Οδική βοήθεια: Αναπτύσσεται και εξελίσσεται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο

Του Νίκου Σακελλαρίου, από περιοδικό Insurance World

Σε φάση μετεξέλιξης και ισχυροποίησης βρίσκεται τον τελευταίο χρόνο ο κλάδος οδικής βοήθειας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών του.

Αιτίες γι’ αυτό είναι η ψήφιση τον Ιανουάριο του 2017 το νέο νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά επιβάλλει αλλαγές προς την κατεύθυνση των συνεργασιών και της βελτίωσης των υπηρεσιών και ο δεύτερος λόγος είναι η γήρανση του στόλου των οχημάτων λόγω της κρίσης και η αδιαφορία των ιδιοκτητών των οχημάτων για την πραγματοποίηση των καθιερωμένων και επιβεβλημένων τεχνικά σέρβις.  Αποτέλεσμα αυτών είναι να έχει διαμορφωθεί η λανθασμένη εντύπωση της αναμονής του προβλήματος παρά της έγκαιρης προληψής του.

Ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση τα τελευταία χρόνια έχει και ο υπο-κλάδος της ιατρικής βοήθειας.  Τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στο ΕΚΑΒ έχουν δώσει μία ιδιαίτερη δυναμική στον κλάδο των ιατρικών διακομιδών με αποτέλεσμα να έχουν πολλαπλασιαστεί τα ιδιωτικά ασθενοφόρα.

Για την ασφαλιστική αγορά, η οδική βοήθεια έχει πάψει να αποτελεί μία έξτρα παροχή και έχει γίνει βασική κάλυψη στα συμβόλαια αστικής ευθύνης αυτοκινήτου.  Ελάχιστα συμβόλαια σήμερα δεν περιλαμβάνουν οδική βοήθεια.

Εταιρείες οδικής βοηθείας:  Απελευθέρωση στον κλάδο και βελτίωση υπηρεσιών  βλέπουν στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου

Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου από τη Βουλή απελευθερώνει το επάγγελμα και διορθώνει τις  όποιες στρεβλώσεις είχαν δημιουργηθεί με τον νόμο του 2008 , επισήμαναν στο I.W στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς.  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος είχε κάνει lobbying  στις Βρυξέλλες  για αρκετά χρόνια προκειμένου να αρθούν διατάξεις που  το μετέτρεπαν σε “κλειστό” το επάγγελμα.  Γενικότερα , οι μεγάλες ξένες πολυεθνικές θεωρούν ότι πλέον θα κινηθούν  καλύτερα στην Ελλάδα προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους ενώ ανοίγεται και ο δρόμος για συνεργασίες με μικρές  τοπικές εταιρείες  πάνω στη βάση της αμοιβαιότητας.   Οι μικρότερες εταιρείες  θα μπορούν εύκολα να συνάψουν συνεργασίες με άλλα σχήματα για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να προσφέρουν υπηρεσίες σε μέρη που δεν έχουν κάλυψη.

Μοναδικό ίσως ερωτηματικό, σύμφωνα με τα στελέχη της αγοράς οδικής ασφάλειας, είναι η υποχρέωση εξυπηρέτησης του καταναλωτή σε διάστημα «1 ώρας» από την στιγμή που έγινε η κλήση.  Λόγω της γεωγραφικής κατάστασης της Ελλάδας αλλά και των ιδιαζόντων συνθηκών στα μεγάλα αστικά κέντρα (ιδιαίτερα Αθήνα- Θεσσαλονίκη) , το χρονικό όριο της μίας ώρας ίσως να μην είναι εφικτό.  «Μία απεργία στα ΜΜΜ , ένα έκτακτο περιστατικό στους αστικούς δρόμους, μία διαδήλωση, μπορούν εύκολα να ανατρέψουν το χρονικό όριο της  1 ώρας» μας δήλωσαν χαρακτηριστικά.

 

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο 

Μεταξύ των αλλαγών που επέρχονται με το νομοσχέδιο είναι:

α) Eπανακαθορίζονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας, οι οποίες οφείλουν, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν: τηλεφωνικό κέντρο εικοσιτετράωρης λειτουργίας, ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η οποία καλύπτει την επιχείρηση, τις εγκαταστάσεις της, το προσωπικό και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, καθώς και χώρο στάθμευσης για τα οχήματα της επιχείρησης.- Θεσπίζεται η υποχρέωση της εταιρείας οδικής βοήθειας να προσέρχεται στο σημείο που καλεί ο πελάτης της με το κατάλληλο προσωπικό και όχημα εντός μιας (1) ώρας απ’ τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί.

