #Ιnsurance ανέδειξε νέες εφαρμογές στις ασφάλειες (sofokleousin.gr)

Στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα διήμερος διαγωνισμός καινοτομίας με θέμα την επιχειρησιακή καινοτομία στον τομέα της ασφάλισης και τον γενικότερο ασφαλιστικό τομέα. Στόχος του  Crowdhackathon #Ιnsurance ήταν η ανάπτυξη εφαρμογών (Minimum Viable Products – MVP) που αφορούν τον γενικότερο ασφαλιστικό τομέα και αυτό επιτεύχθηκε με τις επιτυχημένες εφαρμογές που δημιουργήθηκαν από τις ομάδες που συμμετείχαν.

Κατά την διάρκεια του διήμερου διαγωνισμού καινοτομίας Crowdhackathon #Insurance οι ομάδες παρουσιάζουν την εφαρμογή τους στα διάφορα στάδια ανάπτυξής της και λαμβάνουν εξειδικευμένο mentoring από έμπειρους και καταξιωμένους μέντορες που συμμετέχουν από τον ασφαλιστικό και επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό χώρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στα Crowdhackathons, καθώς και στο Crowdhackathon #Insurance  αποτελεί η ανάρτηση των εφαρμογών που δημιουργούνται σε Github προκειμένου να διατίθεται στην κοινότητα ανοιχτών δεδομένων για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη.

Απολογισμός συμμετοχής Crowdhacathon #Insurance:

Συνολικά δεκαπέντε (15) ομάδες – 59 διαγωνιζόμενοι αποτελούμενοι από προγραμματιστές, designers, αναλυτές, στελέχη επικοινωνίας, marketing, στελέχη από τον ασφαλιστικό & χρηματοπιστωτικό τομέα και φοιτητές συμμετείχαν και διαγωνίστηκαν στο Crowdhackathon #Insurance με στόχο την διεκδίκηση ενός από τα τρία (3) χρηματικά βραβεία και την χαρά της συμμετοχής σε έναν τέτοιο διαγωνισμό.

Περιγραφή των εφαρμογών των ομάδων και των εφαρμογών:

1. Antigravity

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες “insurance innovation” και “social innovation – social solidarity”. Απευθύνεται σε ασφαλιστικές εταιρείες και οδηγούς οχημάτων. Ειδικότερα, μέσω της εφαρμογής υπολογίζεται η επικινδυνότητα ενός οδηγού, παρακολουθείται η οδηγική συμπεριφορά, εντοπίζονται ατυχήματα που προκύπτουν και στέλνονται κατάλληλα μηνύματα. Υποστηρίζεται τέλος το Data visualization (Arduino, DJANGO).

2. The P&I Club

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες “Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και startups (Business)” και “insurance innovation”. Απευθύνεται στους brokers και τις ασφαλιστικές εταιρίες. Η εφαρμογή επιτρέπει την πλήρη ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ασφαλίσεων, την ταυτοποίηση των πελατών και την χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής κατά την υποβολή (DJANGO).

3. Code-Bros

Η εφαρμογή ανήκει στη σχετική θεματική ενότητα “business”. Απευθύνεται σε πιθανούς χρήστες – πελάτες και νέους ασφαλισμένους. Η εφαρμογή υποστηρίζει την εγγραφή χρηστών, την εισαγωγή “αντικειμένων” που επιθυμεί να ασφαλίσει ο χρήστης, την επικοινωνία λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοπρασίες μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών για την μικρότερή πιθανή τιμή (Java, JSP).

4. CUΒΕ

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες “Οδική βοήθεια” και “Εφαρμογή για κινητά και tablet (white label)”. Απευθύνεται στην ασφαλιστική αγορά, στις υπηρεσίες οδικής βοήθειας, σε οδηγούς και σε πελάτες ασφαλιστικών εταιρειών. Σε περίπτωση επείγοντος ειδοποιείται η οδική βοήθεια και στέλνονται αυτόματα τα στοιχεία του πελάτη (συμβόλαιο, όχημα, τοποθεσία, λεπτομέρειες συμβάντος, ώρα συμβάντος). Επίσης, καταχωρείται στο σύστημα της ασφαλιστικής αυτόματα το συμβάν, δίχως ανθρώπινη παρέμβαση και τέλος ενημερώνεται ο πελάτης για την τοποθεσία του γερανού και τον χρόνο άφιξής του (Android, Java, PHP, Google Maps).

5. DSG

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες “usage based insurance”, “internet of cars” και “added value data”. Απευθύνεται σε ασφαλιστικές εταιρίες και όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις στο digital department – digital development of insurance in Companies, σε οδηγούς αυτοκινήτων και σε οδηγούς μικρών αεροσκαφών. Μέσω της εφαρμογής αναλύονται δεδομένα που παράγονται από τους οδηγούς και ενημερώνονται οι ασφαλιστικές εταιρίες για την οδική συμπεριφορά των πελατών τους. Επίσης, οι οδηγοί αξιολογούνται με βάση την οδική τους συμπεριφορά και ανταμείβονται ανάλογα. Τέλος, η εφαρμογή μπορεί να παρέχει συμβουλές στους οδηγούς ώστε να βελτιώσουν τον τρόπο οδήγησής τους και την οδηγητική τους συμπεριφορά εν γένει (Matlab Offline, Python, Cordova).

