Τ. Μιχαλόπουλος: Στόχοι ΠΟΑΔ και σχέσεις με τα Μέλη

Για τους στόχους της ΠΟΑΔ και τις σχέσεις των μελών με την Ομοσπονδία μιλά σε συνέντευξη του στο IW.gr ο Πρόεδρος της ΠΟΑΔ Τάκης Μιχαλόπουλος, το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, και το τι κάνει η ΠΟΑΔ για να υποστηρίξει τα συμφέροντας του κλάδου και των μελών της.

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου, αναδημοσίευση από το insuranceworld.gr

  • Μιλήστε μας για την ΠΟΑΔ ήταν μία συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε στο πρόσφατο παρελθόν για τους δημοσιογραφικούς σκοπούς του αφιερώματος για την διαμεσολάβηση, δίνοντας ωστόσο μία παράταση χρόνου. Ποια είναι η ΠΟΑΔ, με τι σκοπό ιδρύθηκε;

Πράγματι, έτσι είναι η συζήτηση μας ξεκίνησε προ μηνών κατόπιν δικής σας πρόσκλησης, αλλά τώρα πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να την ολοκληρώσουμε.

Στο ερώτημα σας ποια είναι η ΠΟΑΔ σας απαντώ ότι είναι το Πανελλήνιο Δευτεροβάθμιο Συλλογικό Οργανο της Διαμεσολάβησης  θεσμοθετημένο από το 1983. Περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες Διαμεσολάβησης και μέλη της  δεν εγγράφονται φυσικά πρόσωπα αλλά Πρωτοβάθμια Σωματεία από όλους τους νομούς της χώρας. Σκοπός της είναι αυτό που αναφέρεται με σαφήνεια στο καταστατικό της δηλαδή ‘’ή διαφύλαξη η μελέτη και η προαγωγή  των κοινών οικονομικών κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της στα πλαίσια της εξυπηρέτησης  του κοινωνικού συνόλου ‘’.

Αυτή η σαφής αναφορά του ‘’σκοπού’’ υπέρ του κοινωνικού συνόλου είναι που επιμένουμε στη ΠΟΑΔ να προβάλουμε δηλαδή ότι ο επαγγελματίας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής δεν παρέχει απλώς μια υπηρεσία αλλά υπηρετεί ένα λειτούργημα υπέρ των συμπολιτών του.

  • Πως βλέπετε το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, τι προβλήματα αντιμετωπίζει;

Μέσα από αυτή την παραδοχή εμείς στην ΠΟΑΔ βλέπουμε και το μέλλον της ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης δηλαδή την αναμφισβήτητη αναγκαιότητα της παρουσίας δίπλα στον ασφαλιζόμενο/καταναλωτή, του Επαγγελματία Διαμεσολαβητή που με προσόντα του την εξειδίκευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την ενημέρωση του σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα να συμβουλεύει και να προτείνει την καλύτερη δυνατή επιλογή για την κάλυψη της ασφαλιστικής του Ανάγκης.

Το μέλλον της ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης διαγράφεται μελλοντικά ελπιδοφόρο,  αλλά προσωρινά όχι τόσο εύκολο. Μην ξεχνάμε ότι βγήκαμε από μια δεκαετή οικονομική κρίση κατά την οποία άλλαξαν πολλά πράγματα στον κλάδο μας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20% των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών βρέθηκε εκτός αγοράς .

Η εφαρμογή του Solvency II αρχικά οδήγησε σε αλλαγή της εμπορικής πολιτικής των Ασφαλιστικών Εταιρειών έναντι των δικτύων τους, η εφαρμογή των  οδηγιών 30 & 31 της ΕΕ η εναρμόνιση της ΙDD με το ελληνικό δίκαιο και η ψήφιση του 4583/18 η επαναπιστοποίηση των 75 ωρών και η εφαρμογή του κανονισμού GDPR, άλλαξαν τα δεδομένα υπέρ της ισονομίας και της διαφάνειας, αυξάνοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις και τα λειτουργικά κόστη των ασφαλιστικών γραφείων αντιστρόφως ανάλογα ως προς τα έσοδα.

Σαν επιστέγασμα όλων αυτών ξέσπασε η υγειονομική και οικονομική κρίση του Covid- 19 με απροσδιόριστο ακόμη αριθμό θυμάτων παγκοσμίως και προς ώρας ανεκτίμητες οικονομικές επιπτώσεις για την χώρα μας.

