Συνέντευξη – Ιωάννης Βοτσαρίδης, CEO Interlife Ασφαλιστική

Ο CEO της Interlife, Ιωάννης Βοτσαρίδης, μιλά στο asfalisinet.gr και επισημαίνει ότι βασικό στοιχείο της ανάπτυξης της Interlife είναι η συνεργασία με τους Διαμεσολαβητές.

Αναφέρεται στο θέμα της καινοτομίας στην ασφαλιστική αγορά, στο τρόπο της λειτουργίας και ανάπτυξης της Interlife, που την κάνει να ξεχωρίζει, στο προϊόν microinsurance για ασφάλιση παιδιών, KINDERCARE99, που σχεδίασε και προωθεί η εταιρία, καθώς και στην ασφαλιστική συνείδηση.

 • Κύριε Βοτσαρίδη, η Interlife είναι μια ελληνική ασφαλιστική εταιρία που συνεχώς εκπλήσσει ευχάριστα την αγορά. Τι είναι αυτό που κάνει την Interlife να ξεχωρίζει?

Πρώτο και βασικό στοιχείο, αρχή και πεποίθηση της Εταιρίας μας, είναι η συνεργασία με Διαμεσολαβητές. Διότι η Ασφάλιση , δεν πουλιέται ούτε από τα τραπεζικά γκισέ ούτε απ’ το τηλέφωνο ούτε απλά online, χωρίς συνδυασμό με την ανθρώπινη επικοινωνία. Η Ασφάλιση χρειάζεται – και θα χρειάζεται – τη διαπροσωπική επαφή. Και για το λόγο αυτό, ο ρόλος του Διαμεσολαβητή είναι καίριος. Η Εταιρία μας συνέδεσε την πορεία της με ένα διευρυμένο Δίκτυο Διαμεσολαβητών, που συνέβαλαν τα μέγιστα στη σημερινή, πολύ ευνοϊκή της θέση.

Ένας δεύτερος πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας, υπήρξε η προσεκτική Διαχείριση των Ζημιών –που για μια Ασφαλιστική Εταιρία είναι μια κρίσιμη παράμετρος. Η INTERLIFE κατάφερε, με μια άριστη Διαχείριση Ζημιών, να μειώσει αισθητά τις σχετικές Δαπάνες επ’ ωφελεία, βεβαίως, της τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρίας.

Στον τομέα των Επενδύσεων επενδύουμε με μεγάλη διασπορά του κινδύνου, ενώ, παίρνουμε σημαντικά έσοδα από τα Εμπορικά Ακίνητά μας. Καθιερώσαμε από το 2010 τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα πριν αυτό γίνει υποχρεωτικό, με αποτέλεσμα, να μην έχουμε αναταράξεις από τη συνεχή Επικαιροποίηση .

Τέλος, όσον αφορά την Εσωτερική Οργάνωση της Εταιρίας, θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά στα βασικά στοιχεία που πιστεύω ότι συντέλεσαν στη σημερινή εικόνα της εταιρίας:

 1. Πολύ καλή Μηχανοργάνωση και επιμονή στη χρήση νέων Τεχνολογιών
 2. Υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό
 3. Έμφαση στους υψηλής φερεγγυότητας Αντασφαλιστές
 4. Ακατάπαυστη δουλειά, συνετή διαχείριση, μετρημένα «ανοίγματα», πολύ καλή γνώση του αντικειμένου
 5. Έμφαση στη Φερεγγυότητα και όχι κατ’ ανάγκη στο «πάνω απ’ όλα ο τζίρος»
 6. Και, κυρίως, επένδυση στο «ανθρώπινο πρόσωπο» της Εταιρίας
 • Μέσα στο 2017 παρουσιάσατε πρωτοποριακά και καινοτόμα προγράμματα ασφάλισης. Πιστεύετε ότι λείπει η καινοτομία από την ελληνική ασφαλιστική αγορά ?

