Προς αναβολή η εφαρμογή της οδηγίας IDD;

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέονται από μέλη της BIPAR μεγάλος είναι ο προβληματισμός σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας στις Ευρωπαϊκές χώρες.

Μέλη της BIPAR αναφέρουν ότι το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της οδηγίας δεν είναι ρεαλιστικό. Το ίδιο συμβαίνει και από τις ενώσεις – μέλη της BIPAR οι οποίες θα απευθυνθούν στους ευρωβουλευτές των χωρών τους ζητώντας αναβολή της εφαρμογής.

Η Οδηγία IDD (Insurance Distribution Directive) , γνωστή αρχικά ως IMD 2 (Insurance Mediation Directive) , επικυρώθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη του 2015 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε τον Ιανουάριο του 2016 με την προοπτική να προσαρμοστεί στο Εθνικό Δίκαιο των κρατών – μελών της Ε.Ε το αργότερο μέχρι την 23η Φεβρουαρίου, 2018.

Το τελικό κείμενο της Οδηγίας σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές για την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων αφού :

  • θέτει αυστηρούς κανόνες για την προστασία των καταναλωτών
  • επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων
  • επιδιώκει την αναβάθμιση του επαγγέλματος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης καθορίζοντας υψηλά επαγγελματικά πρότυπα για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Όπως και η Οδηγία IMD στο παρελθόν, έτσι και η IDD αποτελεί οδηγία «ελάχιστης εναρμόνισης» (minimum harmonization) , δίδοντας έτσι τη δυνατότητα στα κράτη – μέλη της Ε.Ε να θέσουν ακόμα υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας  – το γνωστό «gold plating» – εάν το κρίνουν σκόπιμο.

Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στο τελικό κείμενο της Οδηγίας, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνει πιθανές πρόσθετες απαιτήσεις που η τοπική εποπτεία ενδέχεται να προσθέσει κατά την προσαρμογή της IDD στο Εθνικό Δίκαιο.

H Οδηγία αφορά σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος ή επιθυμεί να εγκατασταθεί σε κράτος μέλος της Ε.Ε προκειμένου να αναλάβει και να ασκήσει τη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων. Δεν εφαρμόζεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που ασκούν τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ως δευτερεύουσα δραστηριότητα μόνο όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το ενισχυμένο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας περιλαμβάνει  απευθείας πωλήσεις (direct sales) ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών (PCW’s) καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης ασφαλιστικών προϊόντων ( π.χ. υπηρεσίες διαχείρισης αποζημιώσεων).

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι  οι επαγγελματικές και οργανωτικές απαιτήσεις που θεσπίζει η Οδηγία. Συγκεκριμένα, στο ομώνυμο άρθρο αναφέρεται η απαίτηση διασφάλισης από τα  κράτη – μέλη ότι οι διανομείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων και οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, θα πρέπει να :

  • Κατέχουν επαρκείς γνώσεις και ικανότητες για την εκτέλεση των εργασιών τους και την άσκηση των καθηκόντων τους επαρκώς.
  • Συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη, προκειμένου να διατηρήσουν ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης, που αντιστοιχεί στον ρόλο που διαδραματίζουν και στη σχετική αγορά.

Δείτε εδώ τις θέσεις του ΣΕΜΑ για την κοινοτική οδηγία

Να υπενθυμίσουμε πως ο Nic De Maesschalck, Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών είχε μιλήσει στο παρελθόν κατά την διάρκεια της ημερίδας του insuranceforum.gr στην Αθήνα αναλύοντας τα βασικά σημεία της οδηγίας.

Δείτε εδώ σχετικό ρεπορτάζ καθώς και ολόκληρο το video της ομιλίας του.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]