Στα σκαριά νέα ασφαλιστικά προϊόντα με οδηγό το Solvency II (Sofokleousin.gr)

Προϊόντα με υψηλή έκθεση σε κίνδυνο αγοράς ενδέχεται να επανασχεδιαστούν ή και να αντικατασταθούν. Ένας άλλος τρόπος μείωσης του αναλαμβανόμενου κινδύνου είναι η υιοθέτηση αυστηρότερων προϋποθέσεων και διαδικασιών ανάληψης.

Το Solvency II, προβλέπεται, ότι  μπορεί να οδηγήσει στην “εξαφάνιση” ολόκληρων γραμμών  ασφαλιστικών προϊόντων τα οποία δεν εξυπηρετούν την κεφαλαιακή θέση των εταιριών δηλώνει σε συνέντευξη της στο Sofokleousin.gr η Μυρτώ ΧαμπάκηSenior Manager, Risk Management Services SOL Συμβουλευτική Α.Ε, προσθέτοντας ότι σε περίοδο ύφεσης όπως αυτή που διανύουμε στην Ελλάδα, και με την παράλληλη ριζική τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, οι εταιρίες θα πρέπει να εντοπίζουν άμεσα τις αλλαγές στα διαφορετικά μοτίβα συμπεριφοράς των πελατών τους.

Στην συνέντευξη της επίσης επικεντρώνεται στο επίκαιρο θέμα του Brexit και ποια θα είναι η επίδραση τους στις Βρετανικές Ασφαλιστικές εταιρίες και την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια των «Διεθνών Κινδύνων»

Συμπληρώνεται το πρώτο εξάμηνο της εφαρμογής του πολυαναμενώμενου  Solvency II , του νέου εποπτικού πλαισίου φερεγγυότητας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για την μετάβαση της ασφαλιστικής αγοράς σε αυτό;

Δυστυχώς, τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχουν επίσημα δεδομένα τα οποία να δίδουν σαφείς ενδείξεις για την πορεία της εφαρμογής του πλαισίου Πανευρωπαϊκά ή τοπικά εδώ στην Ελλάδα. Από εκτιμήσεις, αναφέρεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες ανά την Ευρώπη, έχουν προχωρήσει στο νέο πλαίσιο με διαφορετικές “ταχύτητες” ετοιμότητας. Κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται ότι έχουν αποδεχτεί σε μεγάλο βαθμό το καινούργιο πλαίσιο ενώ κάποιες άλλες προσπαθούν ακόμα να επιτύχουν την προσαρμογή.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι εταιρίες , ανεξαρτήτως χώρας δραστηριοποίησης, εξακολουθούν ακόμα να προσαρμόζονται και να βελτιστοποιούν το ποιοτικό σκέλος των απαιτήσεων – αυτό της εταιρικής διακυβέρνησης –   ενώ οι πρώτες αναφορές για το α’ τρίμηνο του 2016 που απαιτούνται από το νέο πλαίσιο, παραδόθηκαν προς εκτίμηση και επεξεργασία στους επόπτες μόλις στα τέλη Μαΐου.

Αναφέρθηκε αυξημένη πολυπλοκότητα αλλά και αυξημένο κόστος για την διεκπεραίωση των εποπτικών αναφορών , ενώ μεγάλη πρόκληση παραμένει και η ολοκλήρωση της Ιδίας Αξιολόγησης Κινδύνου και Φερεγγυότητας (ORSA) αλλά και της Αναφοράς για την Φερεγγυότητα και την Χρηματοοικονομική Κατάσταση (SFCR).

Οι πραγματικές επιπτώσεις του Solvency II στην επενδυτική πολιτική των εταιριών σε συνδυασμό πάντα με το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων , δεν έχουν ακόμα διαφανεί.

Τέλος, οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται με την έννοια του εποπτικού ισολογισμού – του Solvency II ισολογισμού δηλαδή –  δημιουργώντας πλέον εικόνα για τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν στο επόμενο διάστημα για την βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής τους θέσης , μέσω της βελτιστοποίησης των προιοντικών τους χαρτοφυλακίων.

