Τι αλλάζει από σήμερα στην οδική βοήθεια. Σε ισχύ νέες ρυθμίσεις

Με πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή και τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή σχετικά με τις εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας θα ισχύουν τα παρακάτω:

  • Καθιερώνεται η υποχρέωση της επιχείρησης οδικής βοήθειας για διαρκή, 24ωρη ετοιμότητα και για ανταπόκριση στις κλήσεις με κατάλληλο προσωπικό και όχημα εντός μίας ώρας από την κλήση.
  • Ωστόσο, η «διαρκής ετοιμότητα» δεν σημαίνει απαραιτήτως φυσική παρουσία του συνόλου του τεχνικού προσωπικού στο σταθμό παραμονής επί 24 ώρες.
  • Οι επιχειρήσεις διαθέτουν τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης λειτουργίας με καταγραφή κλήσεων. Για την καταγραφή των κλήσεων τηρούνται οι όροι της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, πλην των ασφαλιστικών, έχουν την υποχρέωση να συνάπτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης που να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας από τις ίδιες και τους συνεργάτες τους, εάν διαθέτουν.
  • Επιχείρηση οδικής βοήθειας, η οποία έχει μόνο βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας σύμφωνα με το ν. 3651/2008, μπορεί να εξυπηρετεί μόνον τους συνδρομητές της με τα ΦΙΧ οδικής βοήθειας. Εφόσον η επιχείρηση αυτή αποκτήσει επιπλέον την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού 1071/2009, μπορεί να διαθέτει και ΦΔΧ (φορτηγά δημόσιας χρήσης) και να εξυπηρετεί τους μη συνδρομητές ανά περιστατικό με τα ΦΔΧ της.
  • Η διάκριση των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας σε αυτόνομες και μικτές καταργείται.
  • Πλέον υφίσταται ένας ενιαίος τύπος επιχείρησης οδικής βοήθειας που ρυθμίζεται από το άρθρο 3 του νέου ν. 4512/2018.
  • Επιπλέον δεν υπάρχει υποχρέωση λειτουργίας των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας σε συγκεκριμένους νομούς ή με ίδια μέσα.
  • Η κάθε επιχείρηση οδικής βοήθειας επιλέγει ελεύθερα τους νομούς δραστηριοποίησής της, καθώς και εάν θα παρέχει τις υπηρεσίες της με ίδια μέσα ή με συνεργάτες.

Αναφορικά με την προσαρμογή στις διατάξεις του νέου ν. 4512/2018 των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στην οδική βοήθεια, το Υπουργείο επισημαίνει ότι σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 216 του νόμου αυτού, η προθεσμία προσαρμογής είναι έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι έως τις 17.7.2018.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι επειδή η επιχείρηση οδικής βοήθειας υποβάλλει ως δικαιολογητικό με την αναγγελία της τη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας των συνεργατών της [άρθρο 3 παρ. 4 περ. (α) στοιχ. (ζζ)], η οποία εκδίδεται με την πάροδο τριμήνου από την υποβολή της δικής τους αναγγελίας, η προθεσμία αναγγελίας στην περίπτωση επιχειρήσεων που διαθέτουν συνεργάτες είναι η 17.10.2018.

Τέλος, για την απόδειξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας στις νέες διατάξεις, το Υπουργείο καλεί τις εποπτευόμενές του επιχειρήσεις να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας τους σχετική αναγγελία (προσκομίζοντας τα νόμιμα δικαιολογητικά) και να λάβουν βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.

Εις ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και την πιστοποίηση της προσαρμογής τους στις νέες διατάξεις, αναμένεται να ακολουθηθεί ανάλογη διαδικασία (υποβολή σχετικής αναγγελίας στην ΤτΕ).

Σχετικές οδηγίες για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί αναμένεται να δοθούν από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πηγή των παραπάνω πληροφοριών είναι εγκύκλιος προς τα μέλη της που έχει εκδώσει πρόσφατα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Πηγή: asfalisinet.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]