β) Επιτρέπεται στις εν λόγω επιχειρήσεις και τους συνεργάτες τους, να παρέχουν οδική βοήθεια σε μη συνδρομητή, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, οχήματα κ.λπ.).

γ) Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας δραστηριοποιούνται είτε με ίδια μέσα, είτε με συνεργάτες.

δ) Σε όσους νομούς δραστηριοποιείται η επιχείρηση οδικής βοήθειας και δεν υπάρχει σύμβαση συνεργασίας με συνεργάτη, η υποψήφια επιχείρηση οδικής βοήθειας υποχρεούται να καλύψει τις περιοχές αυτές με δικά της μέσα και να δραστηριοποιείται η ίδια στους νομούς αυτούς.

ε) Επαναπροσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης οδικής βοήθειας και του συνεργάτη οδικής βοήθειας για την επιχείρηση και το προσωπικό, για κάθε σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης καθώς και για τα οχήματα.

στ) Παρέχεται η δυνατότητα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να προσφέρουν οδική βοήθεια είτε οι ίδιες ως επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου είτε χρησιμοποιώντας άλλες επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων, ασφαλιστικές ή μη

ζ) Η παροχή οδικής βοήθειας από συνεργάτη επιτρέπεται είτε για λογαριασμό της επιχείρησης οδικής βοήθειας σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράφει μεταξύ τους, είτε μετά από κλήση για συγκεκριμένο περιστατικό.

η) Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις απαγόρευσης της λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας ή συνεργάτη οδικής βοήθειας. Η διαδικασία διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση συνδρομής των εν λόγω προϋποθέσεων καθορίζεται με υπουργική απόφαση.

θ) Επαναλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τα ήδη προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στις οριζόμενες περιπτώσεις παραβάσεων σχετικά με την παροχή οδικής βοήθειας, τα οποία αποτελούν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Τα εν λόγω πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.

ι) Επανακαθορίζεται το αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Μάλιστα υπάρχει η πρόβλεψη για πρόστιμα από 5.000 ως 20.000 για τις εταιρείες που δεν εκπληρώνουν τις κατά το νόμο υποχρεώσεις τους ή τις εκπληρώνουν με τρόπο πλημμελή.

 

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Interamerican  Boηθείας  (οδική και άμεση ιατρική βοήθεια) 

Αυξημένη κατά 2,1% έναντι του 2016 ήταν η ζήτηση υπηρεσιών οδικής και άμεσης ιατρικής βοήθειας από την INTERAMERICAN, κατά το 2017. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε, συνολικά, σε 439.844 περιστατικά, παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες σε 1.205 πελάτες, κατά μέσο όρο, ημερησίως! Η INTERAMERICAN κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, με συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα βοήθειας πέρυσι 31,1 εκατ. ευρώ έναντι 30,5 εκατ. το 2016 (αύξηση παραγωγής 2%) και 1,4 εκατομμύριο πελάτες στους δύο τομείς, έχοντας κτίσει εμπειρία και τεχνογνωσία εικοσαετίας. Τόσο η οδική όσο και η άμεση ιατρική (προσωπική) βοήθεια αποτελούν προστιθέμενη αξία και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προσαρτήματα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου και υγείας, αντιστοίχως, της εταιρείας.

