Ψηφίστηκε το Solvency II (sofokleousin.gr)

Ψηφίστηκε η Οδηγία Solvency II από την Βουλή των Ελλήνων γεγονός που σημαίνει ότι το Solvency II αποτελεί πλέον νόμο του κράτους. Όπως είχε γράφει το Sofokleousin.gr  η Ελλάδα  είχε αποτύχει να μεταφέρει εγκαίρως την κοινοτική οδηγία Solvency II 2009/138/ΕΚ και την οδηγία OmnibusII  2014/51/ΕΕ στο εθνικό της δίκαιο.

Η προθεσμία για τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο έληξε τον περασμένο Μάρτιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε, με επιστολή της έχει ήδη απαιτήσει την εφαρμογή τον κοινοτικών κανόνων στο κλάδο ασφαλειών, τονίζοντας πως αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί λίαν συντόμως, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σχετικό δημοσίευμα του Sofokleousin.gr  ΕΔΩ

Το κείμενο που κατατέθηκε αναφέρει «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης».

Αλλαγές υπήρξαν ωστόσο στο τελικό κείμενο που έχει ψηφιστεί.

Έλενα Ερμείδου

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]