Συνέντευξη – Μάριος Παυλίδης, Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Αφορμή για την συνέντευξη που ζητήσαμε από τον κ. Μάριο Παυλίδη, πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στάθηκε η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται από πλευράς του συλλόγου σε μία εποχή που το solvency II εφαρμόζεται και στην Κυπριακή αγορά αλλά και λόγω των επερχόμενων αλλαγών που θα επιφέρει η IDD στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

1) Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση μπορεί να διέπεται από κοινές ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά κάθε χώρα τις υλοποιεί με αρκετές ιδιαιτερότητες. Περιγράψτε μας την διάρθρωση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Κύπρο.

Στην Κύπρο τηρούνται τα πιο κάτω Μητρώα Εγγραφής προσώπων, τα οποία ασκούν εργασίες Διαμεσολάβησης:

α) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα

• Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων
• Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων
• Μητρώο Ασφαλιστικών Μεσαζόντων
• Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων
• Μητρώο Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων (Διαμεσολαβητών)

β) Προκειμένου για Νομικά πρόσωπα

• Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης
• Μητρώο Εταιρειών Ασφαλειομεσιτών
• Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικών Μεσαζόντων
• Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικών Συμβούλων
• Μητρώο Εταιρειών Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων (Διαμεσολαβητών)

γ) Μητρώο Φυσικών Προσώπων ή Μητρώο Εταιρειών Διαμεσολάβησης υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερης εγκατάστασης. (Για πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος ή την καταστατική τους έδρα ή την κεντρική της διοίκηση).

2) Η ψήφιση του Solvency II κατά πόσο επηρέασε την καθημερινή λειτουργία των διαμεσολαβητών; Στην Ελλάδα πρώτα εφαρμόστηκαν εν πολλοίς οι αλλαγές στη διαμεσολάβηση (την διετία 2014-2015) και μετά ψηφίστηκε ο νόμος για το Solvency II. Στην Κύπρο δεν ακολουθήθηκε αυτή η σειρά.

Καταρχήν το Solvency II αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Ασφαλιστικών Εταιρειών, όπως τα Απαιτούμενα Κεφάλαια, η εταιρική Διακυβέρνηση καθώς και την πληροφόρηση των καταναλωτών, επομένως εκτός από κάποια μεμονωμένα θέματα δεν ασχολείται το Solvency II με την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση. Η οδηγία που αφορά την λειτουργία των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών είναι η οδηγία για την Ασφαλιστική Διανομή γνωστή ως IDD (Insurance Distribution Directive) και εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχές του 2016 με εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2018. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να συζητηθούν με τους Αρμόδιους φορείς και να προσαρμοστεί η νομοθεσία μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, του κάθε κράτους μέλους. Άρα κατά την γνώμη μας, ίσως να μην έπρεπε να γίνουν στην Ελλάδα αλλαγές στην Διαμεσολάβηση, χωρίς να έχουν γίνει συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μετά την έκδοση της IDD, ιδίως για θέματα όπως οι ώρες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι αλλαγές στον τρόπο είσπραξης Ασφαλίστρων Γενικού Κλάδου, τα μητρώα κ.α. Προσπάθησαν και στην Κύπρο οι Ασφαλιστικές Εταιρείες να περάσουν από την Βουλή και την Έφορο Ασφαλίσεων σαν υποχρεωτικό τον απευθείας τρόπο πληρωμής των Ασφαλίστρων αλλά δεν έγινε αυτό, διότι εμείς οι διαμεσολαβητές είχαμε περισσότερα επιχειρήματα στο να διατηρηθούν και οι άλλοι τρόποι πληρωμής και επίσης είχαμε και το παράδειγμα της Ελλάδας.
Εμείς σαν σύνδεσμος θα προσπαθήσουμε και θεωρούμε καλή ευκαιρία με την εφαρμογή της IDD να λυθούν κορυφαία ζητήματα που δυστυχώς υπάρχουν και στην Ελληνική Νομοθεσία και στην Κυπριακή, όπως γιά παράδειγμα “Οι Συνδεδεμένοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές”. Δηλαδή όσοι ασχολούνται επικουρικά, βοηθητικά με την Ασφάλιση ενώ έχουν άλλη κύρια Δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα, οι Τραπεζικοί Υπάλληλοι οι οποίοι μόνο συμπληρωματικά προϊόντα και συμπληρωματικά στην κύρια Δραστηριότητα μπορούν να διαθέτουν.

3) Ο σύλλογος σας είναι Παγκύπριος. Έχει πετύχει την συσπείρωση των διαμεσολαβητών και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τους; Μιλήστε μας λίγο για τα μέλη του και την δομή του.

Ο Σύνδεσμος μας είναι Παγκύπριος και αντιπροσωπεύει όλες τις κατηγορίες των Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών δηλαδή αυτών που έχουν κύρια δραστηριότητα την ασφάλιση. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη συσπείρωση γύρω από τον Σύνδεσμο και έχουν ενεργοποιηθεί δραστήρια άτομα, διότι παρακολουθώντας το τι γίνεται στην Ευρώπη, έρχονται πολύ δύσκολες καταστάσεις και μόνο οργανωμένοι γύρω από τον Σύνδεσμο μας μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Κατά την άποψη μας έρχονται τόσο μεγάλες αλλαγές που όσοι διαμεσολαβητές είναι έξω από τον Σύνδεσμο και δεν παρακολουθούν τις επικείμενες εξελίξεις, φοβόμαστε ότι θα βρεθούν απροετοίμαστοι, ιδιαίτερα οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που πουλάνε Ασφαλιστικά Προϊόντα με επενδυτικό χαραχτήρα, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και το 90% της εργασίας τους.
Η δομή του Συνδέσμου είναι απλή, έχει επαρχιακές επιτροπές σε κάθε πόλη (Λευκωσία- Λεμεσός- Πάφος-Λάρνακα/Αμμόχωστος) και έχουν αντιπροσώπους στο Δ/Σ (Το σύνολο των Μελών του Δ/Σ είναι 17 Μέλη) που είναι το Ανώτατο Όργανο. Επίσης έχουν δημιουργηθεί επιτροπές που ασχολούνται με εξειδικευμένα Θέματα, όπως Νομική Επιτροπή, Επιτροπή για το Γενικό Σχέδιο Υγείας, Επιτροπή Εκδηλώσεων κτλ.
Το σύνολο των μελών μας είναι περίπου 870 στο σύνολο των 1300 περίπου Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με κύρια Δραστηριότητα την Ασφάλιση.