Στρατηγική  Interamerican Βοηθείας

«Η γενικότερη στρατηγική εστιάζει στην ευρύτερη εμπειρία του πελάτη από την INTERAMERICAN βρίσκει καθημερινή επιβεβαίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες οδικής και ιατρικής βοήθειας. Η οργάνωση  βασίζεται στην ταχύτητα εξυπηρέτησης, με μέσο όρο προσέγγισης των περιστατικών, που χρήζουν οδικής υποστήριξης και με ασθενοφόρο, τη μισή ώρα και των περιπτώσεων αεροδιακομιδής τις τρεισήμισυ ώρες, από τη στιγμή της κλήσης έως την παράδοση του μεταφερομένου ατόμου σε νοσηλευτήριο. Οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης των πελατών και σύστασης της εταιρείας σε τρίτους (NPS 72%) υπογραμμίζουν την ποιότητα της διαχείρισης των περιστατικών, με εφαρμογή και της σύγχρονης μεθοδολογίας Lean»  επισήμανε με δήλωσή του  ο Γιώργος Βαλαής, γενικός διευθυντής της INTERAMERICAN Βοήθειας, τονίζοντας και την προχωρημένη ψηφιοποίηση – χρήση της τεχνολογίας στις διαδικασίες. Ειδικά όσον αφορά στην οδική βοήθεια, το πρότυπο της εταιρείας υπερκαλύπτει κατά πολύ τη “ρήτρα ελαχίστων κανόνων εξυπηρέτησης” με την οποία δεσμεύονται από φέτος οι σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου, στη βάση της σχετικής πρωτοβουλίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. “Ανάλογες συμφωνίες -service level agreements- είναι αυτονόητες στο εξωτερικό και η INTERAMERICAN πρωτοστατεί για τη θεσμοθέτηση και στη χώρα μας” συμπληρώνει ο κ. Βαλαής.

Τα ασφαλιστήριο οδικής βοήθειας της INTERAMERICAN προσφέρει:

Γεωγραφική Έκταση Κάλυψης

Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλιζόμενους σε ολή την Ελληνική επικράτεια είτε σε είδος είτε σε χρήμα

Επι Τόπου Εξυπηρέτηση

Αν το καλυπτόμενο αυτοκίνητο ,οδηγούμενο από οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο ,ακινητοποιηθεί από βλάβη ,η Εταιρεία θα μεριμνήσει για την αποστολή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ,ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν,κινητού συνεργείου για την παροχή υπηρεσιών προς αποκατάσταση της βλάβης .

Αν η βλάβη αποκαθίσταται επι τόπου με τα μέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο σε μικρό χρονικό διάστημα ,πραγματοποιείται η αποακατάσταση αυτής,αλλίως το αυτοκίνητο μεταφέρεται σε τοπικό συνεργείο.Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που για την άμεση επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης απαιτείται τοποθέτηση ανταλλάκτικών ο ασφαλιζόμενος βαρύνεται εξ ολοκλήρου με την αξία αυτών.

Επίσης η Εταιρεία προσφέρει αλλαγή ελαστικού και μεταφορά καυσίμων.

Μεταφορά του αυτοκινήτου σε τοπικό συνεργείο

Αν η βλάβη του καλυπτόμενου αυτοκινήτου δεν αποκαθίσταται επι τόπου ,λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ανταλλακτικών ή εργαλέιων ή διότι η βλάβη είναα μεγάλης έκτασης ή διότι οι ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν δεν το επιτρέπουν ,η Εταιρεία θα μεριμνήσει για τη μεταφορά του αυτοκινήοτου σε τοπικό συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων.Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλιζόμενο.

Εσωτερικός Επαναπατρισμός του Αυτοκινήτου

Αν το καλυπτόμενο αυτοκίνητο ,οδηγούμενο από οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο,ακινητοποιηθεί εξ’ αιτίας:

α)πρόσκρουσης,ολίσθησης ή ανατροπής του και η ζημία την οποία υπέστη είναι τέτοιας έκτασης ώστε η θέση του σε κίνηση με δικά του μέσα είναι αδύνατη και η επισκευή του σε τοπικό συνεργείο είναι είτε χρονοβόρα είτε πολυδάπανη ή

β)μηχανική βλάβης η αποκατάσταση της οποίας απαιτεί χρόνο μεγαλύτερο των 2 ημερών ,ή

γ)σοβαρής κατάστασης καλωδιώσεων που προκλήθηκε από πυρκαγία η αποκατάσταση της οποίας απάιτεί χρόνο μεγαλύτερο των 2 ημερών η Εταιρεία θα μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε συνεργείο της προτίμησης του ασφαλιζόμενου πλησίον του τόπου της μόνιμης διαμονής του.

