Συνέντευξη – Μαρία Τσιλιμπάρη,Μέλος ΔΣ ΣΕΜΑ,Διευθύνουσα Σύμβουλος Nobilis Insurance Brokers

Τα θέματα που ανακύπτουν από την Οδηγία IDD, καθώς και τα υπέρ και τα κατά της Νομοθεσίας αναλύει σε συνέντευξη της στο Sofokleousin.gr με αφορμή την ημερίδα της Insuranceforum την 1η Δεκεμβρίου, η Μαρία Τσιλιμπάρη, Μέλος του ΔΣ του ΣΕΜΑ και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Nobilis Insurance Brokers. Αναφερόμενη στο ρόλο του μεσίτη ασφαλίσεων, υπογραμμίζει ότι παρ’ όλο που στο παρελθόν οι Μεσίτες ασχολούντο κυρίως με επιχειρηματικούς κίνδυνους  πλέον δεν ισχύει αυτό, ο ρόλος τους διευρύνεται. Μιλώντας για τις ασφαλιστικές έχοντας ως επίκεντρο τα δικαιώματα συμβολαίων και τις προμήθειες εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις ασφαλιστικών εταιρειών, δυστυχώς, υπάρχουν εταιρείες που «ξεπερνούν» κατά πολύ τα προβλεπόμενα από τον νόμο και αποδίδουν σύμφωνα με την «πολιτική» τους , τα δικαιώματα συμβολαίων που είναι εξαιρετικά υψηλά, διευκρινίζοντας ότι σε πολλές χώρες της ΕΕ δεν υπάρχουν δικαιώματα συμβολαίων, και εκτιμώντας ότι οι ασφαλιστικές οφείλουν να επιταχύνουν και να συγχρονιστούν και πιθανότατα ότι συζητάμε σήμερα ανήκει στο παρελθόν.

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

Κυρία Τσιλιμπάρη, ο ΣΕΜΑ συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εξελίξεις του κλάδου σας. Μία από αυτές τις εξελίξεις αφορά στην Οδηγία IDD, πρώην IMD. Μιλήστε μας για το θέμα αυτό, και για πώς θα κινηθείτε εν όψει της νέας νομοθεσίας με αφορμή την ημερίδα που διοργανώνει η Insuranceforum την 1η Δεκεμβρίου στην οποία  θεματολογία της ημερίδας, η IDD περιλαμβάνεται.

Είναι γεγονός πως τα μέλη που συμμετέχουμε στις επιτροπές που έχουμε οργανώσει στο ΣΕΜΑ, καταβάλλουμε προσπάθεια προκειμένου να παρακολουθούμε τις εξελίξεις των όσων συμβαίνουν στον κλάδο μας αλλά κυρίως να επιδιώκουμε, σταθερά , να «παρεμβαίνουμε »  σε αυτές .

Οι προσπάθειες ενημέρωσης μας & των μελών του ΣΕΜΑ αντίστοιχα,  σχετικά με την IDD, έχουν ξεκινήσει από πέρυσι, (11/2015). Στο πλαίσιο αυτό είχαμε  διοργανώσει μια ημερίδα, με προσκεκλημένες τις κυρίες Μ. Αντωνάκη , Ε. Βαρουχάκη & Μ. Χαμπάκη από την ΕΑΕΕ .

Η ημερίδα της Insuranceforum για την οδηγία IDD έχει την ενεργή συμμετοχή των μελών μας και κατέδειξε τον έντονο προβληματισμό όλων των μεσιτών για τις νέες συνθήκες που θα διαμορφώσουν στο άμεσο μέλλον  το επαγγελματικό μας περιβάλλον.

Η οδηγία IDD περιγράφει την διεύρυνση της ασφαλιστικής αγοράς, υπό την έννοια ποιος μπορεί  να διανείμει ασφαλιστικά προϊόντα, η μεταβολή που συντελείται αφορά στο ότι «διανομέας» ασφαλιστικών προϊόντων  είναι εκτός των παραδοσιακών καναλιών -ασφαλιστικές εταιρείες – ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές-  και οι «παρεμπιπτόντως ασκούντες ασφαλιστική διαμεσολάβηση» .

Ως εκ τούτου επιδιώκει να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού την ανά-διαμόρφωση του πλαισίου δραστηριότητας των διαμεσολαβούντων προσώπων εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών διευρύνοντας παράλληλα   και την δυναμική της προώθησης του ασφαλιστικού προϊόντος

Τα ζητήματα που αναδύονται είναι πολλά και μολονότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις των Μεσιτών σε σχέση με τις άλλες βαθμίδες διαμεσολάβησης, – διαφοροποιήσεις που προέρχονται από την ιδιότητα του Μεσίτη να εκπροσωπεί τον πελάτη-,  κοινός τόπος αποτελεί η προστασία των επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών  εν γένει.

– Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά της νέας αυτής νομοθεσίας;

Αναμφίβολα η IDD εισάγει πολλά σημαντικά στοιχεία που αναβαθμίζουν το θεσμό , η δια βίου εκπαίδευση, οι υψηλές επαγγελματικές γνώσεις , οι οργανωτικές δομές κλπ αποτελούν στοιχεία αναβάθμισης που και οι καταναλωτές απαιτούν  και προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό.
Ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην δίκαιη και ορθολογική εφαρμογή των απαιτήσεων και των κανόνων  ώστε να  εξελιχθούν και να βελτιωθούν οι επαγγελματίες και όχι να αφανιστούν.

Από την άλλη πλευρά η εισαγωγή των « Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που Ασκούν Διαμεσολάβηση ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα»  είναι θεωρητικά το νέο στοιχείο , ωστόσο προσωπικά εκτιμώ ότι αφορά στην «τακτοποίηση» – «οριοθέτηση» μιας δραστηριότητας που πραγματοποιείτο ούτως η άλλως (ασφαλίσεις αυτοκινήτων/των μέσω των αντιπροσωπειών, των ΚΤΕΟ, των super market, ασφαλίσεις κινητών τηλεφώνων  μέσω των καταστημάτων , ταξιδιωτικά πακέτα ασφάλισης μέσω  των τουριστικών γραφείων κ.α.) και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και μια ευκαιρία ώστε μέσα από την παρέμβασή μας να συμβάλλουμε  στην δημιουργία ενός αυστηρότερου πλαισίου προϋποθέσεων και κανόνων ώστε η δραστηριότητα των ΑΔΑΔΔ να ασκείται  στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού και να μην «κανιβαλίσει »  την ασφαλιστική ύλη εις βάρος των επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών .

Όσο περισσότερο εμβαθύνω στην οδηγία IDD αξιολογώ περισσότερα θετικά στοιχεία από όσα αρνητικά. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι  ο σχεδιασμός της IDD εδράζεται στην κουλτούρα, και τα μεγέθη άλλων κρατών  της ΕΕ  σε αντιδιαστολή με την χώρα μας η οποία και σε οικονομικό μαρασμό βρίσκεται και χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση παρουσιάζει  .

– Εν τέλει μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις του κλάδου;

Οι «επιδόσεις» ενός κλάδου δεν καθορίζονται από έναν Νόμο, αφορούν σε ένα σύνολο επιμέρους ενεργειών που εν δυνάμει επιφέρουν θετικά αποτελέσματα.

Έως «χθες» τις «επιδόσεις» τις παρήγαγαν οι επαγγελματίες διαμεσολαβούντες (με όποιο όνομα τίτλο ή ιδιότητα) σε συνεργασία με τα στελέχη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων .  Η πρόκληση των υψηλότερων επιδόσεων πάλι τους ίδιους αφορά ως εκ τούτου οι «επιδόσεις»  του κλάδου θα μεταβληθούν όταν μεταβληθούν οι επιδόσεις των ανθρώπων . & αυτό επιτυγχάνεται – κατά την άποψη μου – μόνο μέσα από την αναγνώριση της σπουδαιότητας και της συμβολής των παραπάνω στο αποτέλεσμα του κλάδου

Ας μιλήσουμε και λίγο για τους μεσίτες ασφαλίσεων. Γράψανε το 2015 καλά αποτελέσματα. Τι συνετέλεσε σε αυτό;

Είναι γεγονός ότι το 2015 για τους μεσίτες είχε θετικό πρόσημο στην παραγωγή ΚΑ παρότι η αγορά είχε πτώση .
Εκτιμώ ότι η αύξηση αυτή οφείλεται σε αρκετές παραμέτρους και κυρίως στην ένταση που σημειώθηκε στις συνεργασίες που πραγματοποίησαν οι Μεσίτες (δημιουργία δικτύων) σημειώνοντας μεταβολή 21,3% .

Ενδεχομένως αυτή η παράμετρος σε συνδυασμό με την αυξανομένη ανάγκη των καταναλωτών να συντέλεσε και στην θετική μεταβολή που σημειώθηκε  και στον κλάδο Υγείας

Επίσης θεωρώ πως οι Μεσίτες «απορρόφησαν» και ένα μερίδιο της αγοράς εξαιτίας της αποχώρησης επαγγελμάτων από τον χώρο   δεδομένου ότι -ως επί των πλείστων,  τα γραφεία των Μεσιτών είχαν την οργάνωση να διεισδύσουν και να απορροφήσουν μέρος του μεριδίου αυτού .

