Ο ΣΕΜΑ επικαιροποιεί τους Κανόνες Δεοντολογίας για τους Μεσίτες Ασφαλίσεων

Στην επικαιροποίηση των Κανόνων Δεοντολογίας που είχε παλαιότερα διατυπώσει ο ΣΕΜΑ, ώστε αυτοί να συμφωνηθούν εκ νέου με τους μεσίτες ασφαλίσεων και τις ασφαλιστικές εταιρείες και να αποτελέσουν ένα εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο αυτορρύθμισης της αγοράς, προχωράει ο ΣΕΜΑ.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Μελών και Προστιθέμενης Αξίας του ΣΕΜΑ, κ. Ιωάννης Ξηρογιαννόπουλος, «μία από τις κύριες δράσεις της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση ενός Επαγγελματικού Προτύπου Μεσίτη Ασφαλίσεων, μέσα από τη θέσπιση κάποιων ενιαίων και κοινά αποδεκτών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς, τόσο από τα μέλη του Συνδέσμου, όσο και από τις ασφαλιστικές εταιρίες».

Η διοίκηση του ΣΕΜΑ δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, καθώς πιστεύει ότι η δημιουργία θεμελιωδών προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του κλάδου μέσα από την αυτορρύθμιση και την θωράκιση του υγιούς ανταγωνισμού και την προστασία των μεσιτών ασφαλίσεων από αθέμιτες πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επικαιροποίηση των Κανόνων Δεοντολογίας που είχε κατά το παρελθόν καθορίσει ο ΣΕΜΑ.

Τα μέλη του Συνδέσμου καλούνται να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους το αργότερο έως 31 Μαρτίου, προκειμένου η Επιτροπή να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑ μια συγκροτημένη πρόταση για την εφαρμογή ενός νέου πλέγματος Κανόνων Δεοντολογίας που θα απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς και θα είναι απόλυτα εναρμονισμένοι με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]