Νομική Προστασία ΣμηΕΑ (DRONES) και του ΧΕΙΡΙΣΤΗ αυτών από την ARAG

Η ARAG πρωτοπόρος και ανταποκρινόμενη στις τεχνολογικές εξελίξεις, στις ανάγκες της αγοράς και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τελευταία νομοθεσία για τα drones δημιούργησε εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας για τους ιδιοκτήτες, χειριστές και εκμεταλλευόμενους ΣμηΕΑ (drones)ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣμηΕΑ και του Χειριστή Αυτών (DRONES).

Τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) είναι μια σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη με εφαρμογές αλλά και κινδύνους που διατρέχουν όσοι τα χρησιμοποιούν για επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς λόγους.

Τα drones είναι ένα χρήσιμο επαγγελματικό ή ψυχαγωγικό εργαλείο που μπορεί να προκαλέσει σε τρίτους υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή ακόμη και θάνατο και εγκυμονεί κινδύνους για τους ιδιοκτήτες/χειριστές/εκμεταλλευόμενους για παραπομπή στα ποινικά, διοικητικά δικαστήρια καθώς επίσης για κλήσεις σε απολογίες – έγγραφες εξηγήσεις και πρόστιμα από Υ.Π.Α..

Η ασφαλιστική κάλυψη Νομικής Προστασίας και λοιπών ασφαλιστικών κινδύνων από την χρήση ΣμηΕΑ (drones) είναι απαραίτητη.

Η Νομική Προστασία ΣμηΕΑ (drones) καλύπτει τον ιδιοκτήτη/χειριστή/εκμεταλλευόμενο για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης. Πχ. πρόκληση υλικών ζημιών στο ασφαλισμένο drone από ευθύνη τρίτου.
  • Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου , παράβασης κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, κανόνων ασυρμάτου επικοινωνίας, ειδικών νόμων και κανονισμών της Υ.Π.Α. κλπ.
  • Για την ακρόαση, την υποβολή έγγραφων εξηγήσεων ή απολογητικών υπομνημάτων στην Υ.Π.Α. και ειδικότερα στην κατά περίπτωση αρμόδια διεύθυνση, ανάλογα με τη φύση της παράβασης και τον εκδότη της σχετικής απόφασης.
  • Για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στην περίπτωση αφαίρεσης της άδειας χειριστή, της ειδικής άδειας πτήσης, ειδικού πιστοποιητικού αξιοπλοΐας εφόσον πληροί το drone ή ο χειριστής, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη/χειριστή/εκμεταλλευόμενου drones και αφορά την επισκευή, την συντήρηση ή την εγγύησή του. Η σύμβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη παραφύλαξης έννομων συμφερόντων, πρέπει να έχει καταρτιστεί μέσα στη χρονική διάρκεια της ισχύος του ασφαλιστηρίου Νομικής Προστασίας.

Σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια του ασφαλισμένου drone με την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει την αστική ευθύνη και λοιπές καλύψεις.

Για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας.

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο και εφόσον υφίσταται αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ:

26.000€ ανά ασφαλιστική περίπτωση

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ARAG – Τηλ. 210-7490800 ή email sales@arag.gr.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]