Όμιλος ARAG: Αύξηση ασφαλίστρων 3,4% το 2018!

Ο Όμιλος ARAG συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του καθώς το 2017 έφερε φρεσκάδα και θετικά αποτελέσματα, ενώ για το 2018 υπολογίζεται αύξηση ασφαλίστρων 3,4%.

Οι σημαντικότεροι δείκτες του Ομίλου για το 2017:

  • Όλοι οι κλάδοι ασφάλισης δείχνουν μεγάλη ανάπτυξη.
  • Στην Γερμανία καταγράφεται αύξηση ασφαλίστρων 3,3%, ποσοστό που είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο αύξησης ασφαλίστρων (1,3%).
  • Η διεθνής παραγωγή αναπτύσσεται δυναμικά.
  • Ο εταιρικός δείκτης combined ratio βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο και ανέρχεται σε 89,9% παρά την επέκταση των εργασιών του Ομίλου.
  • Το τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλιστικών εργασιών βελτιώθηκε κατά 10%.
  • Ο Όμιλος της ARAG συνεχίζει να αναπτύσσεται το πρώτο εξάμηνο του 2018 και επεκτείνει τις εργασίες του στην Αυστραλία.

“Το μεταβατικό έτος 2017 εξελίχθηκε για τον Όμιλο πολύ καλύτερα απ’ ότι αναμέναμε και αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η ανακατάταξη έφερε ανανέωση και φρεσκάδα στον Όμιλό μας” εξηγεί ο Dr. Paul- Otto Faßbender, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και πλειοψηφικός μέτοχος του Ομίλου κατά την παρουσίαση του ισολογισμού. Η πώληση του κλάδου Ζωής μείωσε από καθαρά αριθμητικής άποψης, τα ασφάλιστρα κατά 8,4% για το εν λόγω διάστημα. Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον Κλάδο Ζημιών και Υγείας, που σημείωσαν στα ασφάλιστρα σημαντική αύξηση 69,0 εκατομμυρίων Ευρώ ή 4,6% και ανήλθαν σε 1,59 δισεκατομμύρια Ευρώ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ήδη αντισταθμίστηκε σχεδόν το 1/3 των ασφαλιστηρίων ζωής. Η συνολική επίδοση του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών παροχής υπηρεσιών, ανήλθε σε 1,61 δισεκατομμύρια Ευρώ. Το τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλιστικών εργασιών αυξήθηκε σημαντικά κατά 10,2% και ανήλθε σε 73,5 εκατομμύρια Ευρώ, που αποτελεί κορυφαίο αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία. Το αποτέλεσμα της συνήθους επιχειρηματικότητας είναι με 81,2 εκατομμύρια Ευρώ επίσης ένα καλό αποτέλεσμα και υπερέβη τις αρχικές προσδοκίες.

Η διεθνής παραγωγή υπήρξε ιδιαίτερα δυναμική με αύξηση ασφαλίστρων 6.5%. Στην Γερμανία καταγράφεται αύξηση ασφαλίστρων 3,3%, ποσοστό που είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο αύξησης ασφαλίστρων στη Γερμανία που ήταν 1,3%. Η Ασφάλιση Νομικής Προστασίας στη Γερμανία, η οποία αναπτύχθηκε με αύξηση 6,1%, ενισχύει ιδιαιτέρως την ανάπτυξη του Ομίλου. Ο δείκτης combined ratio μειώθηκε ελαφρώς και ανήλθε σε 89,9% και αποτελεί τον καλύτερο δείκτη της δεκαετίας. Προς τους ασφαλισμένους της η ARAG το 2017 κατέβαλλε συνολικά 854,0 εκατομμύρια Ευρώ. Κατά τη διάρκεια της πώλησης του κλάδου Ζωής, ο δείκτης ζημιών του Ομίλου μειώθηκε από 59,5% (του προηγούμενου έτους) σε 54,4%. Ο δείκτης κόστους αυξήθηκε, όπως αναμενόταν από 32 % σε 35,6%. Τα ιδία κεφάλαια του Ομίλου έφτασαν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 461,4 εκατομμύρια Ευρώ. “Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην αισθάνεσαι καλά και ασφαλής ως ιδιοκτήτης του Ομίλου”, τονίζει ο Dr. Paul- Otto Faßbender, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και πλειοψηφικός μέτοχος του Ομίλου.