– Πως αναμένεται το Solvency II να επηρεάσει τα ασφαλιστικά προϊόντα ;

Δεδομένου ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του κλάδου βασίζονται στο εξής στον συνολικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων,  μας οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις μόνο αφού συνυπολογίσουν τις επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων σε σχέση με την κεφαλαιακή τους θέση.

Για παράδειγμα, τα προϊόντα με υψηλή έκθεση σε κίνδυνο αγοράς ενδέχεται να  επανασχεδιαστούν ή και  να αντικατασταθούν με άλλα, χαμηλότερου κινδύνου. Ένας άλλος τρόπος μείωσης του αναλαμβανόμενου κινδύνου είναι η υιοθέτηση αυστηρότερων προϋποθέσεων και διαδικασιών ανάληψης.

Αυτό στην πράξη μπορεί να αποτυπωθεί ως μείωση στα μεγέθη, τον αριθμό ή τα είδη των καλύψεων ή αποφυγή των προϊόντων μακράς διάρκεια που φέρουν σημαντικές εγγυήσεις . Το Solvency II, προβλέπεται, ότι  μπορεί να οδηγήσει την “εξαφάνιση” ολόκληρων γραμμών  ασφαλιστικών προϊόντων τα οποία δεν εξυπηρετούν την κεφαλαιακή θέση των εταιριών. Είναι λογικό, οι ασφαλιστικές εταιρίες στο επόμενο διάστημα να στραφούν σε επιχειρηματικούς τομείς χαμηλής εντάσεως κεφαλαίου.

Σε περίοδο ύφεσης όπως αυτή που διανύουμε στην Ελλάδα , και με την παράλληλη ριζική τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, οι εταιρίες θα πρέπει να εντοπίζουν άμεσα τις αλλαγές στα διαφορετικά μοτίβα συμπεριφοράς των πελατών τους υπό τις παρούσες ρευστές συνθήκες και αναλόγως της εκτίμησης αυτής, να διαμορφώνουν καινοτόμα προϊόντα προστιθέμενης αξίας αλλά παράλληλα και χαμηλού κινδύνου.

Προς το παρόν ο κλάδος ακόμα προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες του εποπτικού πλαισίου. Οι πραγματικές επιπτώσεις στα προϊόντα θα διαφανούν μέσα στην επόμενη διετία και αφού “ωριμάσει” η φιλοσοφία του νέου πλαισίου.

Ποια αναμένεται είναι η επίδραση του BREXIT στις Βρετανικές Ασφαλιστικές εταιρίες και την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά ;

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου , Ντόναλντ Τουσκ, ανέφερε σε δήλωση του ότι  : “Μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει επισήμως  από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  θα συνεχίσει να εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό δίκαιο , σε επίπεδο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων”. Αντίστοιχα η Βρετανική FCA (Financial Conduct Authority) σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι : “Οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το βρετανικό δίκαιο , συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ . ”

Συνεπώς, και σύμφωνα με εκτιμήσεις αλλά και συνεντεύξεις στελεχών της Βρετανικής Ασφαλιστικής αγοράς, το Solvency II θα παραμείνει ως το πλαίσιο εντός του οποίου θα δραστηριοποιείται στο εξής ο κλάδος στην Βρετανία, αφού τα τελευταία χρόνια είχαν καταβληθεί τεράστιες προσπάθειες για την προσαρμογή των τοπικών εταιριών σε αυτό, ενώ παράλληλα το κόστος προσαρμογής υπήρξε ιδιαίτερα υψηλό. Μην ξεχνάμε ότι η Οδηγία έχει προσαρμοστεί στα κατά τόπους δίκαια των κρατών – μελών , άρα θεωρείται “τοπική”. Είναι πιθανό λοιπόν  για την Βρετανία με την μακρά ασφαλιστική παράδοση, το νέο πλαίσιο θα παραμείνει ως έχει ή να τροποποιηθεί ακόμα και προς το αυστηρότερο σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες της χώρας.