Τα  σημαντικότερα διαπιστωμένα προβλήματα της  Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην παρούσα χρονική στιγμή είναι: αναμφισβήτητα η υπέρ-φορολόγηση του επαγγέλματος οι αθέμιτες πρακτικές ορισμένων δικτύων διανομής και η μειωμένη οικονομική δυνατότητα των συμπολιτών μας που θέλουν για παράδειγμα να κάνουν ένα συνταξιοδοτικό για τα γεράματά τους, αλλά που δυστυχώς  δεν μπορούν.

  • Τι έχει κάνει η ΠΟΑΔ για να τα διαφυλάξει και υποστηρίξει τα συμφέροντα του κλάδου ;

Η ΠΟΑΔ παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τα τεκταινόμενα στον Κλάδο μας, τις νέες τάσεις που συνεχώς δημιουργούνται και παρεμβαίνει όπου απαιτείται άμεσα, είτε μόνη της, είτε σε συνεργασία με τα άλλα Σωματεία της Διαμεσολάβησης και τα κατά τόπους Επιμελητήρια και κυρίως με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Οι παρεμβάσεις αυτές απευθύνονται προς διάφορους κλαδικούς φορείς Aσφαλιστικές Εταιρείες, την Eποπτική  Aρχή, αλλά και προς τα αρμόδια Υπουργεία. Ενδεικτικά στα προηγούμενα έτη συμμετείχε με τους εκπροσώπους της σε όλες τις συναντήσεις και στις σχετικές επιτροπές για την εφαρμογή των οδηγιών 30 & 31 την εναρμόνιση της IDD στην Ελληνική Νομοθεσία  και την ψήφιση του Νόμου 4583/18 στη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΑΕΕ την εφαρμογή του κανονισμού της GDPR και στις κινητοποιήσεις για τις αθέμιτες πρακτικές των τραπεζών  με αποκλειστικό σκοπό την διαφύλαξη των συμφερόντων των συναδέλφων μας.

  • Η ΠΟΑΔ επί των ημερών του κορωνοϊόύ;

Στην δύσκολη χρονική συγκυρία του τελευταίου διμήνου λόγω του Covid -19 η ΠΟΑΔ παρενέβη έγκαιρα απευθυνόμενη προς την Πολιτεία και τα συναρμόδια Υπουργεία για την άμεση λύση προβλημάτων και για να εξασφαλίσει την μικρότερη δυνατή απώλεια στο εισόδημα των συναδέλφων μας.

Όπως ενδεικτικά με την ένταξη των ΚΑΔ της διαμεσολάβησης στο Β’ πλαίσιο μέτρων στήριξης για τις πληγείσες επιχειρήσεις είτε με την εξασφάλιση παράτασης μέχρι τίς 30.6.2020 για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών και την συμπλήρωση των 75 ωρών επαναπιστοποίησης που όπως αποδείχτηκε τελικά αφορούσε πολλές εκατοντάδες συναδέλφους σε όλη την χώρα.

  • Επιτυγχάνεται εύκολα ή δύσκολα η ενότητα;

Αυτές όμως οι ιδιαίτερα επιτυχείς  πρόσφατες παρεμβάσεις μας ήταν και αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερης συλλογικότητας, συσπείρωσης και ενότητας που επέδειξαν όλα τα Σωματεία της Διαμεσολάβησης αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν είναι δύσκολο το εγχείρημα της ενότητας που με ρωτάτε.

Το βέβαιο είναι ότι στον Κλάδο μας η επίτευξη της  ενότητα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση  να  είναι αποτέλεσμα έξωθεν επιβολής γιατί αυτό λειτουργεί πάντοτε διασπαστικά παρά μόνον σαν αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής διαδικασίας που προϋποθέτει την ύπαρξη ενός συναινετικού και συναδελφικού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των Σωματείων ως βασική προϋπόθεση  για οποιαδήποτε μελλοντική σύμπραξη προκύψει.

  • Ποια είναι η σχέση με τα μέλη σας, τι έργο παράγουν, γίνονται συζητήσεις για , κοινούς στόχους;

Η ΠΟΑΔ  διοικείται από 9μελές Δ.Σ το οποίο συνεδριάζει τακτικά άπαξ τον μήνα αλλά και εκτάκτως όταν κρίνεται απαραίτητο όπως συμβαίνει συχνά το τελευταίο διάστημα. Εγγεγραμμένα μέλη της είναι 10 Πρωτοβάθμια Σωματεία εκ των οποίων τα 2 είναι Αθηνών ( ΣΠΑΤΕ & ΕΕΑΕ) και τα υπόλοιπα της Περιφέρειας εκπροσωπώντας Ν/Δυτική Ελλάδα – Πάτρα,  Δυτική-Αγρίνιο ,  Δυτική Μακεδονία – Κοζάνη , Κεντρική Μακεδονία- Θεσσαλονίκη  &  Σέρρες , Ήπειρος-Ιωάννινα ,   Χανιά ,  Ηράκλειο.

