Σε διασταυρώσεις οι ασφαλιστικές εισφορές 2017-2019 σε 800.000 επαγγελματίες

Στο μικροσκόπιο του e-ΕΦΚΑ μπαίνουν περισσότεροι από 800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές της περιόδου 2017-19, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τους τζίρους και τα κέρδη των επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των ποσών των κλιμακίων του π. ΟΑΕΕ, στους οποίους είχαν επιλέξει οι επαγγελματίες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με νέες οδηγίες του ασφαλιστικού φορές, οι ασφαλιστικές εισφορές ετών 2017,2018 και 2019 των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών υπολογίζονται οριστικά με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τις τυχόν υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αρχικές και τροποποιητικές, σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Για την ενιαία εφαρμογή διευκρινίζονται ότι:

Η οριστικοποίηση ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, για τη χρονική περίοδο από 01.01.2017 έως 31.12.2019, εφεξής θα πραγματοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος και ΑΠΔ που έχουν υποβληθεί έως 30.11.2020.
Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΑΠΔ, οι οποίες έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν μετά την 30.11.2020, τελευταία ημέρα δημοσίευσης του ν. 4756/2020, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την οριστικοποίηση ασφαλιστικών εισφορών ετών 2017, 2018 και 2019.
Οι εισφορές των ετών αυτών θεωρούνται οριστικοποιημένες με τα υποβληθέντα μέχρι 30/11/2020 στοιχεία.
Αιτήσεις ασφαλισμένων που έχουν κατατεθεί ή θα κατατίθενται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες περί τροποποίησης διενεργηθείσας εκκαθάρισης λόγω μεταβολής των στοιχείων δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή αποδοχών μισθωτής απασχόλησης μετά την 30/11/2020 θα απαντώνται σύμφωνα με τις νέες οδηγίες.
Ασφαλιστική ενημερότητα
Επιπλέον όλοι οι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, διαθέσιμης σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρήση κωδικών taxisnet.

Απλοποίηση έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Η νέα διαδικτυακή υπηρεσία απλοποιεί περαιτέρω τη διαδικασία έκδοσης του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους πρόσβαση σε έναν επιπλέον κόμβο επικοινωνίας για τη λήψη του.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για τις εξής κατηγορίες χρηστών:
Επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) απογεγραμμένες και αναπόγραφες (δηλαδή αυτές που δεν απασχολούν προσωπικό) στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ.
Φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, μισθωτοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, λοιποί ιδιώτες).
Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, υπόχρεα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομοτεχνικών έργων, που δεν είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων, έχουν πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή για τη λήψη ΑΑΕ οποιασδήποτε αιτίας, εκτός από το ΑΑΕ Οικοδομοτεχνικού Έργου που εκτελούν.
Το ΑΑΕ Οικοδομοτεχνικού Έργου χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας λήψης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για πιστοποιημένους εργοδότες, με χρήση των κωδικών που χορηγούνται κατά την πιστοποίησή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.Από ένα πτυσσόμενο (drop down) μενού, o χρήστης είναι σε θέση να επιλέξει το επιθυμητό είδος βεβαίωσης που ζητεί να του εκδοθεί.

www.bankingnews.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]