Προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μέσω της δυναμικής των ασφαλιστικών εταιριών

Με βάση τα στοιχεία που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος για την αύξηση του ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιριών για το β’ τρίμηνο του 2018, γίνεται προφανές ότι η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να επωφεληθεί σημαντικά μέσα από την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης και να επιστραφούν σ’ αυτήν κεφάλαια από τις εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες.

Μέχρι τώρα, το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιριών είναι τοποθετημένο σε επενδύσεις (μεταξύ άλλων σε καταθέσεις το 7,6%, σε αμοιβαία κεφάλαια το 16,7%, σε χρεωστικούς τίτλους το 59,2% και σε μετοχές το 3,1%) και μάλιστα σε περιουσιακά στοιχεία του εξωτερικού, λόγω και του αυξημένου κινδύνου που παρουσίασε η χώρα μας κατά τα τελευταία χρόνια. Αυτή η εικόνα σιγά σιγά αλλάζει.

Ήδη, κατά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια περιορισμένη τάση πώλησης ξένων τίτλων και υποκατάστασή τους από ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου. Όσοι το έκαναν, καρπώθηκαν πολύ σημαντικές αποδόσεις μέσα στην τελευταία τριετία. Άλλωστε και τα στοιχεία της ΤτΕ, αναφέρονται σε καθαρές πωλήσεις χρεωστικών τίτλων που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές αγορές ομολόγων εσωτερικού.

Γενικότερα, τα περιθώρια συνεισφοράς του ασφαλιστικού κλάδου στην οικονομία και τις επενδύσεις θα είναι ακόμα μεγαλύτερα, σε περίπτωση που αυξηθεί η -πολύ χαμηλή σήμερα- συμμετοχή της ασφαλιστικής παραγωγής στην οικονομία (αντιστοιχεί μόλις 2,2% του ΑΕΠ). Με βάση τα στοιχεία του 2016, οι επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιρειών υπολογίζονται γύρω στα 13 δισ. ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχούσε στο 7,22% του ΑΕΠ. Τα τρέχοντα στοιχεία δεν εκτιμάται ότι έχουν διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι ενώ οι επενδύσεις του ασφαλιστικού κλάδου αντιστοιχούν στην Ελλάδα μόλις στο 7%-7,5% του ΑΕΠ, το αντίστοιχο μέσο ποσοστό στην Ευρώπη υπερβαίνει το 60%!

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν πως αν ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης αποκτήσει ρόλο ενεργούς στήριξης στο συνταξιοδοτικό πρόβλημα της χώρας, όχι μόνο θα μπορούσε να στηρίξει τα εισοδήματα της τρίτης ηλικίας, αλλά και να βοηθήσει στη χρηματοδότηση σημαντικών επενδυτικών projects.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτοχρηματοδοτούμενα projects μακράς πνοής, που θα δημιουργούσαν νέες θέσεις εργασίας και θα βελτίωναν τις υποδομές της χώρας. Η ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου αποτελεί μονόδρομο και μακροπρόθεσμα θα επέλθει. Ωστόσο, όσο πιο γρήγορα προσαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκά πρότυπα, τόσο ταχύτερα θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]