Νέο προϊόν ασφάλισης λιμένων από την Blue Aigaion

Νέο προϊόν που καλύπτει την Αστική/Νομική Ευθύνη των Τουριστικών Λιμένων για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους (ελλιμενισμός, υπηρεσίες ηλεκτροδότησης/υδροδότησης, φύλαξης/ αποθήκευσης, ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, εργασίες συντηρήσεων/επισκευών, προμήθειας καυσίμων, πωλήσεων ναυτιλιακών ειδών, υπηρεσιών εστίασης, κλπ) με ασφαλιζόμενο όριο ευθύνης από €250.000 έως €1.000.000 ανά γεγονός, εξαιρετικά προσιτή αφαιρετέα απαλλαγή, ιδιαιτέρως χαμηλά ετήσια ασφάλιστρα και την αξιοπιστία ενός μεγάλου Ασφαλιστικού Οργανισμού με δείκτη φερεγγυότητας Α (σύμφωνα με τις κορυφαίες αντιπροσωπείες εκτίμησης Standard & Poor’s και Α.Μ Best) εξέδωσε Blue Aigaion Insurance Solutions. 

Σημειώνεται, σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4070/2012), υφίστανται νομική υποχρέωση κάθε φορέα διαχείρισης Τουριστικού Λιμένα, οποίος φέρει την ευθύνη της αποκλειστικής επιμέλειας και διαχειρίσεως του, να διατηρεί ασφάλιση τουλάχιστον της Αστική του Ευθύνης Έναντι Τρίτων για ζημίες ή/και απώλειες που θα προκληθούν από την λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του.

Η υποβολή προσφοράς και η έκδοση των Πιστοποιητικών Ασφάλισης γίνεται με ταχύτατες διαδικασίες ενώ η διαχείριση των απαιτήσεων/ζημιών πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα γραφεία μας στην Αθήνα (είτε του Λονδίνου, εφόσον επιθυμεί ο ασφαλιζόμενος φορέας διαχείρισης).

Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η ασφάλιση σε μεγαλύτερα όρια ευθύνης καθώς και η δυνατότητα ασφαλίσεως και των κτιριακών υποδομών και του περιεχομένου τους καθώς και των λιμενικών εγκαταστάσεων (προβλήτες, pillars, κυματοθραύστες και μηχανολογικός εξοπλισμός) με καλύψεις ‘’κατά παντός’’ κινδύνου. Επιπλέον, είναι δυνατή η ασφάλιση των χρησιμοποιούμενων για βοηθητικές εργασίες σκαφών ιδιοκτησίας του Τουριστικού Λιμένα και απώλειας εισοδήματος λόγω διακοπής εργασιών.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]