Ο κλάδος της Νομικής Προστασίας παραμένει ο μεγαλύτερος κλάδος της ARAG και η μεγαλύτερη κινητήριος δύναμη του Ομίλου. Έφερε αύξηση ασφαλίστρων ύψους 45,8 εκατομμυρίων Ευρώ, ήτοι 5,1% και ανήλθε σε 938,8 εκατομμύρια Ευρώ (προηγούμενο έτος: 893,0 εκατομμύρια Ευρώ). Τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα από την διεθνή Νομική Προστασία αυξήθηκε κατά 4,9% σε 568,0 εκατομμύρια Ευρώ (προηγούμενο έτος: 541,5 εκατομμύρια Ευρώ). Ιδιαίτερα θετικά αναπτύχθηκαν η Ισπανία, οι ΗΠΑ, οι Σκανδιναβικές χώρες και η Αυστρία. Η Νομική Προστασία (direct παραγωγή) στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 6,1% από 329,3 εκατομμύρια Ευρώ σε 349,2 εκατομμύρια Ευρώ. Πρόκειται εν προκειμένω για βιώσιμη ανάπτυξη, διότι είναι ξεκάθαρα συνυφασμένη με την επέκταση της βάσης των ασφαλισμένων. Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων αυξήθηκε κατά 49.600 ασφαλιστήρια. Το αποτέλεσμα της συνήθους επιχειρηματικότητας ανήλθε σε 97,2 εκατομμύρια Ευρώ και δείχνει ότι ο κλάδος της Νομικής Προστασίας συνεχίζει να φέρνει πολύ καλά αποτελέσματα (προηγούμενο έτος 103,7 εκατομμύρια Ευρώ).

Ο κλάδος Ζημιών και Ατυχημάτων του Ομίλου αύξησε τα ασφάλιστρα κατά 5,6% σε 281,0 εκατομμύρια Ευρώ (προηγούμενο έτος 266,1 εκατομμύρια Ευρώ). Δεν σημειώθηκαν μεν μεγάλες ζημίες κατά το εν λόγω διάστημα, πλην όμως μία σειρά μικρών ασφαλιστικών περιπτώσεων που αφορούσαν καιρικά φαινόμενα, οδήγησαν σε αύξηση πληρωμών ζημιών. Ο δείκτης ζημιών αυξήθηκε συνεπώς ελαφρά από 54,8% σε 55,9%. Σημειώθηκε σημαντική αύξηση στο κέρδος από 2,5 εκατομμύρια Ευρώ σε 12,5 εκατομμύρια Ευρώ.

Ο κλάδος Ασθενείας παραμένει επίσης σε τροχιά ανάπτυξης και αυξάνοντας τα ασφάλιστρα κατά 2,3%, ήτοι σε 365,1 εκατομμύρια Ευρώ (προηγούμενο έτος 356,8 εκατομμύρια Ευρώ). Το δε τεχνικό αποτέλεσμα αυξήθηκε σημαντικά από 8,5 εκατομμύρια Ευρώ σε 17,3 εκατομμύρια Ευρώ.

Μια ματιά στο τρέχον έτος 2018raa

Το πρώτο εξάμηνο 2018 κλείνει με την αδιάλειπτη, επιτυχημένη πορεία του έτους 2017. Ο Όμιλος υπολογίζει αύξηση ασφαλίστρων κατά 3,4%, ήτοι ασφάλιστρα της τάξεως των 830 εκατομμυρίων Ευρώ (προηγούμενο έτος: 802,3 εκατομμύρια Ευρώ). Στην γερμανική ασφαλιστική αγορά αναμένεται τα ασφάλιστρα να αυξηθούν κατά 3,6%. Σημειωτέον ότι ο κλάδος της Νομικής Προστασίας στη Γερμανία θα αυξηθεί εκ νέου σημαντικά κατά 5,6%. Διεθνώς η ARAG αναπτύσσεται κατά 3,2%. Την καλύτερη απόδοση στο πρώτο εξάμηνο σημείωσαν τα Υποκαταστήματα στην Ολλανδία, την Ιταλία, τις ΗΠΑ και τις Σκανδιναβικές Χώρες.

“Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ψηφιοποίηση για την δική μας εταιρία αποτελεί λιγότερο ένα επίκαιρο και μοιραίο δίλημμα, αλλά αντιθέτως είναι ένα ευτυχές γεγονός. Η ψηφιοποίηση είναι ο άσσος στο μανίκι μας και μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα τα δυνατά μας σημεία ως πρωτοπόρος, γρήγορος και έξυπνος Ασφαλιστής- επειδή ακριβώς δεν πρέπει να κινητοποιήσουμε έναν γιγαντιαίο και δυσκίνητο κολοσσό”, τονίζει ο Dr. Paul- Otto Faßbender.

Η ARAG ενεργοποιείται και σε νέες, διεθνείς αγορές. Ο Όμιλος κάνει κατά το τρέχον έτος ένα μεγάλο, γεωγραφικό βήμα και κατακτά την αγορά της Αυστραλίας. Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα της εν λόγω αγοράς κατά τους προηγούμενους μήνες και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης για την Νομική Προστασία.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]