MAPFRE ASSISTENCIA Υπηρεσίες-προγράμματα 

Η MAPFRE ASSISTENCIA, αποτελεί μέλος της MAPFRE SA, του Νο1 ασφαλιστικού, αντασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού ομίλου της Ισπανίας και ενός από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, με άμεση παρουσία σε 46 χώρες. Με μοναδικές in-house πλατφόρμες τεχνολογίας και περισσότερα από 200.000 σημεία παροχής βοήθειας παγκοσμίως, συγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στους ηγέτες της παγκόσμιας αγοράς ασφάλισης.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1994, με την ίδρυση της EUROSOS ASSISTANCE, Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Βοηθείας και Πληροφοριών, ενώ στη συνέχεια, το 1996, ιδρύθηκε και το Ασφαλιστικό Υποκατάστημα με δραστηριότητα στην ασφάλιση και στην αντασφάλιση, η MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Υποκατάστημα Ελλάδος.

Το ελληνικό business unit παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης και βοηθείας για το Αυτοκίνητο, την Κατοικία, την Υγεία και το Ταξίδι σε εταιρικούς κυρίως πελάτες (ασφαλιστικές εταιρείες, αυτοκινητοβιομηχανίες, τράπεζες) υποστηρίζοντας περισσότερους από 2.000.000 δικαιούχους.

Τα προϊόντα που αποτέλεσαν το εφαλτήριο ανάπτυξης της εταιρείας στην ελληνική αγορά ήταν αρχικά, η «Οδική Βοήθεια» και στη συνέχεια η «Φροντίδα Ατυχήματος» μέσω των οποίων η εταιρεία έχτισε την αξιοπιστία της, απολαμβάνοντας την μακροχρόνια εμπιστοσύνη των πελατών της.

Αφού εισήχθη στην Ελλάδα ως η πιο καινοτόμος και εξειδικευμένη εταιρεία στον τομέα της Βοήθειας, η MAPFRE ASISTENCIA, ακολουθώντας τη στρατηγική του Ομίλου στον οποίο ανήκει, έχει πλέον διευρύνει τις δραστηριότητές της, και χρησιμοποιεί τη διεθνή της πείρα και τεχνογνωσία ώστε να αναπτύσσει συνεργασίες υψηλού κύρους.

Παροχές Οδικής Βοήθειας-EUROP ASSISTANCE 

Τα ασφαλιστήριο οδικής βοήθειας της EUROP ASSISTANCE προσφέρουν:

Γεωγραφική Έκταση Κάλυψης

Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλιζόμενους σε ολή την Ελληνική επικράτεια είτε σε είδος είτε σε χρήμα

Επι Τόπου Εξυπηρέτηση

Αν το καλυπτόμενο αυτοκίνητο ,οδηγούμενο από οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο ,ακινητοποιηθεί από βλάβη ,η Εταιρεία θα μεριμνήσει για την αποστολή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ,ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν,κινητού συνεργείου για την παροχή υπηρεσιών προς αποκατάσταση της βλάβης .

Αν η βλάβη αποκαθίσταται επι τόπου με τα μέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο σε μικρό χρονικό διάστημα ,πραγματοποιείται η αποακατάσταση αυτής,αλλίως το αυτοκίνητο μεταφέρεται σε τοπικό συνεργείο.Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που για την άμεση επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης απαιτείται τοποθέτηση ανταλλάκτικών ο ασφαλιζόμενος βαρύνεται εξ ολοκλήρου με την αξία αυτών.

Επίσης η Εταιρεία προσφέρει αλλαγή ελαστικού.

Μεταφορά του αυτοκινήτου σε τοπικό συνεργείο

Αν η βλάβη του καλυπτόμενου αυτοκινήτου δεν αποκαθίσταται επι τόπου ,λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ανταλλακτικών ή εργαλέιων ή διότι η βλάβη είναα μεγάλης έκτασης ή διότι οι ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν δεν το επιτρέπουν ,η Εταιρεία θα μεριμνήσει για τη μεταφορά του αυτοκινήοτου σε τοπικό συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων.Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλιζόμενο.

