Γενική αστική ευθύνη: 3 εκ. € αποζημιώσεις πληρώθηκαν το 2019

Τα βασικά μεγέθη του κλάδου ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης για το έτος 2019 διαφαίνονται σε έρευνα της ΕΑΕΕ.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ για το 2019 καταγράφονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί. Συνολικά, δηλώθηκαν περίπου 140 χιλιάδες συμβόλαια σε ισχύ εντός του έτους. Για τα παραπάνω συμβόλαια δηλώθηκαν 9,6 χιλιάδες ζημιές, πληρώθηκαν 3 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 15,2 εκατ. €.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη καταγραφή του έτους 2019 αφορά την αποτύπωση των δηλωθεισών ζημιών, των καταβολών αποζημίωσης και της εκτίμησης του αποθέματος εκκρεμών ζημιών, σύμφωνα με την διαθέσιμη πληροφόρηση των συμμετεχουσών ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την 31η /12/2019.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης για το σύνολο των καλύψεων αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων– μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (32,1% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (29,6% αντίστοιχα).

Διαβάστε εδώ τη μελέτη της ΕΑΕΕ.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]