Μόλις 69 ερωτήματα – παράπονα – καταγγελίες το 2019 στο ΚΕ.Π.ΚΑ. για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες

A/A Κατηγορία   Αριθμός Ποσοστό
1 Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος 1.068 36,81
Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών ταχυδρομικών υπηρεσιών 765
Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας 186
Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος 81
Φυσικό Αέριο 21
Πάροχοι νερού 15
2 Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις 339 11,69
3 Πωλήσεις από απόσταση/εκτός εμπορικού καταστήματος 246 8,48
4 Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών 204 7,03
5 Τουριστικές υπηρεσίες 162 5,58
6 Κακή παροχή από ελεύθερους επαγγελματίες 120 4,14
7 Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 105 3,62
8 Λοιπές καταγγελίες 90 3,10
9 Δημόσιες υπηρεσίες – Υπηρεσίες ΟΤΑ 75 2,59
10 Ασφαλιστικές υπηρεσίες 69 2,38
11 Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών 69 2,38
12 Ινστιτούτα – Γυμναστήρια 60 2,07
13 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 60 2,07
14 Ενοίκια – Κοινόχρηστα 54 1,86
15 Ακατάλληλα τρόφιμα 42 1,45
16 Προκαταβολές 27 0,93
17 Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ιδ. Ζωής 24 0,83
18 Φάρμακα – υγεία 21 0,72
19 Εισπρακτικές εταιρίες 18 0,62
20 Νοθεία – Κλοπή καυσίμων 18 0,62
21 Σούπερ Μάρκετ 12 0,41
22 Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων) 12 0,41
23 Εκπτώσεις 6 0,21
ΣΥΝΟΛΟ   2.901 100,00

Μέσα στο 2019, δεχτήκαμε 675 καταγγελίες, 507 παράπονα, 1.719 ερωτήματα καταναλωτών.

Πρέπει να τονίσουμε ότι από το σύνολο των 2.901 ερωτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών, μόνο το 40,02% κατατέθηκε, από μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Το υπόλοιπο 59,89% κατατέθηκε, από καταναλωτές, που «ανακάλυψαν» το ΚΕ.Π.ΚΑ., όταν είχαν προσωπικό πρόβλημα, το χρησιμοποίησαν, για συμβουλές, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν να το στηρίξουν, με το να γίνουν μέλη.

Το 94,23% των καταγγελιών επιλύθηκαν, υπέρ των καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους προμηθευτές. 36 καταγγελίες δεν επιλύθηκαν, λόγω ελλιπών, ή ψευδών στοιχείων, που προσκόμισαν οι καταναλωτές, ή λόγω αδράνειας των μηχανισμών ελέγχου της Πολιτείας, ή λόγω υπερβολικών απαιτήσεων των καταναλωτών. Για 51 καταγγελίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της επίλυσης, η οποία συνεχίζεται και στο 2020.

Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 128.212,84 ευρώ. Αναλυτικά από:

 • Χρέη που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 43.747,27 ευρώ
 • Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 24.009,18 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 12.855,21 ευρώ
 • Αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα: 10.925,85 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας: 10.528,68 ευρώ
 • Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 7.698,99 ευρώ
 • Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 7.107,45 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 6.147,69 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 1.950,00 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από ελεύθερους επαγγελματίες: 1.454,52 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 1.188,00 ευρώ
 • Επιστροφές προκαταβολών: 600 ευρώ

Τέλος, στα χρηματικά ποσά, που κέρδισαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αποζημιώσεις, με τη μεσολάβησή μας, πρέπει να προσθέτουμε και περίπου 3.000.000 ευρώ, που αφορούν το «χαράτσι» της Χαλκιδικής, για 55.000 οικογένειες – κατόχους β’ κατοικίας, στο Νομό Χαλκιδικής, το οποίο καταργήθηκε, από 1/1/2008, έπειτα από αγώνες χρόνων του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]