Με δεμένο ότι αρκετές ασφαλιστικές επιχειρήσεις της Βρετανίας κάνουν χρήση του “Ευρωπαϊκού  Διαβατηρίου” τους για να δραστηριοποιηθούν στην υπόλοιπη Ευρώπη, η έξοδος από την ενιαία αγορά θα αναγκάσει τις εν λόγω εταιρίες να αλλάξουν νομική μορφή κάτι που σίγουρα θα επιφέρει πρόσθετα λειτουργικά κόστη. Αντίστοιχα, εταιρίες τρίτων χωρών που επέλεξαν την Βρετανία ως βάση για να αποκτήσουν Ευρωπαϊκό Διαβατήριο και να επεκταθούν προς την υπόλοιπη Ευρώπη , ενδεχομένως να αποχωρήσουν από τη χώρα προς αναζήτηση νέας βάσης των εργασιών τους.

Όπως είναι απόλυτα λογικό και αναμενόμενο, το επόμενο διάστημα μέχρι την διευθέτηση των πολιτικών ζητημάτων που ανακύπτουν αλλά και την οριστικοποίηση των νομικών ζητημάτων και  επιπτώσεων που επιφέρει η απόφαση για BREXIT , η Ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά θα αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες συνθήκες αβεβαιότητας.

Βρισκόμαστε όλοι εν αναμονή αυτών των εξελίξεων που κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αποτελούν εξελίξεις που θα καθορίσουν το Ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσμιο σκηνικό σε πολιτικό , οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Το BREXIT , αποτελούσε έναν  από τους μεγαλύτερους “Διεθνείς Κινδύνους ” (Global Risks) για το 2016, του οποίου η έλευση θα πυροδοτήσει μια αλυσίδα γεγονότων αβεβαιότητας που θα επηρεάσουν σημαντικά την εξέλιξη της παγκόσμιας ιστορίας.

Τι εννοούμε με την έννοια “Διεθνείς Κίνδυνοι”  και πως τους επηρεάζει το πρόσφατο δημοψήφισμα για το BREXIT ;

Ως «Διεθνής κίνδυνος» (Global Risk) ορίζεται ένα γεγονός ή μια κατάσταση που εάν προκύψει ενδέχεται να επηρεάσει ένα μεγάλο αριθμό κρατών ή κλάδων της παγκόσμιας οικονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η σχετική μεθοδολογία διαχωρίζει τους διεθνείς κινδύνους σε πέντε μεγάλες κατηγορίες : α) στους οικονομικούς β) στους περιβαλλοντικούς γ) στους γεωπολιτικούς δ) στους κοινωνιολογικούς και ε) στους τεχνολογικούς .

Με δεδομένο ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση αποτελεί μη αναστρέψιμη τάση, οδηγούμαστε στη συστηματική αλληλεξάρτηση των παγκόσμιων οικονομιών, γεγονός που αυξάνει τη σφοδρότητα αλλά και τις επιπτώσεις τω διεθνών κινδύνων. To ΒΡΕΧΙΤ ενισχύει τις ομάδες των οικονομικών, των γεωπολιτικών και των κοινωνιολογικών κινδύνων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του χώρου, η απόφαση των Βρετανών σηματοδοτεί την αύξηση του κινδύνου έλευσης παγκοσμίου κλίμακας ύφεσης, αφού ήδη οδήγησε τις παγκόσμιες χρηματαγορές σε ελεύθερη πτώση την Παρασκευή που μας πέρασε. Σε συνδυασμό με την υποτονική ανάκαμψη από την πρόσφατη κρίση του 2009 , η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να είναι ευάλωτη ενώ υπάρχουν αυξημένοι φόβοι για επανάληψη μιας μεγάλης κλίμακας “κρίσης χρέους” που σε συνδυασμό με άλλα σημαντικά γεγονότα στην παγκόσμια οικονομία (οικονομία της Κίνας, οι τιμές του πετρελαίου κλπ),ενδέχεται να επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη αυτού του αναμφισβήτητα σημαντικού γεγονότος.

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

πηγή: www.sofokleousin.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]