6. Cranberry

Η εφαρμογή απευθύνεται σε οδηγούς και ασφαλισμένους. Σκοπός της εφαρμογής είναι να εξυπηρετεί τον πελάτη, να τον ενημερώνει για τα ρυμουλκά αυτοκίνητα – οδηγούς που είναι σε κοντινή απόσταση, και την ώρα άφιξής τους στο σημείο του ατυχήματος. Επιπλέον χαρακτηριστικό της εφαρμογής αποτελεί ο εντοπισμός θέσης ενός οδηγού μέσω GPS. Η εφαρμογή προκειμένου να λειτουργήσει, θα πρέπει να διαθέτει δίκτυο οδηγών οι οποίοι θα παρέχουν τα προσωπικά τους στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και φωτογραφία. Ακόμα, σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης, η εφαρμογή λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, επιτρέποντας στον χρήστη να καταχωρεί το πρόβλημά του, ατύχημα ή βλάβη, και τα στοιχεία των εμπλεκόμενων σε αυτό. Η θέση του οδηγού καταχωρείται με την χρήση GPS. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση βλάβης ο οδηγός μπορεί να ενημερώσει μέσω της εφαρμογής το συνεργείο στο οποίο θέλει να μεταφερθεί το όχημά του. Τέλος, υπάρχει ενσωματωμένο παιχνίδι όπου οι οδηγοί βαθμολογούνται για την οδήγηση τους και μέσω social networks αναδεικνύονται οι τρεις (3) καλύτεροι οδηγοί με χρυσό, ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο ( Lavarel (PHP)).

7. Lemur

Η εφαρμογή ανήκει στην θεματική ενότητα “App-based consumer engagement products”. Απευθύνεται σε πελάτες – χρήστες ασφαλιστικών εταιριών, ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς πράκτορες. Η εφαρμογή επιτρέπει την ανάκτηση πληροφοριών από δομημένα ασφαλιστικά συμβόλαια, την παρουσίαση σχετικών απαντήσεων σε ερωτήματα χρήστη και την κατηγοριοποίηση ερωτημάτων σε κλάσεις απαντήσεων – κατηγοριών (NodeJS, iOS και Web).

8. Knights of the Coding Republic

Η εφαρμογή ανήκει στις θεματικές ενότητες “Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Startup (Business)”, “Ιnsurance innovation” και “Social innovation – Social solidarity”. Η ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης ατυχημάτων αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα εθνικής κλίμακας για την τυποποίηση και κεντρική διαχείριση των ατυχημάτων – περιστατικών δια μέσω μιας ενιαίας, κεντρικής διαδικασίας. Απευθύνεται σε πολίτες με στόχο την ποιοτικότερη, αμεσότερη και ευκολότερη διαχείριση και πληροφόρησή τους σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας διαχείρισης ατυχήματος.
Σε ασφαλιστικές εταιρίες με στόχο την μείωση του κόστους διαχείρισης σε όλο το φάσμα της διαδικασίας, την μετάβαση σε paperless office και την αύξηση των δεικτών ποιότητας.
Στο Ελληνικό Κράτος με στόχο την άμεση ενεργοποίηση και πληροφόρηση κρίσιμων φορέων όπως η ΕΛΑΣ, το δίκτυο νοσοκομείων, την στατιστική υπηρεσία και λοιπούς δημόσιους φορείς. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ατυχήματος δια μέσω mobile εφαρμογής (MD01) από τους πολίτες, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης ατυχημάτων από τους χρήστες – backoffice των ασφαλιστικών εταιριών για την διαχείριση και παρακολούθηση περιστατικών σε πραγματικό χρόνο, διαμέσω web based application (MD03). Τέλος, παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης ατυχημάτων στους εμπειρογνώμονες των ασφαλιστικών εταιριών για την διαχείριση και καταγραφή περιστατικών διαμέσω tablet εφαρμογής (MD02) (Xamarin Forms (.ΝΕΤ), Javascript).

9. Salus

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες “personalised apps”, “ ασφάλεια υγείας” και “social Innovation”. Απευθύνεται σε υφιστάμενους πελάτες ασφαλιστικών εταιρειών που διαθέτουν ασφάλεια υγείας, σε ασφαλιστικές εταιρίες που θέλουν να προωθήσουν τα πακέτα υγείας τους, καθώς και σε μελλοντικούς πελάτες που η κάθε ασφαλιστική εταιρία μπορεί να προσελκύσει μέσω της εφαρμογής. Μέσω της εφαρμογής αναγνωρίζονται συμπτώματα και παρέχονται συμβουλές, ο πελάτης μπορεί να κλείσει ραντεβού σε γιατρούς και τέλος λειτουργεί ως προσωπικός σύμβουλος υγείας (προφίλ πελάτη, διαγράμματα) – (Python, Ruby).

