Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017

Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων  των δικαιωμάτων  συμβολαίων) ανά  μήνα μεταξύ  των  ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  ενσωματώθηκαν  στην  έρευνα  τα  στοιχεία  μηνός Αυγούστου του 2017. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 50 ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  οι  οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2016. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 20 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 44 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Αυγούστου του 2017 των ανωτέρω 50 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2016 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Τον Αύγουστο του 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής αύξησαν την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση (+4,3%). Ομοίως, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών αύξησαν την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση (+1,7%) για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Συνολικά, η παραγωγή ασφαλίστρων μηνός Αυγούστου αυξήθηκε κατά 2,9% έναντι του Αυγούστου του 2016.

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2016 – Αυγούστου 2017 ανά μήνα για ασφαλίσεις Ζωής & Ζημιών:

 

Παραγωγή Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017 ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) και μεταβολή σε σχέση με το 2016:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]