" /> Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ασφάλισης οχημάτων από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο - Insurance Innovation

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε ανακοίνωσή του που κοινοποίησε στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, δήλωσε την επιθυμία του να προβεί στην ασφάλιση αυτοκινήτων, λεωφορείων και γεωργικών ανελκυστήρων ιδιοκτησίας με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 3 ετών, έως και τις 19-10-2022 και το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στα 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων – δικαιωμάτων –ΦΚΕ για την ασφάλιση.

Διαβάστε ΕΔΩ την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Print Friendly, PDF & Email