Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΙΚ).

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το International Association of Financial Management, προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμα “Certified Insurance Customer Services Excellence Specialist”, το οποίο θα διεξαχθεί στις 22, 23 Νοεμβρίου 2017 και 10, 11 Ιανουαρίου  2018 και οι απόφοιτοι θα δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον επαγγελματικό τίτλο Certified Insurance Customer Services (CICS).

Οι στόχοι του προγράμματος:

  • H κατανοήση οτι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εξίσου σημαντικός όσο και οι πληροφορίες
  • H αντίληψη πώς το κατάλληλο σύστημα είναι απαραίτητο για την επίλυση του «αινίγματος» του Customer Excellence
  • Τα προγράμματα Customer Excellence και οι εφαρμογές τους χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση με τη χρήση KPIs (Key Performance Indexes) και Balanced Scorecards
  • Τον επιτυχημένο ρόλο της σωστής επικοινωνίας, των προγραμμάτων ανταμοιβής και επιβράβευσης για τις εφαρμογές Customer Excellence στην εταιρεία σας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
  • ∆ιευθυντές Εξυπηρέτησης Πελατών Ασφαλιστικών Εταιρειών
  • Προσωπικό Τμημάτων Εξυπηρέτησης Πελατών Ασφαλιστικών Εταιρειών
  • Στελέχη και Προσωπικό Τηλεφωνικών Κέντρων Ασφαλιστικών Εταιρειών
  • ∆ιευθυντές και Προϊσταμένους Operations Ασφαλιστικών Εταιρειών
  • Ασφαλιστικά Στελέχη και Προϊσταμένους Τμημάτων Ανάπτυξης (Business Development)
  • Παρόχους Λογισμικών Προγραμμάτων για την Ασφαλιστική Αγορά.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλυφθεί σε τέσσερις ημέρες και οι συμμετέχοντες στο τέλος της εκπαίδευσης θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις.

Δείτε αναλυτικά το ενημερωτικό φυλλάδιο για  το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  “Certified Insurance Customer Services Excellence Specialist”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]