Πυροδοτούν συνεργασίες οι τεχνολογικές εξελίξεις

Καταλύτης στην ανάπτυξη συνεργειών εμφανίζεται  η τεχνολογία. Αποτελεί βάση ανάπτυξης κοινών δράσεων προς όφελος των «εταίρων». Στην ασφαλιστική αγορά θεωρείται δεδομένο ότι οι κοινές τεχνολογικές υποδομές μπορούν να αξιοποιηθούν και να φέρουν αποτελέσματα.

Μελέτη της ΕΥ αναδεικνύει την σημασία της τεχνολογίας η οποία μπορεί να αποδειχθεί αφορμή για επιχειρηματικές συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε), το 2018.  Ο ρόλος του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει ήδη τονιστεί από την ιδιωτική ασφάλιση και οι εταιρείες του κλάδου ενεργούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Στην ηλεκτρονική έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος παρουσιάζεται αναλυτικά η έρευνα της ΕΥ και αναφέρεται ότι: «Η πορεία προς ένα ψηφιακό μέλλον θα οδηγήσει στην έμφαση των συμφωνιών σε καινοτόμες νεοφυείς εταιρείες και σε ευέλικτες επιχειρήσεις με βάση την τεχνολογία. Συνολικά, οι Σ&Ε για το 2018 εμφανίζονται θετικές, καθώς οι παγκόσμιες εταιρείες βλέπουν τις συμφωνίες ως μία μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη φέτος.

“Η διάθεση για συμφωνίες μεταξύ των στελεχών επιχειρήσεων διεθνώς είναι ενισχυμένη, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να παραμένει η κινητήριος δύναμη των συγχωνεύσεων και εξαγορών”, αναφέρει σχετική μελέτη της ΕΥ.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι, ενώ το 2017 η αξία των συμφωνιών παγκοσμίως μειώθηκε κατά 7% ($3,2 τρις), σε σύγκριση με το 2016, ο αριθμός των συμφωνιών αυξήθηκε κατά 6%.

Η επιβράδυνση των μεγάλων συμφωνιών (mega deals – συμφωνίες αξίας άνω του $1 δις), που χαρακτήρισαν τη δραστηριότητα του 2017, σύμφωνα με την έρευνα, πιθανότατα θα συνεχιστεί, καθώς αυξάνεται ο ρυθμιστικός έλεγχος για τις μεγάλες συγχωνεύσεις, ωστόσο, η φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ ενδέχεται να ενισχύσει την διάθεση για μεγάλες συμφωνίες στο κοντινό μέλλον.

Όσον αφορά το ποιοι επενδύουν, οι Σ&Ε από εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών έφθασαν το 2017 στα $340 δις, το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Μάλιστα, αναμένεται περαιτέρω δραστηριότητα το 2018, καθώς διαθέσιμα κεφάλαια ύψους $628 δις προορίζονται για εξαγορές. “Αν και αποτελούν ανταγωνιστική απειλή για τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε Σ&Ε, το 2017 αναδύθηκε η τάση να ενώνουν τις δυνάμεις τους οι εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών με επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση μεγάλων συμφωνιών”, τονίζει η ΕΥ.

Η ανοδική πορεία της δραστηριότητας των εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ευρώπη που παρατηρήθηκε το 2017, προβλέπεται να συνεχιστεί, καθώς ενισχύεται η οικονομική εμπιστοσύνη στην περιοχή.

Διασυνοριακές συμφωνίες
Οι διασυνοριακές συμφωνίες εντός και εκτός Ευρώπης, σύμφωνα με τη μελέτη, αναμένεται να επιταχυνθούν το 2018, καθώς η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, που σχεδιάζουν συμφωνίες, αναζητά ευκαιρίες πέραν των εθνικών τους συνόρων. Οι εξερχόμενες ροές κεφαλαίων από την Κίνα αναμένεται να αποτελέσουν κι αυτές σημαντικό μέρος των Σ&Ε παγκοσμίως. Η αξία ($114 δις)  και ο αριθμός (608 συμφωνίες) των εξερχόμενων Σ&Ε, που πραγματοποιήθηκαν από την Κίνα το 2017, αν και μειωμένα έναντι του 2016, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ, ξεπέρασαν τα επίπεδα όλων των προηγούμενων ετών. Η τάση προς εγχώρια συγκέντρωση ενισχύθηκε το 2017 και αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω το 2018. Αναμένεται, επίσης, μεγαλύτερη εισερχόμενη δραστηριότητα από μη κινεζικές επιχειρήσεις, ιδίως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τα καταναλωτικά προϊόντα.

Προβληματισμός
Τα στελέχη αναφέρουν τις περαιτέρω αυξήσεις στο ρυθμιστικό έλεγχο μεταξύ των κορυφαίων κινδύνων, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την δραστηριότητα Σ&Ε το 2018. Το 43% των επιχειρήσεων αναφέρει την γεωπολιτική αβεβαιότητα ως το μεγαλύτερο κίνδυνο για τις επιχειρήσεις τους.

Καθώς τα ενδιαφερόμενα μέρη στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον ποικίλουν, εντείνεται και η ζήτηση για δημιουργία αξίας πέρα από τα καθαρά κέρδη μιας επιχείρησης. Ως εκ τούτου, το 45% των στελεχών  αναφέρει ότι, πλέον, θα πρέπει να επικοινωνήσει ένα ευρύτερο αφήγημα, το οποίο να διατυπώνει με σαφήνεια το σκεπτικό πίσω από τις συμφωνίες, ώστε να προσελκύσει έναν ευρύτερο κύκλο ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων, των ρυθμιστικών αρχών, των εργαζομένων, αλλά και των τοπικών κοινοτήτων».

Πηγή: insurance-eea.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]