Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου και το International Association of Financial Management, προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Certified Motor Insurance Specialist”

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το International Association of Financial Management,
προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Certified Motor Insurance Specialist”, του οποίου οι απόφοιτοι θα
δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον επαγγελματικό τίτλο Certified Motor Insurance (CMI).

Στόχοι Κατάρτισης

  • να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μπορούν να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις των εξελίξεων στις νομοθεσίες μηχανοκίνητων.
  • να ερμηνεύουν τους όρους των ασφαλιστήριων μηχανοκίνητων και να εξηγούν το ρόλο των διαφόρων μερών που εμπλέκονται στην αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων από μηχανοκίνητα.
  • να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους και να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν επαγγελματικές τεχνικές κατά την αξιολόγηση των κινδύνων μηχανοκίνητων για να μπορέσουν να αποφασίσουν κατά πόσο να ασφαλίσουν ή να απορρίψουν ένα συγκεκριμένο κίνδυνο και, αν τον ασφαλίσουν, με ποιους όρους και με ποιο ασφάλιστρο.
  • να ελέγχουν, να συντάσσουν, να διορθώνουν λεκτικά καλύψεων, εξαιρέσεων και όρων των ασφαλιστήριων μηχανοκίνητων.
  • να επιλύουν διαφορές που προκύπτουν με τους ασφαλισμένους και/ή τους απαιτητές και να επαληθεύουν τις συνθήκες ατυχημάτων από τα οποία προκύπτουν απαιτήσεις μηχανοκίνητων.

Σε ποιους απευθύνεται

Διευθυντικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, λειτουργοί αξιολόγησης κινδύνων(Underwriters), χειριστές απαιτήσεων, διευθυντές διαχείρισης κινδύνων.

Διάρκεια Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλύπτεται σε τέσσερις ημέρες.

Οι συμμετέχοντες στο τέλος της εκπαίδευσης θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις.

Παρακάτω δείτε την αναλυτική θεματολογία και τις πληροφορίες συμμετοχής : πληροφορίες εκπαιδευτικού προγράμματος

­

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]