Τα κλειδιά για μειωμένη σύνταξη από τα 50-52 χρόνια (Πίνακες)

Δείτε τα κλειδιά για μειωμένη σύνταξη από 50 ετών. Σύνταξη Μητέρων από 56,5 ετών. Σύνταξη με 4.500 ημέρες ασφάλισης και τους σχετικούς πίνακες. 

Στη μειωμένη σύνταξη τα όρια είναι χαμηλότερα και μάλιστα συμφέρει η πρόωρη έξοδος γιατί η μείωση δεν ξεπερνά τα 116 ευρώ και αυτό εφόσον η αποχώρηση είναι 5 και άνω έτη από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη για τις μητέρες που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο ως το 2012 καθορίζονται από το πότε πιάνουν τα 50-52 και τα 55 και διαμορφώνονται ως εξής:

  • Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2010 το όριο είναι 50 ετών μέχρι 18/5/2015 και αποχωρούν οποτεδήποτε. Αν κλείνουν τα 50 από 19/8/2015 μέχρι 31/12/2015, παίρνουν μειωμένη σύνταξη στα 55. Με ηλικά 50 ετών το 2016 το όριο συνταξιοδότησης πάει στα 56 έτη και 9 μήνες. Με ηλικία 50 το 2018 σύνταξη στα 60,2 και από το 2020 στο 62ο έτος.
  • Με ανήλικο και 5500 ένσημα το 2011 το όριο ηλικίας είναι 52 ετών μέχρι 18/8/2015 για να αποχωρήσουν οποτεδήποτε. Ενώ αν κλείνουν τα 52 χρόνια από 19/8/2015 μέχρι 31/12/2015, παίρνουν μειωμένη σύνταξη στα 55. Με ηλικία 52 το 2016 μειωμένη στα 56,9 μήνες. Με ηλικία 52 το 2018 σύνταξη στα 60,2 μήνες και από τι 2020 στο 62 έτος.
  • Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2012 το όριο ηλικίας είναι 55 ετών που γίνεται 56,5 μετά τις 19.8/2015. Με ηλικία 55 το 2016 μειωμένη στα 58, Με ηλικία 55 το 2017 σύνταξη στα 59,5 ενώ με ηλικία 55 από το 2019 και μετά παίρνουν μειωμένη από το 62ο έτος.

Σύνταξη Μητέρων από 56,5 ετών

Για την πλήρη σύνταξη τα όρια ηλικίας διαμορφώνονται ανάλογα με το πότε έχουν ανήλικο, πότε συμπληρώνουν τις 5.500 ημέρες και πότε κλείνουν τα 55, 57 ή και τα 60.

Οι νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για την πλήρη σύνταξη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» προβλέπουν ότι:

  • Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2010 κατοχυρώνουν την ηλικία των 55 ετών. ΑΝ την έχουν συμπληρώσει ως 18/8/2015 αποχωρούν οποτεδήποτε. Αν κλείνουν τα 55 από 19/8/2015 μέχρι 31/12/2015 το νέο όριο για σύνταξη πάει στα 56 έτη και 6 μήνες. Με ηλικία 55 το 2016 το όριο ανεβαίνει στα 58. Με ηλικία 55 το 2016 το όριο ανεβαίνει τα 58. Με ηλικία 55 το 2017, σύνταξη στα 59,6 μήνες, με ηλικία 55 το 2018 σύνταξη στα 61, με ηλικία 55 το 2019 σύνταξη στα 62,6 μήνες, με ηλικία 55 το 2010 σύνταξη στα 64, με ηλικία 55 ετών το 2021 παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 65,6 μήνες. Όσες συμπληρώσουν τα 55 από 1/1/2022 και μετά, θα πάρουν σύνταξη στα 67 ή στα 62 χρόνια αν στην ηλικία αυτή έχουν συνολικά 40 χρόνια ασφάλισης.
  • Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011 κατοχυρώνουν την ηλικία των 57 ετών. Αν τη συμπληρώσουν πριν από τις 19/8/2015, δεν έχουν αλλαγή στα όρια ηλικίας. Από 19/8/2015 μέχρι 31/12/2015 έχουν αλλαγή και πάνε για σύνταξη στα 58,3 μήνες. Με ηλικία 57 το 2016, το όριο για πλήρη σύνταξη πάει στα 59,6 μήνες. Με ηλικία 57 το 2017 σύνταξη στα 60,9 μήνες, με ηλικία 57 το 2018 σύνταξη στα 62 κ.ο.κ.
  • με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2012 κατοχυρώνουν την ηλικία των 60 ετών, Αλλά αν τη συμπληρώσουν από 19/8/2015 και μετά, το όριο ηλικίας μεταβάλλεται. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που κλείνει τα 60 το 2019 και είχε ανήλικο το 2012, θα πάριε πλήρη σύνταξη μετά τα 64.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες:

Σύνταξη με 4.500 ημέρες ασφάλισης

Άνδρες και γυναίκες ανεξάρτητα από το πότε ασφαλίστηκαν δικαιούνται σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ με 15 χρόνια ασφάλισης. Η πλήρης σύνταξη χορηγείται με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 67 ετών και τουλάχιστον 4500 ημερών ασφάλισης, Μειωμένη με τουλάχιστον 4500 ημέρες όταν συμπληρώσουν το 62ο έτος.

Αν δεν συμπληρώνουν τις 4500 ημέρες αλλά έχουν τουλάχιστον 3600 ημέρες το 2011, τότε έχουν δικαίωμα να προσθέσουν ένσημα από πλασματικούς χρόνους για να πάρουν σύνταξη 4.500 ημέρες.

Πηγή: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]