Ποιοι ασφαλισμένοι δικαιούνται έκπτωση 50% στις εισφορές τους

Έκπτωση 50% στις εισφορές κλάδου σύνταξης κερδίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι (πρ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΤΑΝΤΠ, και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) που συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης και συνεχίζουν να εργάζονται.

Με μια απλή αίτηση στον ΕΦΚΑ, μπορούν να καταβάλλουν τη μισή εισφορά, παραιτούμενοι ταυτόχρονα από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης.

Η μισή εισφορά αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης και δεν αφορά στο σύνολο των ασφαλίστρων, αλλά μόνο στην εισφορά του κλάδου σύνταξης (20%). Οι εισφορές υγείας (6,95%) και το επικουρικό συνεχίζουν να καταβάλλονται εξ ολοκλήρου (εκτός αν συντρέχουν προϋποθέσεις εξαίρεσης).

Οι προυποθέσεις που πρέπει να πληρούνται οι ενδιαφερόμενοι είναι οι εξής:

  • συμπλήρωση 40 ετών στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης, σε ένα ή διαδοχικά σε περισσότερους του ενός Φορείς
  • εξοφλημένες ασφαλιστικές εισφορές για την 40ετία.

Για την 40ετία συνυπολογίζονται ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης, οι πλασματικοί χρόνοι που έχουν αναγνωριστεί και εξαγοραστεί καθώς και χρόνοι που έχουν προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Δεν συνυπολογίζονται χρόνοι πλασματικοί που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά ( πχ. χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας, χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας κ.α).

Επίσης προσμετρώνται και χρόνοι που έχουν διανυθεί διαδοχικά (και όχι παράλληλα) σε περισσότερα από ένα Ταμεία, ενώ για χρόνο του οποίου οι εισφορές έχουν ρυθμιστεί και καταβάλλονται μέσω δόσεων, προσμετράται μόνο το τμήμα που έχει εξοφληθεί.

Από την ρύθμιση εξαιρούνται οι αγρότες, καθώς και οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι.

Πηγή: insider.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]