ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Νέα προγράμματα HOME PACK, για την ασφάλιση της κατοικίας

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες του κοινού, συστήνει τα νέα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας με την εμπορική ονομασία HOME PACK, τα οποία αφορούν στην ασφάλιση Κύριας, Εξοχικής Κατοικίας και Στεγαστικού.

Διατηρώντας τη φιλοσοφία της Εταιρείας, τα προγράμματα HOME PACK προσφέρουν πλήθος καλύψεων στο βασικό πακέτο και δίνουν τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο, με τη βοήθεια του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, να επιλέξει συμπληρωματικές καλύψεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές του δυνατότητες.

Επισημαίνεται, ότι μία σειρά καλύψεων αποζημιώνεται, εφόσον επέλθει ο κίνδυνος, επιπρόσθετα και καθ’ υπέρβαση του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου (π.χ αποκομιδή ερειπίων), αυξάνοντας σε αυτές τις περιπτώσεις την αποζημίωση που λαμβάνει ο ασφαλισμένος, χωρίς όμως να αυξάνεται το ασφάλιστρο.

Η Μινέττα Ασφαλιστική δίνει σημασία στην ουσία και γι αυτό διαμορφώνει τα νέα προγράμματα βασιζόμενη στους ίδιους ευρύτατους ειδικούς όρους, προσφέροντας παράλληλα και συνδυαστικές εκπτώσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα νέα προγράμματα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.minetta.gr ή στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]