Προηγμένη Ψηφιακή Υπογραφή. Τι είναι, πώς λειτουργεί;

Μια σημαντική ενημέρωση η οποία θα αποκτήσει μεγάλη αξία στα επόμενα χρόνια για  επιχειρήσεις και επαγγελματίες, πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ)  στις 20 Μαρτίου 2019. Πρόκειται για την πρακτική εφαρμογή του θεσμού της Προηγμένης Ψηφιακής Υπογραφής. Την παρουσίαση έκανε ο κ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθυντής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), συνεπικουρούμενος από τον τεχνικό σύμβουλο της ΚΕΕΕ κ. Ορκόπουλο.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στις πολύχρονες προσπάθειες του ΕΕΑ για την καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής,  η οποία μπορεί να απαλλάξει τους επαγγελματίες από χρονοβόρες και κοστοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και φυσικές παρουσίες για την διεκπεραίωση εργασιών και συναλλαγών. Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά με ασφάλεια τη φυσική παρουσία, αναγνωρίζεται όπως η φυσική χειρόγραφη υπογραφή και μηδενίζει αποστάσεις, κόστος και κόπο.

Η Ψηφιακή υπογραφή είναι ένα μαθηματικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την πιστοποίηση ότι το μήνυμα που δημιουργήθηκε ανήκει στον αποστολέα που το υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν αλλοιώθηκε-παραποιήθηκε κατά την μεταφορά.

Η ψηφιακή υπογραφή μπορεί να προστεθεί σε οποιαδήποτε σειρά από bits (δηλαδή δεδομένα): παραδείγματα χρήσης είναι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, μηνύματα που στέλνονται στο Διαδίκτυο κλπ. Πολλοί οργανισμοί υιοθετούν την χρήση των ψηφιακών υπογραφών ώστε να αποφεύγεται η αποστολή τυπωμένων εγγράφων (επικυρωμένα με χρήση σφραγίδων και υπογραφών).

Η παρουσίαση

Η ΚΕΕΕ τρέχει ένα πρόγραμμα δωρεάν παροχής 270.000 προηγμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις– μέλη. Με τον τρόπο αυτό, το κάθε ψηφιακό έγγραφο θα γίνεται αποδεκτό ως ισότιμο με το πρωτότυπο από οποιοδήποτε φορέα.

Ο κ. Αποστολόπουλος αναφέρθηκε στην προσφορά αυτή, απαντώντας στο ερώτημα τι προσφέρει το Επιμελητήριο. Η ψηφιακή υπογραφή, είπε, είναι μια ανταποδοτική υπηρεσία προς τα μέλη.

Ενδεικτικά ανέφερε τις παρακάτω υπηρεσίες που μπορούν τα επιμελητήρια να προσφέρουν στα μέλη:

-Ψηφιακή υπογραφή νέας γενιάς (άυλη – απομακρυσμένη)

-Υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων

Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου (πλατφόρμας) εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα.

-Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης της ΚΕΕ

Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου (πλατφόρμας) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ενσωματώνει σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

-Μητρώο Εγγυήσεων Αγαθών και Υπηρεσιών

-Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Διαδικτύωσης

-Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης (EConsulting)

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, λειτουργώντας με γνώμονα την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα κάθε παραγωγικού κλάδου της οικονομίας, μεριμνά – μέσω των Επιμελητηρίων – για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις – μέλη τους.

Ειδικότερα με την ΚΥΑ 23204/13-7-2015 (ΦΕΚ 1475/14-7-2015), η οποία ορίζει την ΚΕΕΕ  «ως αρχή εγγραφής« και τα κατά τόπους Επιμελητήρια «ως εντεταλμένα γραφεία«, προσφέρει στην επιχειρηματική κοινότητα, τη δυνατότητα εγγραφής – ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς.

