Πανδημία: To κράτος καλύπτει τις επιχειρηματικές ζημιές – Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Την «κρατικοποίηση» της ζημιάς που υπέστησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του 2020 λόγω της πανδημίας προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή.

Ουσιαστικά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επιδοτούνται για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν μέσα στο 2020 και οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί από άλλο μέτρο στήριξης που έχει υιοθετηθεί μέχρι σήμερα. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου πλαισίου στήριξης, θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση ωστόσο το ποσοστό κάλυψης θα μπορεί να φτάνει ακόμη και στο 70-90%. Ουσιαστικά, το δημόσιο θα πληρώνει μισθοδοσίες, φως, νερό, τηλέφωνο και ενοίκια (εφόσον αυτές οι δαπάνες δεν καλύφτηκαν από άλλα μέτρα στήριξης) σε επιχειρήσεις που θα επιδείξουν ζημιές αλλά και μεγάλη μείωση εσόδων. Το νομοσχέδιο, ενσωματώνει επίσης την απαλλαγή της υποχρέωσης καταβολής του ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο με τους ιδιοκτήτες να εισπράττουν αφορολόγητη αποζημίωση ίση με το 80% του ενοικίου (αν είναι φυσικά πρόσωπα) ή το 60% του ενοικίου (αν είναι νομικά πρόσωπα).

Η νομοθετική ρύθμιση για το πρόγραμμα κάλυψης των παγίων δαπανών παραπέμπει σε υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των λεπτομερειών: «με κοινή απόφαση καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία, προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του μέτρου» αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η ενίσχυση θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν θα συμψηφίζεται με άλλη οφειλή.

«Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό, ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορονοϊού, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος» αναφέρει η σχετική διάταξη. Ωστόσο και αυτή παραπέμπει σε υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες (π.χ την αποζημίωση που θα λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες κλπ. Πρακτικά, οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες θα περιμένουν μια απόφαση της ΑΑΔΕ που θα καθορίζει ποιοι είναι οι πληττόμενοι και ποιοι είναι αυτοί που έχουν παραμείνει υποχρεωτικά κλειστοί προκειμένου να έχουν το δικαίωμα μη καταβολής ενοικίου.

Με το νομοσχέδιο, αναστέλλονται μέχρι την 28η.02.2021, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, οφειλόμενων από τις αναφερόμενες επιχειρήσεις, αξιόγραφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιόγραφου. Με υ.α. παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής και άλλων αξιόγραφων στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει σχετική υποχρέωση.

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται έως και την 31η.5.2021 η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1η.1.2021 έως 31η.1.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η. 1.2021 και την 28η.2.2021 για τους οριζόμενους κομιστές αξιόγραφων,

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία του άρθρο 297 του ν. 4738/2020 που αφορά στην εξόφληση των αξιόγραφων, που οφείλονται από επιχειρήσεις με συγκεκριμένο Κ(οδικό Αριθμό Δραστηριότητας Κ.Α.Δ. και συγκεκριμένο κύκλο εργασιών, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα.

Το σχέδιο νόμου μπορείτε να το δείτε εδώ

Πηγή: www.liberal.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]