Συνέντευξη – Δήμητρα Λύχρου, Πρόεδρος της ΕΑΔΕ και της ΠΟΑΔ.

Με την νέα Οδηγία την 2016/IDD που θα ψηφιστεί, θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή στις  αιτήσεις και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του αριθμού του Ειδικού Μητρώου, όλων όσων μεσολαβούν και εμπλέκονται στην πώληση,

Για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση και το Μητρώο των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών μας μιλά σήμερα η κα Δήμητρα Λύχρου Πρόεδρος της ΕΑΔΕ και της ΠΟΑΔ. Αποσαφηνίζει τα κριτήρια με τα οποία θα γίνονται οι ανανεώσεις των εγγραφών στα Μητρώα των Επιμελητηρίων και στο ΕΣΗΠ, ενημερώνοντας, μεταξύ άλλων ότι με την λειτουργία του Μητρώου θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Η κα Λύχρου, παράλληλα διευκρινίζει τον τρόπο, σύμφωνα με τον οποίον ο καταναλωτής, συμπληρώνοντας ορισμένα πεδία,  θα μπορεί να αναζητήσει τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Συνέντευξη της κας Δήμητρας Λύχρου στην  Έλενα Ερμείδου για το insuranceforum.gr

  • Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση πραγματοποιήθηκε και το Μητρώο των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών έχει τεθεί σε λειτουργία. Πείτε τί μας σημαίνει αυτό για τον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης; Να περιμένουμε, ίσως κάποιες αλλαγές ;

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώσαμε την έναρξη λειτουργίας του ιστότοπου  insuranceregistry.uhc.gr , που είναι η παρουσίαση στο κοινό της υλοποίησης του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης (ΕΣΗΠ) των Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Μέσω αυτού δίνουμε στον καταναλωτή την δυνατότητα να ελέγχει και να διαπιστώνει με έγκυρο τρόπο, αν συνομιλεί και συμβάλλεται με πιστοποιημένο επαγγελματία της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Η δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου αποτελούσε πάγιο αίτημα των Σωματείων και της ΕΑΔΕ και υποχρέωση της ΚΕΕΕ από το ΠΔ 190/06.

 Τελικά έγινε εφικτή η  υλοποίησή του μετά από συντονισμένη δράση της ΕΑΕΕ και της ΕΑΔΕ .

  • Με τί κριτήρια θα γίνονται οι ανανεώσεις, τί θα πρέπει να γνωρίζει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής ; Ισχύει μήπως κάτι διαφορετικό για όσους ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες ;

Η εγγραφή στα Μητρώα των Επιμελητηρίων και κατ’ επέκταση στο « ΕΣΗΠ Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» θα γίνεται με τον τρόπο που ισχύει και σήμερα και θα ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια και συγκεκριμένα στο πρώτο τρίμηνο από την συμπλήρωση τριετίας.

Τα στοιχεία που θα τηρούνται αυστηρά στα Επιμελητήρια και θα διαβιβάζονται στην ΚΕΕΕ είναι :

  1. Όλα τα στοιχεία εγγραφής ή  ανανέωσης της άδειας, που απαιτούνται και σήμερα
  2. Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Αστικής Ευθύνης
  3. Η δυνατότητα διανομής προϊόντων Unit linked, βάσει Πιστοποιητικού Δ , ή κεκτημένου δικαιώματος για τους μέχρι το 2000.
  4. η ενδεχόμενη διασυνοριακή δραστηριοποίηση,, όπου στην περίπτωση αυτή θα αναφέρεται το Κράτος – Μέλος υποδοχής καθώς και το καθεστώς άσκησης εργασιών, δηλ. αν πρόκειται για εγκατάσταση ή ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
  5. και ο Ειδικός Αριθμός Μητρώου. 

 

  • Ποιά είναι τα κυριότερα σημεία που θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής / πελάτης ώστε να μπορεί να έχει μία σωστή εικόνα ;

Προσδοκούμε ότι με τη λειτουργία του Μητρώου θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το επάγγελμα, αν περάσουμε το μήνυμα στον καταναλωτή ότι έχει σοβαρό λόγο να ενδιαφέρεται για την τυπική και ουσιαστική επάρκεια του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που του  προτείνει ένα ασφαλιστικό προϊόν.

Αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε όλοι με κάθε τρόπο και με συνεχή προβολή.

Άλλωστε με την νέα Οδηγία την 2016/IDD που θα ψηφιστεί, θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή στις  αιτήσεις και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του αριθμού του Ειδικού Μητρώου, όλων όσων μεσολαβούν και εμπλέκονται στην πώληση, είτε είναι Συνδεδεμένοι,  είτε είναι ανεξάρτητοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές,  της  όποιας βαθμίδας.

Κατά συνέπεια ο καταναλωτής θα μπορεί να ελέγχει την ύπαρξη και πιστοποίηση του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή πού διαμεσολάβησε στην πώληση του προϊόντος πολύ εύκολα, στον σύνδεσμο http://insuranceregistry.uhc.gr/

Για την αναζήτηση ενός ενεργού Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή θα μπορεί να συμπληρώνει ένα από τα πεδία που θα του ζητείται :

Δηλ. αριθμό ΑΦΜ, ή αριθμό ΓΕΜΗ, ή  Επωνυμία Εταιρείας ή Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου.

Προφανώς το τελευταίο στοιχείο θα είναι και το πιο εύκολο  για τον καταναλωτή.

Στην περίπτωση Νομικού Προσώπου η αναζήτηση θα μπορεί να  γίνεται και με το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου που έχει την άδεια πιστοποίησης, και που δραστηριοποιείται μέσω του Νομικού Προσώπου.

  • Από τη μέχρι τώρα λειτουργία του Μητρώου, έχετε διαπιστώσει λειτουργικά προβλήματα, τί θα είχατε προσθέσει ;

Ήδη το Μητρώο έχει αναρτηθεί  από 4/01/2018. Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που επιβάλλεται,  σύμφωνα με το ΠΔ 190,  να παρουσιάζει προς το κοινό.

Θα συμπληρωθεί και με την αναγραφή του αριθμού Ειδικού Μητρώου, που είναι απαραίτητο  με βάση την Οδηγία 2016/02  και ήδη έχουμε καλέσει όλα τα Μέλη μας να κάνουν έλεγχο των στοιχείων τους και στην περίπτωση που διαπιστώσουν  λάθη ή παραλείψεις να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους Επιμελητήρια στα οποία είναι εγγεγραμμένοι, ενημερώνοντας συγχρόνως και την ΚΕΕΕ.

Είναι πιθανό τώρα στην αρχή να διαπιστωθούν και λάθη και παραλείψεις, που πολύ εύκολα τα Επιμελητήρια και η ΚΕΕΕ θα τα διορθώσουν, αν τα επισημάνουμε.

Είναι σημαντικό για τον Κλάδο μας, το Ενιαίο Μητρώο να αποδειχθεί αξιόπιστο, λειτουργικό και χρήσιμο.

Μόνο για καλό θα είναι.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]