Περιορίζουν και ανακατανέμουν τις δαπάνες σε πληροφορική οι εταιρείες

Σε μια καινούργια προσέγγιση για τις επενδύσεις σε τεχνολογία αναπτύσσεται στο πλαίσιο του covid19 καθώς περισσότερες από 6 στις 10 εταιρείες δηλώνουν ότι θα περιορίσουν τις δαπάνες τους για το ΙΤ κατά το επόμενο έτος, λόγω της εξέλιξης της πανδημίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εταιρείες στο 65% δείχνουν να είναι πιο «σφικτές» στις δαπάνες τους για πληροφορική και μόνο το 12% δηλώνει ότι θα αυξήσουν τις δαπάνες για το IT. Τα στοιχεία αυτά που αναφέρονται στο newsletter του ΣΕΠΕ, προκύπτουν από έρευνα του Tech Republic Premium η οποία εξετάζει, εκτός από το πως επηρεάζει η κρίση του COVID-19 τον δημοσιονομικό προγραμματισμό για το ΙΤ το 2021 και τις προτεραιότητες αναφορικά με την Πληροφορική την επόμενη χρονιά. Επίσης ένα ποσοστό, της τάξης του 12%, δηλώνει ότι θα αυξήσει τις δαπάνες που σχετίζονται με την Πληροφορική. Επιπλέον, ένα 12% των επιχειρήσεων, απαντά ότι θα διατηρήσει στα φετινά επίπεδα τον προϋπολογισμό του για την τεχνολογία το 2021. Τέλος, το 13% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν έχει λάβει ακόμη αποφάσεις για τις τεχνολογικές δαπάνες κατά το επόμενο έτος.Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο το COVID-19 θα επηρεάσει τις προτεραιότητες της Πληροφορικής, το 26% των εταιρειών αναφέρει ότι θα ξοδέψει περισσότερα κονδύλια για απομακρυσμένες τεχνολογίες, που επιτρέπουν την τηλε-εργασία. Επιπλέον, ενώ το 22% δηλώνει ότι θα δαπανήσει περισσότερα για την ασφάλεια. Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, το 19% των εταιρειών απαντά ότι το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού IT θα εργάζεται μόνιμα από το σπίτι, ενώ μόλις το 6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ο COVID-19 δεν έχει επηρεάσει καμία από τις προτεραιότητες Πληροφορικής για το 2021.

Από την έρευνα προκύπτει, εξάλλου, ότι ενώ το 2020 το 76% απαντούσε ότι οι προϋπολογισμοί του ΙΤ αντιστοιχούν στο 10% ή και λιγότερο των συνολικών δημοσιονομικών δαπανών, το 2021 ο αριθμός αυτός μειώθηκε στο 71%.

Τέλος, ενώ στην περσινή έρευνα οι υπεύθυνοι Πληροφορικής ήταν εκείνοι που, κατά κύριο λόγο, λάμβαναν τις αποφάσεις για τον προϋπολογισμό ΙΤ, η εικόνα αυτή αλλάζει. Πέρυσι, το 54% των ερωτηθέντων κατέταξε τους διευθυντές πληροφορικής ως τον κορυφαίο υπεύθυνο λήψης αποφάσεων για τους προϋπολογισμούς τεχνολογίας. Φέτος, το ποσοστό εκείνων που θεωρούν τον υπεύθυνο Πληροφορικής αρμόδιο για τον προϋπολογισμό ΙΤ διαμορφώνεται σε μόλις 23%, ενώ το 46% θεωρεί ότι το βάρος λήψης των σχετικών αποφάσεων βαρύνει είτε τον CEO/CIO, είτε άλλα C-level στελέχη.

ΙΕΒ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]