Ο Xavier Larnaudie-Eiffel γίνεται μέλος της Ομάδας Ασφάλισης και Αντασφάλισης της EΙOPA

Από τις 4 Σεπτεμβρίου 2018, μετά από απόφαση της εποπτικής επιτροπής της EIOPA, ο Xavier Larnaudie-Eiffel, Αναπληρωτής Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της CNP Assurances και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS, θα γίνει μέλος της Ομάδας Ασφάλισης και Αντασφάλισης (Insurance and Reinsurance Stakeholder Group – IRSG) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA). Στο πλαίσιο αυτής της συμβουλευτικής ομάδας, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του κλάδου της ασφάλισης και αντασφάλισης, των καταναλωτών και των ερευνητών, ο Xavier Larnaudie-Eiffel θα συμμετέχει στον καταρτισμό κανονιστικών κανόνων καθώς και κανόνων και προτύπων χρηματοοικονομικής εποπτείας όσον αφορά τον ασφαλιστικό τομέα. Η EIOPA δημιουργήθηκε το 2010 ούτως ώστε να παρέχει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στο χρηματοοικονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλισης και της αντασφάλισης.

Ο Xavier Larnaudie-Eiffel είναι απόφοιτος του Ινστιτούτου Πολιτικών Σπουδών του Μπορντό και της Εθνικής Σχολής Διοίκησης (1982). Υπήρξε ανώτερος δημόσιος υπάλληλος μέχρι το 1986 και κατέστη μέλος του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας όπου κατείχε διάφορες θέσεις μέχρι το 1993 όπου ήταν υπεύθυνος ειδικότερα στα διεθνή και Ευρωπαϊκά νομισματικά θέματα. Το 1993 διορίστηκε σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών σε θέματα που σχετίζονται με την Ευρώπη και τη διεθνή οικονομική ανάπτυξη. Το 1994 διορίστηκε διευθυντής του ασφαλιστικού τμήματος του Υπουργείου Οικονομικών όπου η κύρια του αρμοδιότητα ήταν η ρύθμιση και η εποπτεία του ασφαλιστικού κλάδου. Από το 1995 έως το 2000, ο Xavier Larnaudie-Eiffel ήταν Ανώτερος Προσωπικός Γραμματέας του Ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Ως εκ τούτου, επί το πλείστον αφιέρωσε τον χρόνο του στην προετοιμασία για την εισαγωγή του Ευρώ. Τον Μάρτιο του 2000, έγινε Αντιπρόεδρος της Solving International, με ειδική ευθύνη για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τον τραπεζικό κλάδο στην Ευρώπη και τη Βραζιλία. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της CNP Assurances από το 2003 και Αναπληρωτής Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής από τις 10 Ιουλίου 2007. Στην Κύπρο είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS. Ο Xavier Larnaudie-Eiffel είναι πρόεδρος της επιτροπής ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών (Βρυξέλλες) και της επιτροπής κλάδου ζωής της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Εταιρειών (French Federation of Insurance Companies – FFA).

Σχετικά με την CNP Assurances

Η CNP Assurances είναι ο κορυφαίος πάροχος προσωπικής ασφάλισης στη Γαλλία, με καθαρά κέρδη €1,285 δισ. κατά το έτος 2017. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Παρουσία έχει και στην Κύπρο, ως κύριος μέτοχος του Ομίλου Εταιρειών CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS, που είναι η μητρική εταιρεία όλων των ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου CNP που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο (CNP CYPRIALIFE, CNP AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ) και στην Ελλάδα (CNP ΖΩΗΣ).

Η εταιρεία έχει περισσότερα από 38 εκατομμύρια πελάτες οι οποίοι είναι κάτοχοι συμβολαίων προσωπικής ασφάλισης ανά το παγκόσμιο και πάνω από 14 εκατομμύρια πελάτες που διατηρούν σχέδια αποταμίευσης και συνταξιοδότησης. Η CNP Assurances, ως ασφαλιστής, συνασφαλιστής και αντασφαλιστής, σχεδιάζει καινοτόμες λύσεις συνταξιοδότησης και αποταμίευσης. Τα ασφαλιστικά σχέδια που προσφέρει διανέμονται από μεγάλο αριθμό συνεργατών και είναι προσαρμοσμένα στον τρόπο διανομής τους, από φυσικά δίκτυα έως διαδικτυακές πλατφόρμες, καθώς και στις ανάγκες των πελατών κάθε χώρας.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]