Νέα πανευρωπαϊκή σύνταξη! Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη συμφωνία

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ενέκριναν νέους κανόνες που θα διευκολύνουν τους πολίτες να αποταμιεύουν χρήματα για τη σύνταξή τους.

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι στην ΕΕ ενέκριναν σήμερα τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Δεκεμβρίου για το προτεινόμενο «πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν» (ΠΕΣΠ), μια νέα κατηγορίαατομικής σύνταξης.

Στόχος του σχεδίου κανονισμού είναι η παροχή περισσότερων επιλογών σε όσους επιθυμούν να αποταμιεύσουν για τη σύνταξή τους και, ταυτόχρονα, η τόνωση της αγοράς όσον αφορά τις ατομικές συντάξεις. Σύμφωνα με την Επιτροπή, μόνο το 27% των Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχουν εγγραφεί σε συνταξιοδοτικό προϊόν.

“Η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης δημιουργεί νέες προκλήσεις. Μια από τις προκλήσεις αυτές είναι το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η επαρκής εξοικονόμηση χρημάτων για μια αξιοπρεπή διαβίωση μετά τη συνταξιοδότηση. Τα πανευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά προϊόντα θα δημιουργήσουν μια νέα ευκαιρία να διοχετευτούν οι μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις στις κεφαλαιαγορές ώστε να απορροφηθεί η πίεση στην κρατική χρηματοδότηση. Τα ΠΕΣΠ θα έχουν επίσης το τεράστιο πλεονέκτημα της συγκέντρωσης όλων των αποταμιεύσεων, οπουδήποτε στην Ευρώπη έχουν υποβληθεί, σε ένα ενιαίο ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα”, επισήμανε ο Eugen Teodorovici, υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα ΠΕΣΠ θα έχουν τα ίδια τυποποιημένα χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε σημείο πωλούνται. Θα προσφέρονται από ένα ευρύ φάσμα παρόχων, κυρίως από ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, επενδυτικές εταιρείες και διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού.

Στην Ευρώπη, η αγορά ατομικών συντάξεων είναι σήμερα κατακερματισμένη, καθώς υπάρχει ένα συνονθύλευμα κανόνων που εμποδίζουν την ανάπτυξη της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η αγορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Για προϊόντα που βασίζονται σε μέσα κεφαλαιαγοράς, η επιλογή είναι συνήθως περιορισμένη. Αυτό συνεπάγεται υψηλότερο κόστος για τους αποταμιευτές και έλλειμμα ρευστότητας στις αγορές.

Τα νεοσύστατα ΠΕΣΠ θα δώσουν στους πολίτες μια νέα δυνατότητα εξοικονόμησης σε επίπεδο ΕΕ που θα συμπληρώσει τα κρατικά, επαγγελματικά και εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα.

Τα ΠΕΣΠ θα έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα για τους αποταμιευτές:

  • περισσότερες επιλογές. Οι αποταμιευτές θα επιλέγουν από ένα ευρύ φάσμα παρόχων ΠΕΣΠ σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ μιας ασφαλούς βασικής επενδυτικής επιλογής και επιλογών με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου-απόδοσης·
  • προστασία των καταναλωτών. Ο κανονισμός θα διασφαλίζει ότι οι αποταμιευτές είναι ενημερωμένοι για τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ΠΕΣΠ·
  • αλλαγή παρόχων. Οι αποταμιευτές θα έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διασυνοριακά, μετά από τουλάχιστον πέντε έτη από τη σύναψη της σύμβασης ή από την πιο πρόσφατη αλλαγή. (Θα μπορούν να αλλάζουν πιο συχνά, εάν το επιτρέπει ο πάροχος του ΠΕΣΠ). Θα υπάρχει ανώτατο όριο στη χρέωση για την αλλαγή·
  • δυνατότητα μεταφοράς. Οι αποταμιευτές θα μπορούν να συνεχίσουν να καταβάλουν εισφορές στο οικείο ΠΕΣΠ όταν μετεγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος.

Ο κανονισμός θα δώσει στους παρόχους συνταξιοδοτικών προγραμμάτων τις ακόλουθες ευκαιρίες:

  • οικονομίες κλίμακας. Οι πάροχοι θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν ΠΕΣΠ σε διάφορα κράτη μέλη και να συγκεντρώνουν στοιχεία ενεργητικού πιο αποτελεσματικά·
  • ευρύτερη εμβέλεια. Οι δίαυλοι ηλεκτρονικής διανομής θα επιτρέπουν στους παρόχους να προσεγγίζουν τους καταναλωτές σε όλη την ΕΕ·
  • διασυνοριακή διανομή. Ένα είδος «διαβατηρίου» της ΕΕ θα επιτρέπει στους παρόχους να πωλούν ΠΕΣΠ σε διάφορα κράτη μέλη.

Επιπλέον, όταν λήγει ένα προϊόν, οι πάροχοι και οι αποταμιευτές θα έχουν διάφορες εναλλακτικές επιλογές πληρωμής.

Τα επόμενα βήματα

Το κείμενο θα διατυπωθεί πλέον οριστικά από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα κληθούν κατόπιν να εγκρίνουν το τελικό κείμενο.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]