10. InsureRangers

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες “παροχή ενός νέου ασφαλιστικού τομέα” και “δυνατότητα προστιθέμενης αξίας σε υπάρχουσες υπηρεσίες πληροφορικής”. Η εφαρμογή απευθύνεται σε επιχειρήσεις με ευαίσθητα δεδομένα, πάροχους ψηφιακών υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων, υπηρεσίες ασφάλειας υλικής υποδομής ψηφιακών συστημάτων και επιχειρήσεις παροχής ασφαλιστικών παροχών.
Μέσω της εφαρμογής, υπολογίζεται το μηνιαίο ασφάλιστρο και καταγράφονται οι αλλαγές αρχείων προκειμένου να εντοπιστούν φθορές / απώλειες στα αρχεία για να πραγματοποιηθεί εκτίμηση κατάστασης σε ενδεχόμενο αποζημίωσης (Java, PHP).

11. InsOrAp

Η εφαρμογή ανήκει στις θεματικές ενότητες “εργαλεία προς καταναλωτές π.χ δήλωσης περιστατικών, υπολογισμού ασφαλίστρων, αξιολόγησης υπηρεσιών” και “εργαλεία και μεθοδολογίες ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων για την υποστήριξη διαχείρισης κινδύνων”.  Απευθύνεται σε ασφαλιστικές εταιρίες.
Σε περίπτωση οδικού ατυχήματος,  κλοπής οχήματος, πυρκαγιάς οχήματος ή θραύσης κρυστάλλων το mobile app αποστέλλει το ακριβές γεωγραφικό στίγμα στο Automated Control Center (ACC). Το ACC αναλαμβάνει την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων (πραγματογνώμονας, οδική βοήθεια, κτλ). Η desktop εφαρμογή αναλαμβάνει τον εποπτικό ρόλο όλων των εκτελούμενων ενεργειών καθώς και τη συντήρηση της βάσης δεδομένων (πελάτες, ασφαλιστές, συμβόλαια, κλειδάριθμους) (Android, .NET).

12. The Bitles

Η εφαρμογή ανήκει στην θεματική “ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και startups με στοιχεία Insurance”. Αποτελεί μια καινοτομία λόγω των εργαλείων που προσφέρει στους καταναλωτές,. Η εφαρμογή απευθύνεται σε ασφαλισμένους, ασφαλιστικές εταιρίες, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, λοιπούς συνεργάτες / Retailers (πιθανή επέκταση του προγράμματος). Η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να διαχειρίζεται όλες τις ασφαλιστικές του ανάγκες (Single point of contact) σε οποιαδήποτε εταιρία και σε όλους τους κλάδους.
Επίσης μέσω της εφαρμογής προσφέρεται η αξιολόγηση των εταιριών και διαμεσολαβητών, η συλλογή δεδομένων από claims – Big Data analysis για fraud detection, η παροχή εκπτώσεων σε προϊόντα – υπηρεσίες των συνεργατών, μέσω gamification (για user engagement) και η αναζήτηση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Android, PHP, DJango, JS).

13. TTA

Η εφαρμογή αποτελεί μία καινοτομία στον κλάδο του insurance καθώς χρησιμοποιούνται εργαλεία και μεθοδολογίες ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη διαχείρισης κινδύνων. Παράλληλα αξιοποιεί μηχανισμούς και μεθοδολογίες crowdsourcing στον κλάδο της ασφάλισης. Η εφαρμογή απευθύνεται σε χρήστες – οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων, κοινότητες, ασφαλιστικές εταιρίες και κέντρα άμεσης βοήθειας. Μέσω της εφαρμογής ανιχνεύεται και εποπτεύεται η πορεία του οδηγού – επιβάτη όταν εκείνος βρίσκεται στο όχημά του, μετρώνται οι αυξομειώσεις του επιτανχυσιόμετρου, αναγνωρίζονται τα δεδομένα και αξιολογείται αν υπάρχει ατύχημα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αποστέλλονται μηνύματα για την παροχή πρώτων βοηθειών (Android).

14. First Code Kit

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες “insurance innovation” και “ασφαλίσεις αυτοκινήτων”. Απευθύνεται στους εμπλεκόμενους σε περιπτώσεις οδικών ατυχημάτων και στις ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες επιθυμούν να μειώσουν το κόστος λήψης δηλώσεων ατυχήματος. Η εφαρμογή επιτρέπει στους ασφαλισμένους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις ατυχήματος (iOS (Obj-C), PHP).

15. Brogrammers

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες “insurance innovation & strategy” και “app-based consumer engagement products”. Απευθύνεται σε πελάτες, ασφαλιστικές εταιρίες και συνεργεία. Η εφαρμογή ενώνει άμεσα τα συνεργεία με τους πελάτες, μειώνει το κόστος για τις ασφαλιστικές με την δημιουργία ανταγωνισμού, παρέχει μια βάση δεδομένων με συνεργεία στις ασφαλιστικές και παρέχει δυνατότητα αξιολόγησης των συνεργείων (HTML, Python, Ruby).

Πηγή: www.sofokleousin.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]