Ο ΣΕΜΑ κράτησε τα μεγέθη του στην ασφαλιστική αγορά

Σταθερή διατήρησαν τη δυναμική τους και τα μερίδιά τους στην ασφαλιστική αγορά τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) κατά το 2014, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η KPMG για λογαριασμό του Συνδέσμου.

 

Ειδικότερα, το 2014 ο ΣΕΜΑ διατήρησε περίπου αμετάβλητο το μερίδιο αγοράς στο σύνολο της παραγωγής των ασφαλιστικών εταιρειών διαμορφώνοντας το σχετικό ποσοστό στο 12,7% από 13,4% το 2013, με τις Γενικές Ασφαλίσεις να καταγράφουν άνοδο στο 19,61% από 19,42% την προηγούμενη χρήση και τις Ασφαλίσεις Ζωής επίσης άνοδο στο 5,26% από 5,11% το 2013.

 

Στις Γενικές Ασφαλίσεις, ο ΣΕΜΑ αύξησε το 2014 κατά 38,4% το μερίδιό του στους Λοιπούς κλάδους και κατά 0,3% στις Ασφαλίσεις Μεταφορών, ενώ έχασε μερίδιο 2,3% στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων, 1,2% στις Ασφαλίσεις Περιουσίας και 27,9% στη Γενική Αστική Ευθύνη.

 

Σύμφωνα με την KPMG, το 2014 οι μεσίτες ασφαλίσεων ακολούθησαν τις γενικότερες τάσεις της ασφαλιστικής αγοράς σε ότι αφορά την εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων και τα έσοδά τους, παρουσιάζοντας άνοδο στη Ζωή και Υγεία και περιορισμό των μεγεθών τους στις Γενικές Ασφαλίσεις.

 

Ειδικότερα, η εξέλιξη της συνολικής παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων το 2014 ήταν μικτή για τα μέλη του ΣΕΜΑ, με τον κλάδο Ζωής και Υγείας να σημειώνει άνοδο κατά 12% στα 96,3 εκατ. ευρώ, τον κλάδο Γενικών Ασφαλειών πτώση κατά 15% στα 386,2 εκατ. ευρώ και το σύνολο να είναι μειωμένο κατά 10% στα 482,5 εκατ. ευρώ.

 

Στους επιμέρους κλάδους, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κινήθηκε ανοδικά κατά 12% στη Ζωή και Υγεία, 3% στις ασφαλίσεις μεταφορών και 2% στους Λοιπούς κλάδους, ενώ πτωτική ήταν η παραγωγή κατά 25% στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων και 8% στις Ασφαλίσεις Περιουσίας.

 

Καταγράφοντας την κατανομή των ασφαλίστρων στις Γενικές Ασφαλίσεις, η KPMGκατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά το 2014 το 48% της παραγωγής των μεσιτών προήλθε από τον κλάδο Αυτοκινήτου έναντι 54% το 2013, το 23% από τον κλάδο Περιουσίας έναντι 21%, το 28% από τους Λοιπούς κλάδους έναντι 23% και το 2% από τις Ασφαλίσεις Μεταφορών (μηδενική μεταβολή έναντι του 2013).

 

Μικτή ήταν η εικόνα των μεγεθών του ΣΕΜΑ και σε ότι αφορά τον κύκλο εργασιών των μεσιτών ασφαλίσεων, με τα έσοδα από τους κλάδους Ζωής και Υγείας να κινούνται ανοδικά το 2014 κατά 15,9% στα 16,94 εκατ. ευρώ, τα έσοδα από τον κλάδο Γενικών Ασφαλειών πτωτικά κατά 11,5% στα 67,93 εκατ. ευρώ και το σύνολο να παρουσιάζει μικρή κάμψη κατά 7,15% στα 84,87 εκατ. ευρώ.

 

Τέλος, κατά το 2014 ο ΣΕΜΑ αύξησε από 75 σε 77 τα μέλη του και κατά 6% του συνεργάτες του στους 5.624, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 48% των μελών του τοποθετεί εργασίες του στο εξωτερικό και το 34% παρουσιάζει και αντασφαλιστική δραστηριότητα.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]