Πιστεύω ότι βάση για την καινοτομία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι το στοιχείο της ποιότητας και της μοναδικότητας. Αυτές οι δύο έννοιες μπορεί να ακούγονται απλές, αλλά είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και για την εφαρμογή τους απαιτείται

 1. Καινοτόμος σκέψη
 2. Καινοτόμα προγράμματα
 3. Καινοτομία στις υποδομές και την οργάνωση της εταιρίας

Επενδύω λοιπόν στην Ποιότητα και στη Μοναδικότητα σημαίνει να μπορώ να προσφέρω κάτι, που οι ανταγωνιστές μου δυσκολεύονται να προσφέρουν. Μια σοβαρή εταιρία επιλέγει να ανταγωνιστεί με όπλο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα: Ποιότητα Παροχής Υπηρεσιών, Υψηλή Φερεγγυότητα, Καινοτομία, διατηρώντας, παράλληλα, ένα λογικό επίπεδο Τιμών. Όταν υπερτερείς στα συνεχώς ανανεούμενα Ασφαλιστικά προγράμματα χωρίς να επιβαρύνεις το κόστος, σε καινοτόμες Ειδικές Υπηρεσίες, στους συνεργάτες σου, στις Νέες Τεχνολογίες, στην άριστη Μηχανοργάνωση και στο υψηλό επίπεδο Εξυπηρέτησης Πελατών, τότε είσαι και καινοτόμος και πιο ανταγωνιστικός.

 • Έχετε σχεδιάσει και προωθείται ένα ασφαλιστικό προϊόν microinsurance στην υγεία. Ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις σας από την πορεία του στη αγορά?

Αναφέρεστε προφανώς στο πρωτοποριακό πρόγραμμα KINDERCARE99 που δημιούργησε και προωθεί στην αγορά η INTERLIFE, λαμβάνοντας υπόψη τη δραματική συρρίκνωση του εισοδήματος μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και με κίνητρο την πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες των ανθρώπων που πλήττονται περισσότερο.

Ωστόσο, πριν αναφερθώ αναλυτικά στο πρόγραμμα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο χαρακτηρισμός Microinsurance για ένα ασφαλιστικό προϊόν αφορά κατά κύριο λόγο την τιμολόγηση, τον τρόπο διάθεσης και διανομής του κ.α. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο που προσφέρει αξία τόσο στους ασφαλιζόμενους όσο και στην κοινωνία συνολικά ενώ, αντανακλά το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας αφού παρέχει στους γονείς τη δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά τους υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα για να προασπίσουν το πολυτιμότερο αγαθό, την Υγεία.

Με ετήσιο κόστος μόνο 99€, (8,25€ μηνιαίως) προσφέρει τις απαιτούμενες καλύψεις νοσηλείας παιδιών με πρόσβαση σε συνεργαζόμενες Ιδιωτικές Κλινικές (Ευρωκλινική Παίδων, Ευρωκλινική Αθηνών, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης) που παρέχουν υψηλής ποιότητας νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες με στόχο πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των ασθενών.

Το νέο Πρόγραμμα KinderCARE99 εξασφαλίζει ποιοτική φροντίδα υγείας για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη και παρέχεται σε παιδιά από 30 ημερών έως 18 ετών ενώ ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πορεία του προγράμματος στην αγορά είναι ανοδική και προβλέπεται περαιτέρω αύξηση καθώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες.

 • Έχετε θέσει στο επίκεντρο της επικοινωνιακής εταιρικής σας στρατηγικής και όχι μόνο, το θέμα της ασφαλιστικής συνείδησης. Έννοια όχι και τόσο διαδεδομένη στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες προωθούν τον θεσμό της ασφάλισης και συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη των Ελλήνων σε αυτόν ?

Η απάντηση είναι αυτονόητη και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ακριβώς αυτές τις πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν:

Η ασφάλιση πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία όπως γινότανε παλιά για την αποταμίευση. Ξεκινάς από την νέα γενιά εξηγώντας τι σημαίνει ασφάλιση και αποζημίωση. Τι σημαίνει πρόληψη και προγραμματισμός κάτι που όλοι γνωρίζουμε ότι μας χαρακτηρίζει σαν λαό.

Πρέπει λοιπόν σαν εταιρίες να φροντίσουμε να ενημερώσουμε, να εκπαιδεύσουμε να κάνουμε φίλους τους υποψήφιους και αυριανούς πελάτες μας μιλώντας για τα οφέλη που έχει η κοινωνία γενικότερα όταν υπάρχει η ασφάλιση. Οι καταναλωτές στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν γνωρίζουν ότι η ασφάλιση δεν είναι κάτι που επινοήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Άρα, η ενημέρωση και η εκπαίδευση πάνω στην Ασφαλιστική Ιδέα πρέπει να ξεκινά από την παιδική ηλικία, από το σχολείο. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν πιστοί καταναλωτές στην ιδιωτική ασφάλιση.

Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες σε συνεργασία με τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές να ενημερώσουν τους καταναλωτές.

Πηγή: asfalisinet.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]