Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Εκμίσθωσης Ακινήτων από την DAS

Κάθε ακίνητό σας (κατοικία – γραφείο – κατάστημα) που εκμισθώνετε είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό αγαθό και η εκμετάλλευση του πρέπει να σας αποφέρει τη μέγιστη απόδοση, χωρίς να σας φορτώνει με προβλήματα και περιττά έξοδα.

Με την D.A.S. Hellas μπορείτε να έχετε αποτελεσματική νομική στήριξη για τα θέματα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με το ασφαλισμένο εκμισθωμένο ακίνητό σας.

Ποιός καλύπτεται;
Ο εκμισθωτής του ακινήτου.

Πού καλύπτεστε;
Οπουδήποτε στην Ελλάδα και αν βρίσκεται το ακίνητό σας.

Προϋπόθεση ασφάλισης:
Η ύπαρξη συμβολαίου Νομικής Προστασίας Οικογένειας ή Superplan ή Multiplan στο όνομα του εκμισθωτή.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

 • Διεκδικήσεις αξιώσεων αποζημίωσης που προέρχονται από τη μισθωτική σύμβαση, π.χ. μη καταβολή ενοικίου από τον ενοικιαστή ή διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω ζημιών που προκάλεσε ο ενοικιαστής στο ακίνητο, αγωγές εξώσεων κλπ.
 • Υπεράσπιση ου ιδιοκτήτη της εκμισθωμένης κατοικίας σε ποινικά δικαστήρια, π.χ. εάν κατηγορηθείτε για αδικήματα εξ αμελείας που σχετίζονται με το ακίνητό σας , όπως τραυματισμός περαστικού από δομικό υλικό.
 • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις με συνεργεία επισκευών και συντήρησης της εκμισθωμένης κατοικίας, π.χ. το συνεργείο ελαιοχρωματισμού δεν ολοκληρώνει έγκαιρα το βάψιμο του ακινήτου.
 • Διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρεία, π.χ. η ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει το ακίνητο με συμβόλαιο πυρός αρνείται ή περιορίζει την αποζημίωση μετά από ζημιές λόγω φωτιάς, σεισμού κλπ.

Το πρόγραμμα παρέχει:

 • Εξωδικαστικό συμβιβασμό των ζημιών του ασφαλισμένου όπου αυτό απαιτείται με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του
 • Οργανωμένο πανελλαδικά δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων
 • Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του ασφαλισμένου από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υπερασπίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό
 • Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρείας, αφού η DAS HELLA ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.
 • Καλύπτει τις εξής δαπάνες:
  • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών
  • Τα δικαστικά έξοδα για η διεξαγωγή της δίκης
  • Τις νομικές αποζημίωσης μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
  • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της DAS HELLAS επισκεφτείτε την ιστοσελίδα das.gr.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]