Ροδίτης ασφαλιστής «θύμα» ανάκλησης λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρείας

Ελεύθερος χωρίς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του, με ομόφωνη απόφαση της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου και του Εισαγγελέως Υπηρεσίας, Ροδίτης συνταξιούχος ασφαλιστής, κατηγορούμενος για εξακολουθητική υπεξαίρεση από εντολοδόχο.

Η εταιρεία, που εκπροσωπούσε η οποία λύθηκε το έτος 2012, είχε αποκλειστική συνεργασία με ασφαλιστική εταιρία από το έτος 1996. Λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια του χρόνου, μεταξύ εκείνου και του προέδρου της ασφαλιστικής εταιρείας, ολόκληρη η δυναμική της επιχείρησης που εκπροσωπεί, κατευθύνθηκε στις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων της, με αποτέλεσμα στο γραφείο στη Ρόδο, πέραν του προσωπικού που εργάζονταν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, να συνεργάζεται κατά ολόκληρο αυτό το χρονικό διάστημα με 53 συνολικά μεμονωμένους ασφαλιστές, οι οποίοι προωθούσαν τα προϊόντα της εταιρίας και είχαν ατομική σύμβαση συνεργασίας με την ασφαλιστική εταιρεία.

Η οικονομική βάση της συνεργασίας, στηρίζονταν σε σταθερό σύστημα χρεοπιστώσεων με εύρος του χρόνου αποπληρωμής τρεις μήνες, πλέον του τρέχοντος εκάστοτε μηνός, ήτοι συνολικό χρόνο τεσσάρων μηνών. Αντίστοιχο χρονικό περιθώριο, δινόταν και στους συνεργάτες της εταιρείας για την είσπραξη των ασφαλίστρων, όπως και στους πελάτες του εταιρικού καταστήματος, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα στην υπερδεκαετή συνεργασία με την εταιρεία, παρά τον όγκο του τζίρου και των ασφαλίστρων.

Δυστυχώς, με την αιφνίδια διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας της ασφαλιστικής εταιρείας λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της δημιουργήθηκε αυτοφυώς τεράστιο πρόβλημα με τα εκδοθέντα τρέχοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθόσον:

  • -Οι πελάτες, με την αναγγελία της διακοπής της δραστηριότητας της ασφαλιστικής εταιρίας, δεν παρελάμβαναν τα εκδοθέντα και πιστωμένα στην εταιρία ασφαλιστήρια συμβόλαια.
  • -Πελάτες που είχαν παραλάβει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με πίστωση του τιμήματος ως προς την εξόφλησή τους, αρνούνταν να τα εξοφλήσουν και τέλος
  • -Πελάτες οι οποίοι είχαν μόλις παραλάβει και πληρώσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ζητούσαν με φορτικότητα να τους επιστραφούν τα καταβληθέντα χρήματα από την εταιρεία, με την οποία είχαν χρόνια συνεργασία και εμπιστεύονταν, αναγκαζόμενοι εκ των πραγμάτων για την διατήρηση της καλής φήμης και της πελατείας, να τα επιστρέψουν.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και έχοντας τεράστιο βάρος για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων πελατών της εταιρείας και την διατήρηση της άριστης φήμης και της πελατείας της, απευθύνθηκε σε άλλη ασφαλιστική (τη μηνύτρια) και συμφώνησαν να αναλάβει η εταιρεία τις «ουρές» των συμβολαίων των πελατών της, να τον χρηματοδοτήσει, όχι υπό την μορφή δανείου, αλλά με την μορφή της μη απόδοσης των ασφαλίστρων, μέχρι του ποσού των 340.000 ευρώ, ούτως ώστε να μπορέσει να καλύψει τις υποχρεώσεις του εν γένει από την ζημία που προξενήθηκε από την ανάκληση της άδειας της προηγούμενης ασφαλιστικής με την οποία συνεργαζόταν.

Δυστυχώς όμως η συνέχεια, δεν ήταν η αναμενόμενη, αφού η μηνύτρια, ουδέποτε ανέλαβε τις ουρές των συμβολαίων όπως είχαν συμφωνήσει, τις οποίες επιβαρυνθήκε ο ίδιος, το ποσοστό του μειώθηκε στο 22% σε σχέση με το συμφωνηθέν 24% και τα ασφάλιστρά της δεν ήταν ανταγωνιστικά σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, με αποτέλεσμα σε σχέση και με την κακή οικονομική συγκυρία η παραγωγή να είναι μειωμένη αναφορικά πάντα με το στόχο.

Σταμάτησε την χρηματοδότηση ο ίδιος στο ποσό των 90.000 € και όχι σε αυτό των 340.000 €, το οποίο ζήτησε ο ίδιος να διακανονιστεί σε δόσεις. Έτσι υπεγράφη από την μηνύτρια σύμβαση δανείου, η οποία κατατέθηκε νομίμως στην Δ.Ο.Υ. με τον συνυπολογισμό επιτοκίου 7%, τέλους χαρτοσήμου, εξόδων κ.λ.π. με μηνιαία δόση 2.150,00 ευρώ η οποία καταβάλλονταν κανονικά μέχρι τον Ιούλιο του 2012. Δυστυχώς όμως από την πλευρά της αντισυμβαλλόμενης, ουδόλως τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα.

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Βασίλης Καβουριού.

Πηγή: dimokratiki.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]