4) Ποια θεωρείτε ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στην Κύπρο σήμερα; Πόσο έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών;

 Τα μεγαλύτερα προβλήματα έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση και το Τραπεζικό Πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το κλείσιμο μιας μεγάλης Τράπεζας της Λαϊκής Τράπεζας συγκεκριμένα που κάποιοι χάσανε τις αποταμιεύσεις τους και οι μετοχές τους μηδενίστηκαν.
Στον κλάδο Ζωής δύσκολα ο πελάτης κάνει νέες ασφάλειες και στον Γενικό Κλάδο δύσκολα οι πελάτες πληρώνουν τις ασφάλειες τους ή και τις διακόπτουν ιδιαίτερα στο κλάδο των κατασκευών και συναφών επαγγελμάτων.
Επίσης θα ονόμαζα πρόβλημα την έλλειψη ασφαλιστικής παιδείας και τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στις ασφάλειες και στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση και θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να συνεργαστούν για να τις αντιμετωπίσουν και όχι μεμονωμένα να λύνουν κάποιο πρόβλημα.

5.Υπάρχει θέμα «αθέμιτου» ανταγωνισμού από τις τράπεζες ή από πρακτικές ασφαλιστικών εταιρειών και αν ναι, πως χειρίζεστε το θέμα;

Για το θέμα του «Αθέμιτου Ανταγωνισμού» από τις Τράπεζες ή Ασφαλιστικές Εταιρείες που συνεργάζονται με Τράπεζες, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και δυναμικά και νομοθετικά. Βέβαια η νέα ευρωπαϊκή οδηγία (IDD) αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά στους “Συνδεδεμένους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές” ότι εξαιρεί τα Τραπεζικά και Πιστωτικά Ιδρύματα από το να κάνουν ασφαλίσεις. Ήδη η Νομική μας επιτροπή εδώ και δύο χρόνια ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το θέμα, θα επισκεφτούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ανταλλάξουμε απόψεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τόπου μας ,τον BIPAR και τους Ελλαδικούς Συνδέσμους και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να υποκλέπτει εργασία και να υποβιβάζει τον θεσμό του Διαμεσολαβητή και της Ασφάλισης.

6) Ποιες είναι προοπτικές της κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς και ποιος βλέπετε να είναι ο ρόλος της διαμεσολάβησης τα επόμενα χρόνια;

Ανεξάρτητα από την Οικονομική Κρίση που έχουμε σήμερα, οι προοπτικές της Κυπριακής Ασφαλιστικής Αγοράς, θα είναι θετικές, διότι το ποσοστό των ασφαλίστρων στο ΑΕΠ είναι περίπου 4,5% ενώ στην Ευρώπη είναι 7,5% και στις ανεπτυγμένες χώρες κοντά στο 10%, άρα έχουμε μεγάλο περιθώριο βελτίωσης.
Επίσης η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση και η Ασφαλιστική Βιομηχανία, χρειάζονται ανθρώπους μορφωμένους και δραστήριους, που σε Κύπρο και Ελλάδα δεν στερούμαστε, ίσως να έχουμε από τα καταλληλότερα ανθρώπινα δυναμικά σε σχέση με την Ευρώπη, για την διαμεσολάβηση.
Σαν σύνδεσμος θέλω να αναφέρω ότι εκτιμούμε την έφορο ασφαλιστικών εταιρειών του κράτους μας και τους συνεργάτες της για την δουλειά που κάνουν όπως επίσης τον σύνδεσμο των ασφαλιστικών εταιρειών και το έργο που επιτελούν και σίγουρα πιστεύουμε στις ικανότητες των γενικών διευθυντών των εταιρειών. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι το θεσμικό πλαίσιο, οι υγιείς κανόνες, ο σεβασμός των εταίρων στην Ασφαλιστική Βιομηχανία, που με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες θα βοηθηθούμε να διαβουλευόμαστε καλύτερα και όχι όποιος έχει δύναμη να επιβάλλει την άποψη του.
Ας μην ξεχνάμε ότι η βιομηχανία μας έδωσε τις απαραίτητες ανάσες το 2013 στην Κύπρο μας και εννοώ τους συμπολίτες μας μέχρι να βγει από την δύσκολη θέση από την έλλειψη ρευστότητας
Τελειώνοντας θέλω να θυμάστε από την συνέντευξη μου ότι στα θέματα της ασφάλισης δεν είναι επιθυμητό να είμαστε έξυπνοι και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας αλλά σοφοί και να μαθαίνουμε από τα λάθη των άλλων. Το οφείλουμε σε αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν να πάρουμε αποφάσεις για αυτούς χωρίς να είναι παρών.

Σας ευχαριστώ όλους που διαβάσατε μέχρι τέλους και σας εύχομαι καλή συνέχεια

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]