Εσωτερικός Επαναπατρισμός του Αυτοκινήτου

Αν το καλυπτόμενο αυτοκίνητο ,οδηγούμενο από οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο,ακινητοποιηθεί εξ’ αιτίας:

α)πρόσκρουσης,ολίσθησης ή ανατροπής του και η ζημία την οποία υπέστη είναι τέτοιας έκτασης ώστε η θέση του σε κίνηση με δικά του μέσα είναι αδύνατη και η επισκευή του σε τοπικό συνεργείο είναι είτε χρονοβόρα είτε πολυδάπανη ή

β)μηχανική βλάβης η αποκατάσταση της οποίας απαιτεί χρόνο μεγαλύτερο των 2 ημερών ,ή

γ)σοβαρής κατάστασης καλωδιώσεων που προκλήθηκε από πυρκαγία η αποκατάσταση της οποίας απάιτεί χρόνο μεγαλύτερο των 2 ημερών η Εταιρεία θα μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε συνεργείο της προτίμησης του ασφαλιζόμενου πλησίον του τόπου της μόνιμης διαμονής του.

Παροχές Οδικής Βοήθειας-MONDIAL ASSISTANCE

Τα ασφαλιστήριο οδικής βοήθειας της MONDIAL ASSISTANCE προσφέρει:

Γεωγραφική Έκταση Κάλυψης

Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλιζόμενους σε ολή την Ελληνική επικράτεια είτε σε είδος είτε σε χρήμα

Επι Τόπου Εξυπηρέτηση

Αν το καλυπτόμενο αυτοκίνητο ,οδηγούμενο από οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο ,ακινητοποιηθεί από βλάβη ,η Εταιρεία θα μεριμνήσει για την αποστολή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ,ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν,κινητού συνεργείου για την παροχή υπηρεσιών προς αποκατάσταση της βλάβης .

Αν η βλάβη αποκαθίσταται επι τόπου με τα μέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο σε μικρό χρονικό διάστημα ,πραγματοποιείται η αποακατάσταση αυτής,αλλίως το αυτοκίνητο μεταφέρεται σε τοπικό συνεργείο. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που για την άμεση επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης απαιτείται τοποθέτηση ανταλλάκτικών ο ασφαλιζόμενος βαρύνεται εξ ολοκλήρου με την αξία αυτών.

Επίσης η Εταιρεία προσφέρει αλλαγή ελαστικού.

Μεταφορά του αυτοκινήτου σε τοπικό συνεργείο

Αν η βλάβη του καλυπτόμενου αυτοκινήτου δεν αποκαθίσταται επι τόπου ,λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ανταλλακτικών ή εργαλείων ή διότι η βλάβη είναα μεγάλης έκτασης ή διότι οι ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν δεν το επιτρέπουν ,η Εταιρεία θα μεριμνήσει για τη μεταφορά του αυτοκινήτου σε τοπικό συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων.Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλιζόμενο.

Εσωτερικός Επαναπατρισμός του Αυτοκινήτου

Αν το καλυπτόμενο αυτοκίνητο ,οδηγούμενο από οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο,ακινητοποιηθεί εξ’ αιτίας:

α)πρόσκρουσης,ολίσθησης ή ανατροπής του και η ζημία την οποία υπέστη είναι τέτοιας έκτασης ώστε η θέση του σε κίνηση με δικά του μέσα είναι αδύνατη και η επισκευή του σε τοπικό συνεργείο είναι είτε χρονοβόρα είτε πολυδάπανη ή

β)μηχανική βλάβης η αποκατάσταση της οποίας απαιτεί χρόνο μεγαλύτερο των 2 ημερών ,ή

γ)σοβαρής κατάστασης καλωδιώσεων που προκλήθηκε από πυρκαγία η αποκατάσταση της οποίας απάιτεί χρόνο μεγαλύτερο των 2 ημερών η Εταιρεία θα μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε συνεργείο της προτίμησης του ασφαλιζόμενου πλησίον του τόπου της μόνιμης διαμονής του.

 

 

Παροχές Οδικής Βοήθειας-ΕΛΠΑ 

1. Πανελλαδική Κάλυψη και Πανευρωπαϊκή Κάλυψη

Κάλυψη σε όλη την Ευρώπη (εκτός Αλβανίας, Ασιατικής Τουρκίας

και Πρώην Δημοκρατίες Σοβιετικής Ένωσης).

2. Επί τόπου εξυπηρέτηση του οχήματος

3. Μεταφορά του οχήματος σε τοπικό συνεργείο

4. Εσωτερικός επαναπατρισμός του οχήματος

5. Παροχή καυσίμου.

6. Βοήθεια αλλαγής ελαστικού.

7. Ταξιδιωτική βοήθεια.

