Ο νέος κανονισμός στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων που θα τεθεί σε ισχύ στην Ε.Ε

Δημοσιεύθηκε ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1469 της Επιτροπής για το τυποποιημένο μορφότυπο παρουσίασης του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν.

Η σχετική δημοσίευση έγινε στην Επίσηµη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( κάντε κλικ εδώ) στις 11 Αυγούστου 2017 στα πλαίσια της οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

Σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Ε επισημαίνεται ότι , η εφαρμογή του νέου κανονισμού γίνεται προκειμένου να παρέχονται στους πελάτες πληροφορίες για τα προϊόντα οι οποίες είναι εύκολο να διαβάζει, να κατανοεί και να συγκρίνει ο πελάτης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοινό σχέδιο, κοινή δομή και κοινός μορφότυπος κατά την παρουσίαση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 στο τυποποιημένο έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας, μέσω, μεταξύ άλλων, της χρήσης εικονιδίων ή συμβόλων. Επίσης, οι πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα στοιχεία και προαιρετικές καλύψεις, αν υπάρχουν, δεν θα πρέπει να έχουν μπροστά τους σημεία επιλογής, σταυρούς ή θαυμαστικά και οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν θα πρέπει κανονικά να παρουσιάζονται σε δύο σελίδες Α4 και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν τις τρεις σελίδες Α4.

12

Τέλος επισημαίνεται ότι ο κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Πηγή: asfalisinet.gr

 

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]