– Σε ποιους επιμέρους κλάδους της αγοράς βλέπετε περισσότερο κρίσιμο το ρόλο του μεσίτη ασφαλίσεων;

Παρότι η εταιρεία μου ασχολείται με τους επιχειρηματικούς κίνδυνους και με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους κλάδους θεωρώ ότι ο ρόλος του Μεσίτη ολοένα και διευρύνεται . Στο παρελθόν οι Μεσίτες ασχολούντο κυρίως με επιχειρηματικούς κίνδυνους  πλέον δεν ισχύει αυτό . Υπάρχουν Μεσίτες,  άριστοι επαγγελματίες, που εξειδικεύονται  στις προσωπικές ασφαλίσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η άποψη μου είναι πως  ανεξαρτήτως  της επιχειρηματικής επιλογής που θα κάνει ένας Μεσίτης, με την έννοια της εξειδίκευσης και της εμπορικής του ανάπτυξης, θα πρέπει να φροντίσει να παραμείνει ΜΕΣΙΤΗΣ,  να εργάζεται για λογαριασμό των πελατών του και να υπηρετεί τα συμφέροντα τους.

Ωστόσο  η δραστηριοποίηση των Μεσιτών με προσωπικές ασφαλίσεις & η ανάπτυξη δικτύων  δυσκολεύει αναμφίβολα την διαχείριση του ειδικού ρόλου του Μεσίτη

– Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις ασφαλιστικές, αν ναι ποια είναι αυτά;

Οι ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται και αυτές στην φάση της προσαρμογής τους δυστυχώς ακόμα.  Εκτιμώ πως οφείλουν να επιταχύνουν και να συγχρονιστούν με το σήμερα,  χάνουμε πολύτιμο χρόνο που δυστυχώς δεν έχουμε.

Υπάρχουν θέματα που έχουν τεθεί από το ΣΕΜΑ και άλλα που πρόκειται άμεσα να τεθούν προς συζήτηση με την προσδοκία της επίλυσης τους , λχ η θέσπιση ποιοτικών & ομοιότροπων διαδικασιών για την διαχείριση των ζημιών είναι θέμα  που αφορά όλους τους μεσίτες  και ουσιαστικά -όλη την αγορά !, η απόδοση των προμηθειών μας , εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις ασφαλιστικών εταιρειών, δυστυχώς,  υπάρχουν εταιρείες που «ξεπερνούν» κατά πολύ τα προβλεπόμενα από τον νόμο και αποδίδουν σύμφωνα με την «πολιτική» τους , τα δικαιώματα συμβολαίων που είναι εξαιρετικά υψηλά ! δεδομένου δε του όγκου διαχείρισης που έχει μετακυληστεί  στα γραφεία των Μεσιτών  μοιάζουν «αδικαιολόγητά»  ποσοστά 20% 25% 27% (σε πολλές χώρες της ΕΕ δεν υπάρχουν δικαιώματα).

Προσωπικά εκτιμώ ότι το περιβάλλον είναι ώριμο να υποδεχθεί προτάσεις και να αποδεχθεί μεταβολές. Προσωπική μου επιδίωξη αλλά και άλλων εξαίρετων συναδέλφων.  είναι να  επιμείνουμε συστηματικά διαμόρφωση κανόνων που θα μας οδηγήσουν ένα βήμα μπροστά

Πόσο σημαντικές είναι οι ημερίδες όπως αυτές που διοργανώνει για παράδειγμα η Insuranceforum για την ενημέρωση του κλάδου;

Παρότι λόγω του περιορισμένου χρόνου δεν δύναμαι να συμμετέχω σε όσες θα ήθελα παρακολουθώ με ενδιαφέρον την θεματολογία άλλα και τους ομιλητές που κατά καιρούς συμμετέχουν,  Αναμφίβολα έχουν υπάρξει  προσκεκλημένοι κύρους που καταθέσαν  ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις  – απόψεις που αφορούν τον κλάδο μας .

Εν κατακλείδι είμαι της άποψης πως η δυναμική που αναπτύσσουμε  οι άνθρωποι μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις,  αποτελεί κίνητρο για επαναξιολόγηση των δεδομένων μας, και εν δυνάμει μπορεί να προαχθεί θετικό αποτελέσματα

Έχετε κάτι να προσθέσετε;

Με αγωνιά αλλά και αισιοδοξία κάνω την κοινή διαπίστωση ότι οι συνθήκες έχουν ήδη αλλάξει , ότι συζητάμε σήμερα πιθανότητα ανήκει ήδη στο παρελθόν,  κανέναν δεν βοηθά «η επιμονή» να γυρίσει πίσω,  η πρόκληση όλων είναι να συμβάλλουμε στην δημιουργία μιας καλύτερης ασφαλιστικής αγοράς. Αυτή την θέση και στάση προσπαθώ ως άτομο να υιοθετήσω στην καθημερινότητα μου και να εμπνεύσω τους συνεργάτες μου. Πιστεύω πως σε ένα μέτρο στην Nobilis Ins Brokers έχουμε επιτύχει,  αν μη τι άλλο,  την προσαρμογή μας στην φιλοσοφία πως «όλα αλλάζουν»  & συνεχίζουμε  !

Πηγή: sofokleousin.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]