Παροχές Οδικής Βοήθειας-INTERPARTNER 

Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρώπης

ΑΛΒΑΝΙΑ,ΕΛΒΕΤΙΑ,ΝΟΡΒΗΓΙΑ,ΕΣΘΟΝΙΑ,ΑΛΓΕΡΙΑ, Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ,ΟΛΛΑΝΔΙΑ,ΛΕΤΟΝΙΑ,ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ,ΟΥΚΡΑΝΙΑ,ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ,ΑΝΔΟΡΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΚΥΠΡΟΣ,ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ,ΤΣΕΧΙΑ,ΒΟΣΝΙΑ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ,ΡΟΥΜΑΝΙΑ,ΤΟΥΡΚΙΑ,ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΑΡΟΚΟ, ΣΕΡΒΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ,ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ,ΓΕΡΜΑΝΙΑ,ΜΟΝΑΚΟ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ,F.Y.R.O.M.,ΔΑΝΙΑ,ΑΓ. ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ 

1.Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό .

2.Αλλαγή ελαστικού.

3.Επαναπατρισμός οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας .

4.Μεταφορά οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.

5.Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου .

6.Έξοδα επαναπατρισμού εντός της Ελλάδος.

7.Μεταφορά του οχήματος από το εξωτερικό.

8.Νομικές καλύψεις σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος στο εξωτερικό .

9.Ταξιδιωτικές παροχές όπως : απώλεια αποσκευών –εντοπισμός &μεταφορά . Υγειονομική μεταφορά στην Ελλάδα άνω των 50 χιλιομέτρων του τόπου κατοικίας και το εξωτερικό . Επιστροφή / επαναπατρισμός ασθενών μέχρι 10.000 € στην Ελλάδα άνω των 50 χιλιομέτρων του τόπου κατοικίας και το εξωτερικό .

10.Επιστροφή / επαναπατρισμός συνταξιδευόντων στην Ελλάδα άνω των 50 χιλιομέτρων του τόπου κατοικίας και το εξωτερικό .

11.Επίσκεψη συγγενούς προσώπου στην Ελλάδα άνω των 50 χιλιομέτρων του τόπου κατοικίας και το εξωτερικό .

12.Πρόωρη επιστροφή από το εξωτερικό λόγω θανάτου συγγενούς προσώπου ή ζημιάς κατοικίας .

13.Παράταση διανομής για ανάρρωση στην Ελλάδα άνω των 50 χιλιομέτρων του τόπου κατοικίας και το εξωτερικό .

14.Επιστροφή / επαναπατρισμός σωρού στην Ελλάδα άνω των 50 χιλιομέτρων του τόπου κατοικίας και το εξωτερικό μέχρι 3.000€ .

15.Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης μέχρι 7.400€ στο εξωτερικό .

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Οι βασικές προσφερόμενες καλύψεις είναι οι εξής:

Επιτόπου επισκευή του οχήματος, όπου αυτή είναι δυνατή

Μεταφορά του οχήματος σε τόπο επιλογής του πελάτη

Μεταφορά επιβατών στον πλησιέστερο επιθυμητό προορισμό

Επιπλέον καλύψεις που προσφέρονται είναι:

Δωρεάν φόρτιση μπαταρίας

Δωρεάν έλεγχος και παροχή αέρα στα ελαστικά του οχήματος

Άμεση τροφοδοσία σε καύσιμα και λιπαντικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (καταβάλλεται μόνο η αξία των καυσίμων ή λιπαντικών)

Δωρεάν φύλαξη του οχήματος (πλέον της μιας ημέρας, €10 ημερησίως)*

Υπηρεσία μεταφοράς προς και από το αεροδρόμιο*

Υπηρεσία πληροφοριών για κίνηση στους δρόμους

Προτεραιότητα σε κλήσεις ευαίσθητων ατόμων και γυναικών

Υπηρεσία σχεδιασμού ταξιδίων

Υπηρεσία μεταφοράς μηνυμάτων

Πρόσβαση σε δίκτυο εκπαιδευμένων τεχνικών

Τηλεφωνικά Κέντρα 24ωρης εξυπηρέτησης: 2310492000 Δωρεάν κλήση από κινητό στον πενταψήφιο αριθμό 11555 για Οδική Βοήθεια και Ιατρική Βοήθεια

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]