ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Το 2015, η Εθνική Ασφαλιστική διατήρησε την ηγετική της θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με μερίδιο 16,6% επί των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών προϊόντων παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

Η Εθνική Ασφαλιστική, με ευέλικτα σχήματα, διαμόρφωσε το αρτιότερο δυνατό περιβάλλον προκειμένου να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους της. Ως ηγέτιδα δύναμη της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς, εξακολουθεί να εξελίσσεται διαρκώς και ο εκσυγχρονισμός της αποδίδει καρπούς όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματά της. Με σημείο αναφοράς το δίκτυό της και το ανθρώπινο δυναμικό της, η Εταιρία ενίσχυσε επιπλέον την πελατειακή της βάση και βελτιώθηκε λειτουργικά, με σταθερή κερδοφορία.

Η Εταιρία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους €76,7 εκ. το 2015 έναντι €105,0 εκ. το 2014, και μετά φόρων €98,1 εκ. έναντι €75,9 εκ. αντίστοιχα, εξέλιξη που σηματοδοτεί τη συνέχιση της κερδοφορίας της που ξεκίνησε δυναμικά το 2011.

Αντίστοιχα, ο Όμιλος παρουσίασε το 2015 κέρδη προ φόρων ύψους €78,2 εκ. σε σχέση με €105,4 εκ. το 2014 και κέρδη μετά φόρων €99,3 εκ. σε σχέση €76,1 εκ. αντίστοιχα.

Η εξέλιξη αυτή είναι κυρίως αποτέλεσμα του εντεινόμενου ελέγχου του κόστους ζημιών, ιδιαίτερα στους κλάδους Ζωής και Αυτοκινήτου, της αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου Επενδύσεων και της ανάπτυξης νέων κερδοφόρων προϊόντων.

Σε επίπεδο τεχνικού αποτελέσματος στους γενικούς κλάδους, ο κλάδος Αυτοκινήτου για μια ακόμη χρήση κινήθηκε εντυπωσιακά, σημειώνοντας κέρδη ύψους €46,2 εκ., σε σχέση με τα ήδη υψηλά κέρδη ύψους €31,2 εκ. το 2014.

Το τεχνικό αποτέλεσμα του κλάδου Πυρός διατηρήθηκε και αυτό στο υψηλό επίπεδο των €38,3 εκ., αν και λίγο χαμηλότερα από το 2014 όπου είχε αγγίξει τα €43,3 εκ.

Τα εγγεγραμμένα μικτά ασφάλιστρα (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών προϊόντων) για τη Μητρική Εταιρία ανήλθαν σε €609,6 εκ. έναντι €748,9 εκ. το 2014, με την μείωση να οφείλεται κυρίως στο επενδυτικό προϊόν «Εθνική Εφάπαξ».

Η σημαντική κερδοφορία είχε ως αποτέλεσμα η Εταιρία να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαιά της. Συγκεκριμένα, τα Ίδια Κεφάλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την παρελθούσα χρήση σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά €104,4 εκ., με αποτέλεσμα η Εταιρία να παρουσιάσει σημαντικό πλεόνασμα περιθωρίου φερεγγυότητας, σύμφωνα με τη Φερεγγυότητα Ι.

 

Με άξονα την καινοτομία και αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, η Εθνική Ασφαλιστική επανασχεδίασε εγκαίρως τη στρατηγική της προκειμένου να συνεχίσει να αποτελεί την πρώτη επιλογή των ασφαλισμένων και τον οδηγό των εξελίξεων στον εγχώριο ασφαλιστικό κλάδο.

Δόθηκε προτεραιότητα στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής όπως το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, συστήματα διαχείρισης κόστους και βελτίωσης λειτουργίας, συστήματα ανάπτυξης πωλήσεων ενώ η Εταιρία έδωσε έμφαση στην εναρμόνισή της με κανονιστικές υποχρεώσεις.

Η Εταιρία βρέθηκε για ακόμη μια χρονιά στην πρώτη γραμμή για την κοινωνία και τον άνθρωπο, υπηρετώντας με συνέπεια το ανθρωποκεντρικό της όραμα που καθορίζει κάθε της δραστηριότητα. Με ισχυρό το αίσθημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Εθνική Ασφαλιστική υποστήριξε για ακόμη μια χρονιά δράσεις και φορείς που προσφέρουν σημαντικό έργο σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και σε τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της επιστήμης.

H Εθνική Ασφαλιστική εξακολουθεί να έχει στο επίκεντρο τον ασφαλισμένο της, συνεχίζει να εκπαιδεύει διαρκώς το προσωπικό της, να ενσωματώνει στα επιχειρησιακά της μοντέλα σύγχρονα χαρακτηριστικά και να προσαρμόζει στις νέες απαιτήσεις τις μεθόδους υπολογισμού του κινδύνου. Η Εταιρία προσφέρει σημαντικές ευχέρειες στο δίκτυό της, το οποίο στηρίζει αδιάλειπτα, μιας και αυτό είναι που αποτελεί και τον ισχυρότερο πυλώνα πάνω στον οποίο η Εθνική Ασφαλιστική βασίζει την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Το 2016 στον κλάδο Ζωής ενισχύεται περαιτέρω το επιτυχημένο πλήρες πρόγραμμα υγείας FULL, σχεδιάζονται νέα προϊόντα προστασίας με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, νέο προϊόν άμεσης ιατρικής βοήθειας και βελτιώνονται τα προγράμματα ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων. Στον κλάδο αυτοκινήτου δίνεται έμφαση στην περαιτέρω αυτοματοποίηση των αποζημιώσεων, στη βελτίωση των καλύψεων των υφιστάμενων προϊόντων και στην ανάπτυξη νέων, ενώ νέο προϊόν κατοικίας δημιουργείται από τον κλάδο Πυρός. Η εισαγωγή νέων προϊόντων σε συνδυασμό με την περαιτέρω αξιοποίηση του δικτύου της ΕΤΕ, θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της Εθνικής Ασφαλιστικής ώστε να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Τέλος υπογραμμίζεται πως η Εταιρία έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες προσαρμογής στη Φερεγγυότητα II και παραμένει έτοιμη να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]