Η υπηρεσία αυτή αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική ανταποδοτική υπηρεσία, των  ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν τα Επιμελητήρια της χώρας στα μέλη τους, για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των επιχειρήσεων για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση των εγγράφων, ειδικά τώρα μετά την υιοθέτηση των ψηφιακών υπογραφών στη Δημόσια Διοίκηση, διευρύνεται συνεχώς με πρόσφατα παραδείγματα όπως το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Τι είναι ψηφιακή υπογραφή;

-Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή  προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του.

Επίσης, σε συνδυασμό με τη χρονοσήμανση εξασφαλίζει επιπλέον τη μη αποποίηση ευθύνης του υπογράφοντα.

-Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει στον παραλήπτη ενός εγγράφου να επαληθεύσει την ταυτότητα του υπογράφοντος (αυθεντικοποίηση) και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του δεν έχει παραποιηθεί (ακεραιότητα).

Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπογραφή, την ακυρώνει, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.

Πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς

  • Η ΚΕΕ υλοποίησε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή για τη διαχείριση έκδοσης των ψηφιακών υπογραφών, καθώς επίσης και την πληρωμή αυτών.
  • Ο κάτοχος ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά ένα ψηφιακό έγγραφο από οποιονδήποτε Η/Υ, που πρέπει να έχει μόνο διαδικτυακή πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού.
  • Για το One Time Password(κωδικός μιας χρήσης), ο κάτοχος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιο usb stick, αλλά το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στο κινητό του τηλέφωνο, τον απαραίτητο κωδικό. Ευκολία αναπλήρωσης σε περίπτωση απώλειας (του κωδικού αυτού).
  • Το κόστοςαπόκτησης της άυλης ψηφιακής υπογραφής είναι φθηνότερο κατά 30% περίπου από την κλασική ψηφιακή υπογραφή.
  • Ευκολίααπόκτησης της ψηφιακής υπογραφής με μια μόνο επίσκεψη στο κατά τόπους Επιμελητήριο.

Τα βήματα για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς (ΨΥ);

Η ΚΕΕ υλοποίησε ειδική νέα διαδικτυακή εφαρμογή, για τη διαχείριση έκδοσης των ψηφιακών υπογραφών, καθώς επίσης και την ηλεκτρονική πληρωμή αυτών.

Βήμα 1 – ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Μέσα από τον ιστότοπο της ΚΕΕ και στο banner «Υποβολή αίτησης για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς» ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Κατόπιν μέσα από τη διαδικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ» προχωρά στην ηλεκτρονική εγγραφή απόκτησης πιστοποίησης ψηφιακής υπογραφής.

Βήμα – έλεγχος ταμιακής ενημερότητας 

  • Γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος αν ο αιτών είναι μέλος του Επιμελητηρίου και ταμιακά ενήμερος.
  • Το σύστημα αποστέλλει (αυτόματα) μήνυμα στον ενδιαφερόμενο με την ταυτότητα πληρωμής (Ηλεκτρονικός Κωδικός Πληρωμής) του κόστους απόκτησης της ΨΥ.
  • Το σύστημα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι με επόμενο μήνυμα θα κληθεί στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της ΨΥ.

Σημείωση: Αν υπάρχουν ταμιακές εκκρεμότητες, το σύστημα αποστέλλει (αυτόματα) σχετική ενημέρωση προς διεκπεραίωση.

Βήμα 3 – ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους απόκτησης ΨΥ

Με την ενημέρωση των πληρωμών από το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στον ενδιαφερόμενο μήνυμα να προσέλθει στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της ΨΥ.

Βήμα 4 – ταυτοποίηση & ενεργοποίηση

Με την επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο Επιμελητήριο, ο αρμόδιος υπάλληλος τον ταυτοποιεί με την ταυτότητά του (μέσα από το site «ΕΡΜΗΣ»), πρωτοκολλεί την αίτηση, σαρώνει και αποθηκεύει στην εφαρμογή, την υπογεγραμμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και την φωτοτυπία της ταυτότητάς του.

Δείτε όλες τις διαδικασίες και λειτουργίες της προηγμένης ψηφιακής υπογραφής.

Πηγή: eea.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]