Προς ρευστοποίηση 21,67 εκατ. της Commercial Value

Το “πράσινο φως” στην αποδέσμευση ρευστών διαθεσίμων και στη ρευστοποίηση χρεογράφων-αξιογράφων της COMMERCIAL VALUE που βρίσκεται υπό ασφαλιστική εκκαθάριση, συνολικού ύψους 21,679 εκατ. ευρώ, “άναψε” η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στόχος της αποδέσμευσης μέρους των περιουσιακών στοιχείων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας είναι η μερική ικανοποίηση των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση του Κλάδου Ζωής.

Συγκεκριμένα η αρμόδια Διεύθυνση ενέκρινε την αποδέσμευση και η ρευστοποίηση χρεογράφων και αξιογράφων αξίας 20.928.501,05 ευρώ καθώς και την αποδέσμευση ρευστών διαθεσίμων αξίας 750.732,14 ευρώ, με σκοπό την καταβολή:

α) της δεύτερης προσωρινής διανομής μέρους των απαιτήσεων των Κλάδων ΙΙΙ και VII και

β) της αντίστοιχης εξόφλησης του συνόλου των απαιτήσεων του Κλάδου Ι, που είτε έχουν ενταχθεί είτε θα ενταχθούν μετά την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις Ζωής.

Η αναφερόμενη τρέχουσα αξία των χρεογράφων και αξιογράφων είναι ενδεικτική και έχει ημερομηνία αναφοράς την 30.06.2020.

Η COMMERCIAL VALUE, υποχρεούται να ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος μηνιαίως για την πρόοδο των διανομών, υποβάλλοντας για κάθε διανομή κατάλογο που θα περιλαμβάνει τους αριθμούς των συμβολαίων που πρόκειται να πληρωθούν καθώς και τα αντίστοιχα ποσά αυτών.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]