Σώζει τους ασφαλιστές ο Άρειος Πάγος αναγνωρίζοντας τα “claims made” (insurance-eea.gr)

Πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου επιλύει το πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που είχε ανακύψει στη νομολογία, για το κύρος των ρητρών «claims made», που απαντώνται στα ασφαλιστήρια.

Όπως είναι γνωστό, στην ασφάλιση αστικής ευθύνης έχουν διαμορφωθεί στη διεθνή ασφαλιστική πρακτική δυο κατηγορίες κάλυψης, που εκφράζονται με αντίστοιχους όρους (ρήτρες) στα ασφαλιστήρια: Τη ρήτρα «occurrence» (ζημιογόνο περιστατικό) και τη ρήτρα «claims made» (αξιώσεις που θα προβληθούν).

Στην πρώτη περίπτωση ο ασφαλιστής αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου από συμβάντα, τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του χρόνου ασφάλισης (ασφαλιστική περίοδος), ενώ στη δεύτερη καλύπτει τις αξιώσεις που θα προβληθούν από τους ζημιωθέντες τρίτους κατά του ασφαλισμένου κατά την ουσιαστική διάρκεια της ασφαλιστικής συμβάσεως, έστω και αν τα συμβάντα δεν έχουν λάβει χώρα εντός της περιόδου ασφάλισης.

Η ρήτρα απαντάται με διάφορες παραλλαγές, που αφορούν στην αναγγελία των αξιώσεων προς τον ασφαλιστή, η οποία θα πρέπει να γίνεται είτε εντός της ασφαλιστικής περιόδου, είτε εντός της συμφωνημένης πρόσθετης περιόδου γνωστοποίησης (βλ. Τζίβα, Ασφάλιση Ιατρικής Ευθύνης, σελ. 125 επ.).

Οι ρήτρες αυτές είχαν κριθεί ισχυρές από τη νομολογία (βλ. λ.χ. την ΑΠ 1026/2008), αλλά ανέκυψε το ζήτημα του κύρους τους, ενόψει του ότι, ενώ ο νόμος (άρθρο 7 παρ. 2 ν. 2496/1997) προβλέπει μόνο την αποζημίωση του ασφαλιστή για την υπαίτια παράβαση της υποχρέωσης αναγγελίας, τα ασφαλιστήρια claims made προβλέπουν την απαλλαγή του ασφαλιστή, αν η αναγγελία δεν γίνει εντός της οριζόμενης στο ασφαλιστήριο προθεσμίας.

Λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος, το ζήτημα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ο οποίος, με τη με αριθ. 18/2015 απόφαση, όπως και με την παρόμοια με αριθ. 19/2015, δέχτηκε ως ισχυρές τις εν λόγω ρήτρες «claims made».

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση

Του Νίκου Παπαχρονόπουλου

Δικηγόρου Δ.Ν

Πηγή: www.insurance-eea.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]