Προστατευμένοι ή όχι οι καταναλωτές απέναντι στις ιδιωτικές ασφαλιστικές;

Τέλος στις αφερεγγυότητες και στα λουκέτα έχει βάλει το Solvency II από το 2016 το οποίο ουσιαστικά ανέτρεψε τον τρόπο λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα προς όφελος του καταναλωτή.

της Ελενας Ερμείδου

Κανένας ασφαλισμένος δεν μπορεί να βρεθεί στο «κενό» όπως συνέβη αρκετές φορές τα περασμένα χρόνια λόγω των αυστηρών απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός Solvency II παρόμοιος με τον Κανονισμός της Βασιλείας ΙΙΙ, ως προς τις ασφαλιστικές ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου, είτε δηλαδή αυτές οι ασφαλιστικές πουλάνε ασφάλειες ζωής, είτε γενικές ασφάλειες και ασφάλειες υγείας.

Συγκεκριμένα, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας βασίζονται στον συνολικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας. Με άλλα λόγια, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις αφού συνυπολογίσουν τις επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων σε σχέση με την κεφαλαιακή τους θέση.

Η οδηγία, παράλληλα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της διαφάνειας και της δημοσιοποίησης, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα των εταιριών. Με βάση την Οδηγία οι ασφαλιστικές επενδύουν μόνο σε στοιχεία και τίτλους οι κίνδυνοι των οποίων μπορούν να είναι μετρήσιμοι, αι μπορούν να τύχουν παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αναφοράς. Τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για την κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων, επενδύονται σύμφωνα με το συμφέρον των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων απαιτήσεων.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο εισάγει και την προληπτική εποπτεία ενώ, μειώνει την πιθανότητα χρεοκοπίας 1/200 χρόνια.

Εταιρείες που βρέθηκαν να υψηλό δείκτη φερεγγυότητα σύμφωνα με αποτελέσματα του Ιούνιου είναι η Ευρωπαϊκή Πίστη, η Interlife, η Ατλαντική Ενωση, η Δύναμις Ασφαλιστική, η Ευρώπη Ασφαλιστική, η Interasco. Στον αντίποδα Εθνική Ασφαλιστική και ΝΝ.

Πηγή: sofokleousin.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]