Πιο ψηλά ο πήχης για τις ασφαλιστικές

Λευκωσία: Λίγους μήνες μετά την επίσημη έναρξη ισχύος της οδηγίας Solvency II στις ασφαλιστικές εταιρείες, η οποία έχει υιοθετηθεί από την κυπριακή αγορά, έρχεται να μας απασχολήσει νέα ευρωπαϊκή οδηγία, εξίσου σημαντική, για την οποία πλησιάζει τώρα και ο χρόνος εφαρμογής της. Η ευρωπαϊκή οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, ή αλλιώς IDD (Insurance Distribution Directive), υπεγράφη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2016 και θα τεθεί σε ισχύ σε έναν χρόνο από τώρα, αφού πρώτα ψηφιστεί ο νόμος από τη Βουλή. Η IDD έρχεται να αναπροσαρμόσει και να ενδυναμώσει το πλαίσιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης θέτοντας «ψηλά τον πήχη» και για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών ποιότητας και την προστασία του καταναλωτή.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», το σχετικό νομοσχέδιο για υιοθέτηση της ευρωπαϊκής οδηγίας ετοιμάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και σε έναν μήνα από τώρα θα δοθεί προς διαβούλευση στους εταίρους. Θα συζητηθεί πολύ γιατί αφορά μεγάλα και ανοιχτά θέματα της αγοράς όπως τον (αθέμιτο) ανταγωνισμό ανάμεσα στα κανάλια διανομής αλλά και την ενημέρωση του καταναλωτή, η ευθύνη για την οποία αυξάνεται και μπαίνει σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια.

Γενικότερα, οι νέες οδηγίες για την ασφαλιστική αγορά προβλέπουν στην προώθηση μιας ενιαίας αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιας ομοιομορφίας του κανονιστικού πλαισίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο «πελάτης» θα μπορεί να έχει συγκρίσιμα προϊόντα και οι εποπτικές Αρχές των χωρών μελών να μπορούν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν –επενδύοντας με αυτό τον τρόπο– στο διασυνοριακό εμπόριο.

Η οδηγία προνοεί ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει την ίδια ισότιμη πληροφόρηση και προστασία από όλα τα κανάλια και θα πρέπει να μπορεί να συγκρίνει μεταξύ τους. Θέτονται ισότιμοι όροι και ανταγωνισμός επί ίσοις όροις μεταξύ των διαμεσολαβητών, είτε είναι συνδεδεμένοι με μια ασφαλιστική επιχείρηση είτε όχι. Κάθε ασφαλιστικό προϊόν που προτείνεται στον πελάτη θα πρέπει πάντοτε να συνάδει προς τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του και να παρουσιάζεται σε μορφή κατανοητή και με τρόπο δίκαιο, σαφή και μη παραπλανητικό. Θα πρέπει να εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το συγκεκριμένο προϊόν ικανοποιεί καλύτερα τις ασφαλιστικές απαιτήσεις του. Η αμοιβή, που βασίζεται σε στόχους πωλήσεων, δεν θα πρέπει να παρέχει κίνητρο προκειμένου να συστήνεται συγκεκριμένο προϊόν στον πελάτη.

Επίσης, μια ακόμα αλλαγή είναι η διαφάνεια στις διασταυρούμενες πωλήσεις. Αν λοιπόν το ασφαλιστικό προϊόν έρχεται συνοδευτικά σε ένα μη ασφαλιστικό (π.χ. δάνειο ή ταξίδι), τότε ο διαμεσολαβητής πρέπει να ξεκαθαρίσει τον διαχωρισμό μεταξύ τους έτσι ώστε ο πελάτης να μην τα θεωρήσει ως ένα «ενιαίο πακέτο». Επίσης, ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώνεται επαρκώς για τις αμοιβές, τις προμήθειες ή τα οφέλη που λαμβάνει ο διαμεσολαβητής, καθώς και για τη σχέση του με την ασφαλιστική επιχείρηση πριν την έναρξη διαδικασίας πώλησης, δηλαδή στο προσυμβατικό στάδιο της γνωριμίας.

Παράλληλα, η οδηγία επιδιώκει την αναβάθμιση του επαγγέλματος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης καθορίζοντας υψηλά επαγγελματικά πρότυπα για τους επαγγελματίες του κλάδου. Στα πλαίσια αυτά, κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να θεσπίσει έναν ενιαίο φορέα πληροφόρησης που θα επιτρέπει πρόσβαση στα μητρώα των διαμεσολαβητών σε όλους τους εμπλεκόμενους εποπτικούς φορείς.

Επιπρόσθετα, οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον €1.250.000 ανά απαίτηση και €1.850.000 συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός εάν η εν λόγω ασφάλιση ή άλλη ανάλογη εγγύηση παρέχεται ήδη από ασφαλιστική, αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας ενεργεί, ή από την οποία εξουσιοδοτείται να ενεργεί, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ή εάν η εν λόγω επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες του διαμεσολαβητή.

Πηγή:  philenews.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]