Στο 9μελές ΔΣ εκπροσωπούνται 6 Σωματεία επί συνόλου10 και είναι από τα πιο αντιπροσωπευτικά των τελευταίων 10 ετών και γι αυτό τον λόγο έχει την δυνατότητα να αφουγκράζεται τις ανάγκες και τα προβλήματα των συναδέλφων σε ένα ευρύτατο κομμάτι της επικράτειας. Όλες οι τοποθετήσεις της ΠΟΑΔ το τελευταίο φορτισμένο διάστημα επί καίριων θεμάτων της επικαιρότητας ήταν επιτυχημένες ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμού των ΔΣ όλων των Πρωτοβάθμιων Σωματείων μελών έχοντας πετύχει την μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση που σκοπό έχει την ενδυνάμωση  της Πανελλήνιας εκπροσώπησης της Διαμεσολάβησης.

Αυτός είναι και ο στόχος του Νέου ΔΣ που προήλθε από τις εκλογές του Δεκέμβρη του 2019 και υποστηρίζει με συνέπεια την επίτευξη του στόχου μέσω της εγγραφής κάποιων ακόμη ενεργών Σωματείων της Περιφέρειας  αλλά και Πανελληνίων Πρωτοβάθμιων Συνδέσμων με έδρα την Αθήνα συνδράμοντας παράλληλα και στην σύσταση δύο Νέων Πρωτοβάθμιων Σωματείων στην Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα που θα ενεργοποιηθούν εντός του έτους . Η ΠΟΑΔ έχει την καταστατική επάρκεια αλλά και την λειτουργική εμπειρία για να αγκαλιάσει και να συσπειρώσει τους συναδέλφους Διαμεσολαβητές ανά την επικράτεια λειτουργώντας με απόλυτο σεβασμό ως προς την ανεξάρτητη λειτουργία των ΔΣ των μελών Σωματείων και τηρώντας με ευλάβεια τις διαδικασίες που προβλέπονται από τα καταστατικά.

  • Νέα μέλη έχετε;

Η πιο πρόσφατη εγγραφή Μέλους έγινε στις αρχές Φεβρουαρίου του 2020 και αφορούσε το Ιστορικό Σωματείο ΣΔΑΕ με έδρα Θεσσαλονίκη που επανήλθε με μεγάλη μας ικανοποίηση  στην  ΠΟΑΔ μετά από δεκαετή απουσία.

Έχουν γραφτεί και ειπωθεί τον τελευταίο καιρό από διάφορα άτομα σχετικά  με τον Κλάδο μας αίολα σενάρια για την ανάγκη περί δημιουργίας είτε Συνομοσπονδιών είτε   Πανελλαδικών Υπερθεσμικών Οργάνων κλπ με σκοπό την καλύτερη εκπροσώπηση της Διαμεσολάβησης .

Σπαταλήθηκε άδικα  πολύ μελάνι τον τελευταίο διάστημα γιατί  παραβλέφθηκε  το προφανές ότι δηλαδή είναι η ΠΟΑΔ αυτός ο Δευτεροβάθμιος  Θεσμικός Φορέας που εδώ και καιρό εκπροσωπεί και εκφράζει  με επιτυχία την Διαμεσολάβηση Πανελλαδικά εγγράφοντας ως μέλη της Πρωτοβάθμια Σωματεία και προάγοντας  την ενότητα και  συσπείρωση που έχει ανάγκη η  Διαμεσολάβηση.

  • Τι θα ζητούσατε από την Πολιτεία;

Στην ερώτηση σας, τι θα θέλαμε από την Πολιτεία επί του παρόντος, η απάντηση δεν μπορεί να είναι εύκολη, δεδομένων των ιδιαίτερα επιβαρυντικών συνθηκών που προέκυψαν για την χώρα μας από την υγειονομική και οικονομική κρίση που ζούμε.

Σίγουρα, η Πολιτεία θα πρέπει να δώσει τελικά εκείνα τα φορολογικά και οικονομικά κίνητρα που είναι απαραίτητα για την επανεκκίνηση της οικονομίας, θέματα που ήδη έχουν τοπθετηθεί οι εκπρόσωποι της διαμεσολάβησης. Πάγιο αίτιημα ο περιορισμός της υπέρ φορολόγησης των Διαμεσολαβητών.Απαραίτητη προϋποθέση για να αναπτυχθεί ο κλάδοςνα προχωρήσουν η ΣΔΙΤ  που όλο ακούμε αλλά δεν βλέπουμε.

Σύντομα οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικης διαμεσόλαβησης θα επανέλθουν.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]