Συνήγορος Καταναλωτή: Αποζημίωση σε ασφαλισμένη από ασφαλιστική για διάκριση φύλου

Αποζημίωση θα λάβει ασφαλισμένη από την ασφαλιστική της, που υποχρεώθηκε και σε τροποποίηση όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου της, λόγω διάκρισης, που, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Καταναλωτή, έκανε σε βάρος της η εταιρεία με βάση το φύλο κατά παράβαση του ν. 3769/2009.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη ασφαλισμένη προσέφυγε στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», που έχει οριστεί φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή τους στον ιδιωτικό τομέα, καταγγέλλοντας ότι η ασφαλιστική της εταιρία, στην οποία τηρεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής με προσαρτηματική κάλυψη εξωνοσοκομειακών παροχών, εφαρμόζει διάκριση με βάση το φύλο, καθώς εξαιρεί της κάλυψης τις ασθένειες των γυναικείων γεννητικών οργάνων και τις επιπλοκές τους.

Η εταιρεία στην απάντησή της αρνήθηκε ότι εφαρμόζει διάκριση με βάση το φύλο, επικαλούμενη αφενός ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών οι οποίες οφείλονται στις σωματικές διαφορές των δύο φύλων δεν συνιστούν διάκριση και αφετέρου ότι τέτοια συντρέχει, όταν γίνεται χρήση του φύλου ως αναλογιστικού παράγονται για τον καθορισμό των ασφαλίστρων, που δεν συμβαίνει, εν προκειμένω.

Κατά τη συνάντηση που έλαβε χώρα μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στα γραφεία της Αρχής, ο Συνήγορος του Καταναλωτή συνέστησε στην ασφαλιστική εταιρία: α) Να εξαλείψει την εν λόγω εξαίρεση από τους όρους του παραρτήματος και β) να προβεί σε καταβολή αποζημίωσης στην καταναλώτρια για την τελευταία πενταετία, με την προσκόμιση εκ μέρους της σχετικών παραστατικών για ιατρικές γυναικολογικές επισκέψεις και γυναικολογικές διαγνωστικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής και τα ανώτατα όρια κάλυψης που ορίζει το συγκεκριμένο συμβόλαιο, απορρίπτοντας τους προβληθέντες ισχυρισμούς της ασφαλιστικής εταιρείας.

Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή τόνισε ότι οι παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες είναι ασφαλιστικές και όχι υγειονομικές και ότι διάκριση λόγω φύλου συνιστά και η χρήση του φύλου για τον καθορισμό των ασφαλιστικών παροχών και όχι μόνο των ασφαλίστρων. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή διαπίστωσε ότι στην υπό κρίση περίπτωση εφαρμόζεται διάκριση στις παροχές του προγράμματος με βάση το φύλο, που αντιβαίνει στις διατάξεις του ν. 3769/2009, χωρίς μάλιστα η εταιρεία να επιχειρεί να αιτιολογήσει την εν λόγω εξαίρεση επί τη βάσει σημαντικών και αξιόπιστων αναλογιστικών στατιστικών δεδομένων. Η ασφαλιστική εταιρεία έκανε εν τέλει αποδεκτές τις συστάσεις του Συνηγόρου Καταναλωτή.

Δεσμεύτηκε ταυτόχρονα να αποσύρει άμεσα το εν λόγω προσάρτημα από τις νέες πωλήσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Κλάδου Ζωής, ενώ σε σχέση με το υπάρχον χαρτοφυλάκιο δεσμεύτηκε να στείλει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020 στους παλιούς ασφαλισμένους επιστολές, με τις οποίες θα ενημερώνει για την κατάργηση της συγκεκριμένης εξαίρεσης, ενώ όσα αιτήματα για αποζημίωση προκύψουν εν τω μεταξύ θα καλυφθούν.

Πηγή: naftemporiki.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]